CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 03:48

Bài thu hoạch nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

BÀI THU HOẠCH

Bài thu hoạch nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

-----

Họ và tên:

Chức vụ:

Đơn vị:

Sau khi tiếp thu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí hãy cho biết:

1. Những vấn đề cơ bản trong Nghị quyết Đại hội mà bản thân đồng chí nhận thức sâu sắc?

2. Đề xuất giải pháp hiệu quả để thực hiện Nghị quyết Đại hội, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị.

3. Những đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy Khối và Đảng ủy Trường Chính trị.

Ngày 09/11/2020 nộp cho Bí thư các chi bộ (đối với đảng viên). Viên chức và người lao động nộp cho Trưởng khoa, phòng.

 

Thông tin hoạt động của Đảng ủy: 

Tin khác