CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 04:08

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 17/12/2019
ThS. Dương Văn Chăm -
CN. Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa
 

Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, mang bản chất của giai cấp công nhân, có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc. 

Ngày Đăng : 17/12/2019
ThS. Trần văn Hòa
Khoa lý luận cơ sở
 

Trong suốt quá trình chống thực dân, đế quốc để giành độc lập, tự do của dân tộc ta, nhà tù Côn Đảo từ cuối thế kỷ XIX luôn luôn phản ánh cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân qua các giai đoạn, bởi lẽ địch giam cầm ở đây những chiến sỹ cách mạng mà chúng cho là nguy hiểm nhất ở khắp các miền của đất nước.

Ngày Đăng : 11/12/2019
Hồ Thị Thùy Dung
Tập sự giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

Thực hiện kế hoạch số 435-KH/TCT, ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Trường Chính trị Bến Tre về nghiên cứu thực tế của giảng viên năm 2019, Khoa Lý luận cơ sở được phân công chủ trì phối hợp với Khoa Xây dựng Đảng, Khoa Nhà nước và pháp luật nghiên cứu “Vấn đề tháo gỡ điểm nghẽn trong thông tin tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong triển khai các chủ trương, công trình, dự án lớn”.

Ngày Đăng : 11/12/2019
Nguyễn Thị Mai Trâm
Tập sự giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

 

Trải qua 72 năm kể từ khi thành lập Trường Chính trị tỉnh Bến Tre (Tiền thân là Trường Cán bộ Việt Minh tỉnh Bến Tre), đội ngũ giảng viên, viên chức nhà trường đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Ngày Đăng : 11/12/2019
Ths. Dương Quốc Hoàng
Phó Hiệu trưởng
 

Theo cách hiểu phổ quát nhất ví dụ là trường hợp cụ thể nêu ra để minh hoạ hoặc để chứng minh. Trong nói và viết người ta đều sử dụng ví dụ để truyền tải thông điệp đến đối tượng nhất định. Ví dụ có vai trò rất lớn trong nói và viết. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ trao đổi trong phạm vi hẹp, có tính chất chuyên môn – nghiệp vụ, đó là xây dựng ví dụ trong soạn giảng.

Ngày Đăng : 18/11/2019

(Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất)

ThS. Phan Văn Thuận-
                                                                    Trưởng Khoa Xây dựng Đảng
 
Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược và biến nước ta từ một nước độc lập thành một “một xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác”[1]. Các phong trào đấu tranh theo tư tưởng phong kiến và khuynh hướng dân chủ tư sản đều bị thực dân Pháp dìm trong bể máu. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa có một tổ chức tiên phong đủ sức đoàn kết, phát huy sức mạnh và lực lượng to lớn trong toàn dân tộc.
Ngày Đăng : 24/10/2019
ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi
Giảng viên khoa NN&PL

 

Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Bến Tre có 39 đoàn viên, sinh hoạt tại 5 tổ công đoàn. Nhiệm vụ chủ yếu của đoàn viên là giảng dạy, phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. 

Ngày Đăng : 22/10/2019
Nguyễn Thị Ninh
Chuyên viên phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học
 
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, người phụ nữ Việt Nam đã có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ.
Ngày Đăng : 16/10/2019
ThS. Nguyễn Thành Phương
                                                        Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Trung tuần tháng 9 năm 2019, tôi có dịp hướng dẫn đoàn học viên lớp Trung cấp LLCT-HC Khối Doanh nghiệp 2018 đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Phú Yên với địa danh “xứ Nẫu” và Ninh Thuận với đặc thù “nắng như rang, gió như phan” của vùng đất bán hoang mạc thuộc Nam Trung bộ.

Ngày Đăng : 10/10/2019
ThS. Phan Văn Thuận
Trưởng khoa Xây dựng Đảng
 

Trước các hoạt động chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động cùng những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". 

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi