Trường Chính trị Bến Tre thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”

Phong trào Đồng khởi năm 1960 ở Bến Tre trở thành một dấu ấn trong lịch sử cách mạng Miền Nam Việt Nam. Để khơi dậy tinh thần “Đồng khởi” trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, khát vọng vươn lên, sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất xây dựng quê hương Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, Tỉnh ủy Bến Tre ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Với mục tiêu xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn, tạo động lực cho đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của nhà trường; Trường Chính trị Bến Tre đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo phương châm “Hai chân-Ba mũi”.

Trường Chính trị Bến Tre xác định “Hai chân” gồm: Chân thứ nhất là xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị nhà trường; chân thứ hai là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ số, văn hóa trường đảng, trường chính trị xanh - sạch - an toàn; chuẩn hóa cơ sở vật chất. “Ba mũi” tập trung vào ba nhiệm vụ cơ bản: (1) hoàn thiện cơ chế đào tạo, bồi dưỡng; (2) phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ giảng viên học tập nâng cao trình độ; (3) tranh thủ các nguồn vốn, đầu tư phát triển cơ sở vật chất nhà trường. Sau 03 năm triển khai và thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường đã tạo được sự lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên, viên chức của trường; tạo được sự đồng thuận trong nội bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả thực hiện “Hai chân”, (1) chân thứ nhất xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhà trường được Đảng ủy, Ban Giám hiệu tăng cường, quan tâm phối hợp lãnh đạo hàng năm, triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hình thức triển khai linh hoạt, kết hợp thông qua sinh hoạt đảng ủy, thông tin thời sự, sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết hàng năm; trong đó xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác tổ chức, phát triển đảng viên, kiểm tra giám sát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ, công tác tự phê bình, phê bình được quan tâm, dành thời gian thỏa đáng để đóng góp, tự phê bình, phê bình. (2) Chân thứ hai là chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng cao. Thực hiện phương châm “học thực chất, thi thực chất, kết quả thực chất”; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Trường ngày càng được nâng lên; nhiều học viên sau khi kết thúc khóa học đã vận dụng được lý luận vào thực tiễn công tác, nhiều học viên đã được bổ nhiệm vào vị trí công tác cao hơn. Giảng viên quan tâm, đầu tư nghiên cứu khoa học, giảng viên có nhiều bài viết, công trình nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được cấp có thẩm quyền công nhận và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn; trong 3 năm (2021, 2022, 2023), có nhiều giảng viên và học viên của Trường đạt giải cấp tỉnh, toàn quốc trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa Trường Đảng; quan hệ ứng xử giữa lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên thường xuyên được vun đắp, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa Đảng; đồng thời, Trường cũng quan tâm xây trường chính trị xanh - sạch - an toàn; chuẩn hóa cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường tạo động lực cho cán bộ, giảng viên, học viên học tập và làm việc.

Kết quả thực hiện “Ba mũi”, (1) Cơ chế đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được hoàn thiện; trên cơ sở các văn bản của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Trường Chính trị Bến Tre đã cụ thể hóa bằng các quy chế, quy định để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng bám sát những quy định do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành; trong đó tập trung cập nhật kiến thức mới, liên hệ thực tiễn đảm bảo phương châm “học đi đôi với hành”. (2) Đội ngũ giảng viên ngày càng được nâng cao cả về trình độ chuyên môn, kỹ năng giảng dạy. Nhằm nâng cao chất lượng giảng viên, thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; Trường đã tổ chức cuộc thi “Giảng viên dạy giỏi”, qua đó, cử 4 giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc và có 02 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi (năm 2021, 2023). Để nâng cao chất lượng và tạo nguồn giảng viên góp phần xây dựng Trường Chính trị Bến Tre đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025, Trường đưa 03 giảng viên đào tạo trình độ tiến sĩ (02 Phó Hiệu trưởng và 01 giảng viên); 04 giảng viên đào tạo trình độ thạc sĩ; 02 viên chức đào tạo đại học văn bằng 2; 06 viên chức đào tạo trung cấp lý luận chính trị; 167 lượt giảng viên bồi dưỡng các chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng, kiến thức kinh điển và các chương trình bồi dưỡng khác do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ tổ chức. (3) Cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường ngày càng được đầu tư, đây là yếu tố góp phần đảm bảo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” ở Trường Chính trị Bến Tre. Hiện nay, Trường Chính trị được xây dựng trên khuôn viên 29.613m2, bao gồm nhà làm việc của Ban Giám hiệu, khu làm việc của các phòng khoa, hội trường, thư viện, ký túc xá và nhà khách của Trường; tất cả được đầu tư, mua sắm, cải tạo, nâng cấp, ngày càng quy mô, đồng bộ, khang trang, từng bước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập. Hệ thống phòng học đủ tiêu chuẩn âm thanh, ánh sáng, hệ thống máy chiếu, máy điều hòa; xây dựng khuôn viên trường, khu ký túc xá, khu thể thao đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, nghiên cứu và các hoạt động giải trí lành mạnh cho học viên. Trong năm 2023, Trường đã đầu tư 2 tỷ để nâng cấp khu ký túc xá và nhà khách của Trường.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” ở Trường cũng còn những hạn chế nhất định: Trong công tác xây dựng Đảng, vẫn còn đảng viên chưa thực hiện tốt vai trò nêu gương, có trường hợp đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên, tuy nhiên kết quả học tập của học viên không cao, không có học viên đạt loại giỏi, vẫn còn nhiều học viên thi hết phần học, thi tốt nghiệp không đạt. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tiếp tục phát động cán bộ, giảng viên, viên chức và học viên của Trường tích cực tham gia phong trào thi đua “Đồng khởi mới” góp phần thực hiện đạt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, giảng viên, viên chức và học viên thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, Đảng ủy, Ban Giám hiệu tiếp tục tuyên truyền nội dung, kết quả đạt được và những hạn chế trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” nhằm lan tỏa sâu, rộng, cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức và học viên tham gia tích cực phong trào thi đua bằng những hành động cụ thể thiết thực, hiệu quả.

Thứ hai, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, Ban Giám hiệu, trưởng phòng, khoa, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên trong việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” bảo đảm thiết thực, xác định kết quả thực hiện phong trào thi đua là một tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu là hạt nhân trong phong trào thi đua, là hành động thiết thực  truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cán bộ, đảng viên, giảng viên học tập, noi theo; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Thứ ba, xác định nội dung thi đua bám sát phương châm hai chân, ba mũi trong cao điểm Đồng khởi mới 2024-2025 theo Kế hoạch số 345-KH/TCT ngày 27/02/2024 của Trường Chính trị Bến Tre thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” năm 2024.

Nội dung hai chân, chân thứ nhất là tập trung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong xây dựng Đảng, tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức; chống suy thóai tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tập trung thực hiện tiêu chí chi bộ 4 tốt (Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt). Trong xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, khoa; xây dựng đội ngũ viên chức lãnh đạo các phòng, khoa và đội ngũ giảng viên đáp ứng tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1; thực hiện tốt quy định về ứng xử văn hóa Trường Đảng; thi đua giữ vững các tiêu chuẩn về “Đơn vị văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, “Đơn vị học tập”, “Gia đình học tập”; tiếp tục cũng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Chân thứ hai là tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học góp phần tổng kết thực tiễn ngành, địa phương. Trong đó tập trung thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học năm 2024 đúng tiến độ; tìm giải pháp thực hiện có hiệu quả phương châm “Học thực chất, thi thực chất, kết quả thực chất”; đổi mới phương pháp giảng dạy; chú trọng tính thực tiễn nhằm gắn lý luận với thực tiễn, giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở Bến Tre hiện nay.

Nội dung hai chân là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, ba mũi là những giải pháp cụ thể nhằm đạt được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Mũi thứ nhất là tập trung xây dựng Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong sạch, vững mạnh, trong đó chú trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, đạo đức, kịp thời nhận diện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp suy thóai về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Mũi thứ hai, tập trung triển khai thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chí trường chính trị chuẩn. Mũi thứ ba, tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, viên chức của nhà trường tiêu biểu về đạo đức, đạt chuẩn về chuyên môn, có kỹ năng, bản lĩnh sư phạm, kinh nghiệm kiến thức thực tiễn trong giảng dạy góp phần thực hiện đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 vào năm 2025.

Thứ tư, tổ chức phong trào thi đua “Đồng khởi mới” cần được tiến hành bằng những hình thức, phương pháp cụ thể, hiệu quả, sáng tạo, tạo được sự lan tỏa, cảm hứng hành động, thôi thúc cán bộ, giảng viên và học viên tích cực hưởng ứng và có những đóng góp thiết thực. Đó là phương thức xây dựng “điển hình”, học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình”; định kỳ tổng kết, khen thưởng, biểu dương và có kế hoạch bồi dưỡng gương “điển hình” để các gương “điển hình” tiếp tục phát huy khả năng và sức sáng tạo trong thực hiện công việc.

Tóm lại, tổ chức thực hiện thi đua “Đồng khởi mới” vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao của Nhân dân Bến Tre nói chung, của cán bộ, giảng viên, viên chức Trường Chính trị Bến Tre nói riêng; Thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” để đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Bến Tre, phát triển Trường Chính trị Bến Tre đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức của Trường sẽ đồng sức, đồng lòng, nổ lực làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm của mình./.

ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi
Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh