Nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Thứ ba, 28 Tháng 9, 2021 - 14:46

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày Đăng : 01/06/2012

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bến Tre, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Ngày Đăng : 03/11/2011

• Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Ban chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X). Đến nay, đã được hơn 10 tháng, kể từ 3-2-2007, và đạt kết quả bước đầu. Cuộc vận động đã được các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở triển khai nghiên cứu sâu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội. Từng tổ Đảng, chi bộ tổ chức thảo luận nội dung tấm gương đạo đức của Bác, thể hiện rõ nội dung tiếp thu và đăng ký nội dung thực hiện cụ thể của cá nhân. Các ngành, các đơn vị đã xây dựng chuẩn mực đạo đức cụ thể cho ngành, đơn vị mình. Các huyện, thị xã, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức xong hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia, cổ vũ. Thực hiện tốt việc lấy ý kiến của quần chúng nhân dân góp ý cán bộ, đảng viên. Nhìn chung, các cấp, các ngành, từng đơn vị đã thực hiện tốt các bước triển khai thực hiện cuộc vận động.

Ngày Đăng : 03/11/2011

Chúng ta nhận thức rằng, qua hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh và ngoại giao đã tạo thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam. Có thể nói, chưa bao giờ thế và lực của đất nước ta mạnh như hiện nay, vị thế của nước ta cao như hiện nay. Chính những thắng lợi to lớn đó là nhân tố quyết định tạo ra thời cơ lớn cho nước ta phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.

Ngày Đăng : 03/11/2011

Như đã trình bày ở Bài 1, cuộc vận động này chúng ta tiến hành trên cơ sở rút kinh nghiệm từ những thành công và chưa thành công qua 7 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 3 năm thực hiện việc đẩy mạnh nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc vận động này tiến hành bằng việc kết hợp tất cả các giải pháp, trong đó giải pháp chính trị tư tưởng được xem là giải pháp chủ yếu. Thông qua cuộc vận động này, chúng ta tiến hành giáo dục trong toàn Đảng, đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngày Đăng : 03/11/2011

Có ý kiến cho rằng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh nhà chưa chuyển động, còn im ắng. Nhận định đó hoàn toàn thiếu xác thực. Có thể nói, Bến Tre tổ chức phát động cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh khá sớm (dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3-2-2007). Quán triệt Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Hướng dẫn của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), Tỉnh ủy Bến Tre tiến hành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban và xây dựng kế hoạch số 15-KH/TU “thực hiện chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chỉ đạo tổ chức quán triệt trong toàn hệ thống chính trị. Tất cả các cấp ủy Đảng đều thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện từng bước cụ thể.

Ngày Đăng : 03/11/2011

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta trên cơ sở vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng Đảng. Song, Hồ Chí Minh không chỉ quan tâm xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và tổ chức, mà còn đề cập đến một phương diện khác, đó là xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng. Bác Hồ đã mở rộng nội hàm về công tác xây dựng Đảng bao gồm chính trị, tư tưởng, tổ chức và về đạo đức, lối sống. Đây là đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mặt lý luận trong công tác xây dựng Đảng trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin.

Ngày Đăng : 03/11/2011

Đi sâu nghiên cứu di sản tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta thấy Bác có những lời dặn dò về những chuẩn mực đạo đức cụ thể cho từng đối tượng, từ cán bộ, đảng viên, nông dân, trí thức, công an, bộ đội, cho đến văn nghệ sĩ, nhà báo, thanh niên, thiếu niên. Ở đây, chúng ta đi sâu nghiên cứu những chuẩn mực của nền đạo đức cách mạng, mà Bác Hồ yêu cầu cán bộ, đảng viên phải xây dựng:

Ngày Đăng : 03/11/2011

Chủ tịch Hồ Chí minh là lãnh tụ cách mạng quan tâm nhiều nhất đến vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Đặc biệt, từ khi Đảng cầm quyền, Bác càng quan tâm đến vấn đề này hơn. Trong di sản mà Bác để lại cho toàn Đảng, toàn dân, có nhiều tác phẩm, bài nói, bài viết chỉ bàn về đạo đức cách mạng và mặt đối lập với đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân.

Theo Bác Hồ, chủ nghĩa cá nhân hoàn toàn trái với đạo đức cách mạng. Định nghĩa về chủ nghĩa cá nhân, Bác Hồ viết: "Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích của tập thể, miễn mình béo, mặc thiên hạ gầy".

Ngày Đăng : 03/11/2011

Đã tiếp thu, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức cách mạng không phải ai cũng thực hiện được. Theo Bác Hồ, thì chỉ có những người có cái tâm trong sáng mới đủ bản lĩnh và năng lực lãnh hội được những chuẩn mực của đạo đức cách mạng. Và, khi đạo đức cách mạng đã vững rồi thì “giàu sang không quyến rũ, nghèo khó không chuyển lay, uy vũ không khuất phục”. Đây cũng là phẩm chất của người đảng viên cộng sản. Đức tính trên cũng được coi là khí phách của đấng trượng phu của thời phong kiến. Nhưng với người cán bộ cách mạngm, đạo đức cách mạng dù bất luận hoàn cảnh nào đều phải giữ mình; trước sự giàu sang không thể làm cho mình thèm muốn, sự nghèo khó cũng không thể làm cho mình lay chuyển, nao núng; uy quyền, võ lực, hay dù phải đứng trước cái chết cũng không thể làm cho mình khuất phục, đầu hàng.

Trang

Đăng kí nhận Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh