Xây dựng chế độ hành chính nội bộ của khoa, phòng – Một góc nhìn quan trọng để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động

Theo cách hiểu phổ quát nhất, chế độ hành chính nội bộ của cơ quan, tổ chức hoặc bộ phận của cơ quan, tổ chức là toàn bộ các hoạt động, quy trình, thao tác, công việc để triển khai thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp trong nội bộ cơ quan, tổ chức đó hoặc bộ phận trực thuộc.

Năm 2020, tập thể viên chức Trường Chính trị vượt mọi khó khăn, ứng phó linh hoạt, chủ động xoay chuyển có hiệu quả nhiều hoàn cảnh, tình thế bất trắc để “về đích” với những thành tích xuất sắc. Trong sự thành công đó, sự phấn đấu cực lực của tập thể viên chức, người lao động  khoa, phòng; sự tổ chức lao động khoa học, chế độ hành chính nội bộ khoa, phòng là nhân tố cốt lõi.

Năm 2021, trên đà của sự thành công đó, nhìn từ góc độ hành chính nội bộ, các khoa, phòng cần lưu tâm duy trì bền vững, phát huy cao độ những kết quả đã đạt được trong năm 2020 trên các khía cạnh sau:

Thứ nhất, bám sát, rà soát, kiến nghị sửa đổi các loại Quy chế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của khoa, phòng

Quy chế vừa là “chiếc áo chính trị - pháp lý” vừa là quỹ đạo của sự lãnh đạo. Do đó, lãnh đạo khoa, phòng phải đặc biệt quan tâm triển khai kỹ, quán triệt sâu đến từng viên chức, người lao động thông hiểu Quy chế. Trong quá trỉnh thực thi Quy chế sẽ phát sinh những vấn đề bất cập cần thiết phải kiến nghị bổ sung kịp thời để việc triển khai chức năng, nhiệm vụ được thông suốt.

Thứ hai, duy trì tốt chế độ họp khoa, phòng; phân công rạch ròi công việc và mạnh dạn giao quyền cho viên chức một cách phù họp và kiểm tra hành chính nội bộ khoa, phòng.

Họp là để làm việc, để phát huy trí tuệ của tập thể, để duy trì trật tự, kỷ cương của khoa, phòng và cũng cần xác định rõ khi nào cần họp, khi nào không họp mà chỉ cần hội ý thống nhất công việc. Một khi đã tổ chức họp thì lãnh đạo khoa, phòng cần phát huy tốt vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của họp và thực hiện thuần thục kỹ năng điều hành cuộc họp.

Việc giao công việc rạch ròi và giao quyền kết hợp với kiểm tra hành chính nội bộ của khoa, phòng là việc làm rất có ý nghĩa. Qua việc kiểm tra này lãnh đạo khoa, phòng nắm chắc tiến độ, hiệu quả, tinh thần, thái độ, trách nhiệm, năng lực, niềm tin của viên chức đối với công việc để có phương án xử lý phù hợp.

Thứ ba, lãnh đạo khoa, phòng là trụ cột, hạt nhân lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng và ý chí vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong “bức tranh” của khoa, phòng thì lãnh đạo khoa, phòng là “gam màu” sáng nhất, hình mẫu của người lãnh đạo là nguồn năng lượng tiếp sức, truyền tải đến viên chức để trỗi dậy mọi sức mạnh còn tiềm tàng.

Có thể nói, xây dựng chế độ hành chính nội bộ của khoa, phòng tốt là “vượng khí” lưu thông trong “cơ thể” của khoa, phòng mà người lãnh đạo cần lưu tâm./. 

ThS. Dương Quốc Hoàng
Phó Hiệu trưởng

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh