CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 02:34

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 08/01/2021
ThS. Trần Văn Hòa
Phó Trưởng Khoa  luận cơ sở
 

Chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường đã giúp Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành nước có thu nhập trung bình thấp. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia năng động nhất Đông Á Thái Bình Dương. Năm 2020, tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2,91%, mặc dù mức tăng này thấp nhất của thập kỷ 2011-2020, nhưng đây là mức tăng trưởng cao nhất thế giới hiện nay.

Ngày Đăng : 21/12/2020
Nguyễn Thị Mai Trâm
Viên chức Khoa Lý luận cơ sở
 

Vấn đề giáo dục đã được đặt ra từ rất lâu thông qua quan niệm, lời nói, cách ứng xử… trong đời sống của dân tộc Việt Nam như “học ăn, học nói, học gói, học mở”, làm người phải trang bị “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”, phụ nữ cần trau dồi “công, dung, ngôn, hạnh”... Nhìn chung, theo truyền thống con người cần được giáo dục và phát triển nhân cách một cách hài hòa để sống có tình, có nghĩa, yêu quý và cư xử hiếu thuận với cha mẹ, ông bà, trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Ngày Đăng : 18/11/2020
  CN. Lê Thị Thảo Ngọc
Bí thư Chi đoàn Trường Chính trị
 

Đoàn kết là truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc được hình thành và bồi đắp qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trải qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử, sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam ngày càng được khẳng định. Từ những cuộc đấu tranh của ông cha ta từ ngàn xưa để cùng nhau chinh phục thiên nhiên, phòng chống thiên tai địch họa; những cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của các triều đại phong kiến Việt Nam cho đến hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ ở thế kỷ trước cũng như công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; đại đoàn kết dân tộc là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn trên chính là minh chứng hùng hồn nhất để khẳng định rằng cho dù gặp phải những thử thách khắc nghiệt đến dường nào, chỉ cần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc thì khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng.

Ngày Đăng : 18/11/2020
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thương
Giảng viên Khoa NN&PL
 

1. Đoàn kết là truyền thống văn hóa tốt đẹp, di sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Trãi qua bao bước thăng trầm của lịch sử dân tộc trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, đặc biệt là qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc đầy gian khổ, mất mát, hy sinh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc luôn là chất keo kết dính bền chặt tạo nên sức mạnh to lớn, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, đưa Việt Nam ta từ thân phận nộ lệ trở thành người làm chủ vận mệnh của đất nước. Kế tục những thành quả và thắng lợi vẻ vang ấy, trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước giai đoạn mới, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được Đảng khẳng định là vấn đề cốt lõi, chiến lược, là nguồn lực nội sinh quan trọng cần phải được tiếp tục kế thừa, phát triển để tạo nên sức mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra “đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”[1]

Ngày Đăng : 17/11/2020
Đ/c Cao Dũng
Hiệu trưởng Trường Chính trị
 

Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ là vấn đề quan trọng có tính quyết định cho sự nghiệp cách mạng. Trước khi thành lập Đảng, Bác Hồ đã chuẩn bị xây dựng lực lượng cán bộ, mở nhiều lớp ở Quảng Châu để huấn luyện cán bộ về mọi mặt, đặc biệt là lý luận cách mạng, đường lối cách mạng để đi đến thành lập Đảng. Bác cũng từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, sự thành bại của sự nghiệp cách mạng là do cán bộ tốt hay kém”. Cho nên, trong quá trình sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng ta, Bác Hồ xem việc xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ hàng đầu, đặc biệt là vấn đề giáo dục, huấn luyện cán bộ đủ năng lực, bản lĩnh, trình độ lý luận phục vụ cho nhiệm vụ cách mạng.

Ngày Đăng : 17/11/2020
ThS. Dương Văn Chăm
Phó Hiệu trưởng
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Chính vì thế, ngay sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Bến Tre ra đời, công việc đầu tiên của những người cộng sản tiền bối là xây dựng tổ chức, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát động phong trào để từ đó thực hiện đúng cương lĩnh và mục tiêu của Đảng. Năm 1947, Tỉnh ủy Bến Tre quyết định thành lập Trường huấn luyện cán bộ. Đây là khung trường huấn luyện chính trị của Đảng ra đời sớm ở các tỉnh Khu 8 và là tiền thân của Trường Chính trị Bến Tre sau này. Qua 73 năm hình thành và phát triển (1947 - 2020), các thế hệ thầy giáo, cô giáo Trường Đảng, Trường Hành chánh, Trường Chính trị tỉnh không ngại hy sinh gian khổ, kiên trì mở các lớp huấn luyện cán bộ góp phần hình thành nên đội ngũ cán bộ cốt cán, lãnh đạo thắng lợi các phong trào cách mạng trên quê hương ba đảo dừa xanh từ trong kháng chiến đến ngày xây dựng quê hương giàu đẹp.

Ngày Đăng : 17/11/2020
Đặng Văn Cử
Cựu học viên Trường Chính trị Bến Tre
 

Ngày nhà giáo Việt Nam là một ngày kỷ niệm, ngày lễ hội của ngành giáo dục, ngày tôn sư trọng đạo được tổ chức hàng năm vào ngày 20 tháng 11 nhằm tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. Dịp này, hòa cùng niềm vui chung của toàn xã hội và để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân với những người đã góp bao công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc qua bài viết “Ngôi trường trong tôi”.

Ngày Đăng : 16/11/2020
Nguyễn Thị Hiền
Phó Chủ tịch CĐCS
 

Đại đoàn kết toàn dân tộc - di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tinh thần yêu nước, trọng nhân nghĩa, khoan dung, sự cố kết, đùm bọc yêu thương nhau đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn mỗi người dân, trở thành lẽ sống, chất kết dính gắn bó các thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam...

Ngày Đăng : 23/10/2020
ThS. Đoàn Thị Mao
                            Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
 

Với chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức của tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiến thức về công tác xây dựng Đảng, chính quyền; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác theo kế hoạch của Tỉnh ủy, Trường Chính trị Bến Tre luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ giảng viên đủ chuẩn chất, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và xác định việc xây dựng đội ngũ giảng viên vừa có đức, vừa có tài là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao năng lực, trình độ lý luận chính trị, góp phần phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh nhà. Đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn vào năm 2025. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi phải chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ, đồng thời phải có quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đội ngũ giảng viên và sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh ủy cùng các ban, ngành, đoàn thể.

Ngày Đăng : 23/10/2020
ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi
Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật
 

Từ xưa đến nay, phụ nữ luôn giữ một vị trí quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Vai trò quan trọng của người phụ nữ đã được chứng minh trong suốt tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam, là nồng cốt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp gạo nuôi quân, chăm sóc, nuôi dưỡng thương, bệnh binh, nuôi giấu cán bộ, vận chuyển thương binh...

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi