Thực hiện dự toán ngân sách

Ngày Đăng :

Công khai thực hiện hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4-2022

Văn bản đính kèm:
qd_754_09-01-2023-4-7.pdf
Ngày Đăng :

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2021

Văn bản đính kèm:
ns_9_thang_2021.pdf
Ngày Đăng :

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

Văn bản đính kèm:
dt_tcns6_2021.pdf
Ngày Đăng :

Thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2020

Văn bản đính kèm:
thdt-2020-9t-b03-tt90-btc.pdf

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh