Thủ tục Hành Chính

Ngày Đăng :

Hướng dẫn thể thức trình bày thu hoạch sinh hoạt đầu khóa của học viên các lớp Trung cấp LLCT

Ngày Đăng :

Mẫu đơn xin phép vắng học.

Văn bản đính kèm:
don_xin_phep_0.doc
Ngày Đăng :

B1. Học viên làm đề nghị xác nhận thời gian học tập theo mẫu: Ms02

B2. Gửi đề nghị xác nhận về Phòng Đào tạo

B3. Phòng Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra thông tin và ký xác nhận

B4. Học viên nhận kết quả tại Phòng Đào tạo trường Chính trị.

Thời gian: nhận kết quả vào ngày cuối cùng của đợt học.

Văn bản đính kèm:
ms02_0_0.doc
Ngày Đăng :

Để tạo thuận lợi cho học viên các lớp trong việc xác nhận kết quả học tập, Phòng Đào tạo Trường Chính trị Bến Tre áp dụng quy trình như sau:

B1. Học viên làm đơn  xác nhận kết quả học tập theo mẫu: Tải mẫu đơn MS01

B2. Gửi đơn xác nhận về Phòng Đào tạo

B3. Phòng Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra thông tin và trình Ban Giám hiệu ký xác nhận

B4. Học viên nhận kết quả tại Phòng Đào tạo trường Chính trị.

Thời gian giải quyết: 1  ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đơn.

Văn bản đính kèm:
ms01_0_0.doc

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh