CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 04:15

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 20/04/2020
ThS. Trần Văn Hòa
                                                             Phó Trưởng Khoa lý luận cơ s
 

Chính sách kinh tế mới” (NEP) là cuộc cải cách đầu tiên của chủ nghĩa xã hội hiện thực và cũng là nơi hình thành những tư duy mới của lý luận về đặc điểm kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Giá trị lớn nhất của NEP là những biện pháp mới để xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ. Với NEP, V.I.Lênin đã trở thành nhà cách tân vĩ đại đầu tiên trong lịch sử về chủ nghĩa xã hội hiện thực, để lại nhiều chỉ dẫn quý báu cho công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam.

Ngày Đăng : 17/04/2020
ThS. Nguyễn Thành Phương
                                                                        Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Không phải từ bây giờ, mà từ khi sáng lập, hình thành học thuyết khoa học và cách mạng của mình, C.Mác luôn khẳng định sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn là một nguyên tắc căn bản, bất di, bất dịch; chủ nghĩa C.Mác là một học thuyết mở. Tuy nhiên, C.Mác chỉ gắn với việc nghiên cứu chủ nghĩa tư bản còn tự do cạnh tranh. Khi chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, thực tế lịch sử đã thay đổi chính V.I.Lênin là người đã bảo vệ và phát triển chủ nghĩa C.Mác một cách toàn diện và triệt để gắn với yêu cầu của thời đại và của từng dân tộc. Chính vì vậy, tưởng nhớ V.I.Lênin giai cấp vô sản, loài người tiên bộ và nhân dân các dân tộc thuộc địa mãi mãi ghi đậm công lao to lớn của Người với việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa C.Mác một cách toàn diện và triệt để gắn với yêu cầu của thời đại và khát vọng của từng dân tộc.   

Ngày Đăng : 13/04/2020

Chế độ ta đáng sống

***

Tôi may mắn!

Được sinh ra trong một quốc gia không còn tiếng súng

Hai chữ hòa bình gắn với độc lập, tự do.

Đó là hạnh phúc, là thiên đường từ cuộc sống ấm no

Là người nghèo có mái nhà lành để ở.

Là cái tết sum vầy với bánh, mứt ngọt thơm.

Ngày Đăng : 13/04/2020
ThS. Nguyễn Thành Phương
                                                                                Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Ngày 05/6/1911 tại bến cảng Nhà Rồng, Anh Ba (Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã xuống tàu Đô đốc Latouche-Tréville thực hiện chuyến ra đi về phương Tây tìm đường cứu dân, cứu nước, một con đường chưa được khám phá. Đến một nền văn minh mới khác với văn minh phương Đông, sang tận nơi có cái gọi là “Tự do, Bình đẳng, Bác ái” mà người Pháp thực dân tuyên truyền nhằm mục đích để tìm hiểu ngọn nguồn của chế độ thực dân đô hộ dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng là để học hỏi tinh hoa thế giới, sau về giúp cho đất nước được độc lập, nhân dân được tự do, hạnh phúc, đó là một đột phá mới trong tư duy chính trị của Nguyễn Ái Quốc so với các nhà yêu nước lúc bấy giờ.

Ngày Đăng : 11/02/2020
ThS. Võ Thái Bình
Phó Trưởng khoa NN&PL
Ngày Đăng : 10/02/2020

                                                              ĐẢNG ỦY

Quán triệt sâu  phương châm “Tiếp tục tăng tốc – tạo bứt phá” năm 2019, Đảng ủy nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hạ quyết tâm lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết với những kết quả nổi bật:

Ngày Đăng : 10/02/2020
CN. Hồ Thị Thùy Dung
Viên chức Khoa Lý luận cơ sở
 

Kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, quyết định sự vững mạnh của tổ chức cơ sở đảng. Công tác kết nạp đảng viên được thực hiện nhằm mục đích liên tục bổ sung lực lượng cho Đảng về số lượng và cả chất lượng. Từng bước cải thiện thành phần, cơ cấu, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

Ngày Đăng : 10/02/2020
ThS. Phan Văn Thuận
Trưởng khoa Xây dựng Đảng
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng nói chung, về thành lập Đảng nói riêng ở một “xứ” thuộc địa nửa phong kiến lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc là nội dung đặc biệt sáng tạo và giá trị cực kỳ quan trọng, được hình thành từ khi Người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc – con đường “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Sự sáng tạo ấy không chỉ là nhân tố quan trọng dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về sự ra đời của đảng cộng sản ở các nước thuộc địa, lạc hậu, kém phát triển.

Ngày Đăng : 10/02/2020
ThS. Trần Văn Hòa
 Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở
 

Tròn 90 năm tuổi, Đảng ta với một bề dày kinh nghiệm trong lãnh đạo giải phóng dân tộc cũng như trong lãnh đạo xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa đã đạt nhiều thắng lợi to lớn. Từ sự đánh bại hai đế quốc hùng mạnh đưa đất nước Việt Nam không có tên trên bản đồ thế giới (xứ thuộc địa ở Đông Dương) đã ghi tên trên bản đồ thế giới với vị thế uy tín quốc tế ngày càng cao; một nước được thế giới đánh giá là đáng sống nhất đối với người nước ngoài. Năm 2019, khi kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn, thì nền kinh tế Việt Nam phát triển ngoạn mục: Vượt các chỉ tiêu về kinh tế, tăng trưởng kinh tế cao (7,02%), quy mô GDP đạt con số ấn tượng (266,5 tỷ USD). Chính vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta đã nhận định: “Không biết có phải vì thế mà Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận định “mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời đang tỏa sáng ở Việt Nam”.

Ngày Đăng : 23/01/2020
ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi
Giảng viên khoa NN&PL
 

Với truyền thống và đạo lý  “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, Đảng, Nhà nước ta đã thực hiện chính sách tặng danh hiệu vinh dự  “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” nhằm  tôn vinh và tri ân những bà mẹ đã hy sinh thầm lặng, hiến dâng cho Tổ quốc những người con ưu tú.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi