CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 02:21

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 04/08/2020
ThS. Trần Văn Hòa
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Trong những ngày kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), chúng ta bồi hồi nhớ lại sự hy sinh oanh liệt và lý tưởng sống cao đẹp của chị Võ Thị Sáu, người con vùng đất Đỏ giàu truyền thống cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

Ngày Đăng : 27/07/2020
ThS. Nguyễn Thị Thùy Giao
Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng
 

Học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một trong những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với thời đại ngày nay. Học thuyết không chỉ có giá trị lý luận và thực tiễn chỉ đạo cuộc đấu tranh của nhân dân Xôviết, nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa trong cuộc đấu tranh vệ quốc, mà còn là cơ sở lý luận khoa học cho đường lối, học thuyết quân sự, quốc phòng, an ninh của các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tình hình mới.

Ngày Đăng : 27/07/2020
CN. Trương Thị Bích Tuyền
Viên chức tập sự Khoa Xây dựng Đảng
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hy sinh cả cuộc đời vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Với tầm nhìn chiến lược, sau Cách mạng Tháng Tám (1945), Người đã phát động phong trào cả nước xây dựng đời sống mới, nhằm xây dựng con người và xã hội mới toàn diện. Quan điểm về “Đời sống mới” sau hơn bảy mươi năm vẫn vẹn nguyên giá trị, là cơ sở lý luận và phương pháp luận trong vấn đề xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

Ngày Đăng : 27/07/2020
ThS. Phan Văn Thuận
 Trưởng Khoa Xây dựng Đảng
 

Cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua nhiều phong ba, bão táp; nhưng với khát vọng, ý chí và nghị lực phi thường đã giúp Người vượt qua và chiến thắng tất cả, tìm được hướng đi mới, mở ra tương lai, triển vọng cho cả dân tộc. Khát vọng, ý chí và nghị lực tuổi trẻ của Bác Hồ là tấm gương cho lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, tuổi trẻ Trường Chính trị Bến Tre nói riêng kế tục sự nghiệp của Người, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, mãi mãi noi theo.

Ngày Đăng : 27/07/2020
ThS. Phan Văn Thuận
Trưởng Khoa Xây dựng Đảng
 

Thạnh Hải là xã nằm ở vị trí cuối cùng của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Vùng đất giàu truyền thống cách mạng ven biển Đông này trong chiến tranh là nơi ghi lại dấu ấn đường Hồ Chí Minh trên biển năm xưa, nơi ra đời của Trường Cán bộ Việt Minh (1947), là một “An toàn khu” kháng chiến. Từ một xã nghèo, đặc biệt khó khăn nhất nhì của huyện, của tỉnh, giờ đây, Thạnh Hải được biết đến là một địa phương có nhiều tiềm năng phát triển “công nghiệp sạch” - điện gió và “công nghiệp không khói” - du lịch của quê hương Đồng Khởi anh hùng.

Ngày Đăng : 22/06/2020
ThS. Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng QLĐT&NCKH
 

Ngày 02/5/2019, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG, trên cơ sở bộ quy chế của Học viện, Trường Chính trị Bến Tre đã cụ thể hóa và ban hành Quyết định số 421-QĐ/TCT ngày 17/9/2019 về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo áp dụng cho Trường Chính trị Bến Tre, trong đó bao gồm 04 quy chế cơ bản:

Ngày Đăng : 16/06/2020
ThS. Trương Ngọc Quí
Phó Trưởng phòng QLĐT và NCKH
 

Vấn đề tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm đặc biệt. Từ năm 2011 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có nội dung rất quan trọng: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Ngày Đăng : 09/06/2020
ThS. Đoàn Thị Mao
Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
 

Bình đẳng giới được thể chế hóa trong các văn bản Luật: Luật Bình đẳng giới năm 2006, Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 và Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020,... để đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Luật Bình đẳng giới: “Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó”.

Ngày Đăng : 01/06/2020
Đồng chí Dương Quốc Hoàng
Bí thư Đảng ủy
 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ Trường Chính trị nêu cao quyết tâm, vượt mọi khó khăn, quán triệt sâu, phát huy trí tuệ, đổi mới phương pháp tư duy và thực hiện có hiệu quả các vấn đề trọng tâm sau:

Ngày Đăng : 28/05/2020
CN. Nguyễn Phước Bình
Viên chức Phòng QLĐT&NCKH
 

Chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một bộ phận quan trọng trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác đã dành cho thế hệ trẻ những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi Trẻ là mùa xuân của xã hội”[1]. Là một lãnh tụ vĩ đại, có tầm nhìn xa trông rộng, hơn ai hết, Người thấu hiểu vai trò vô cùng to lớn của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi