CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 03:45

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 12/04/2021
CN. Trương Thị Bích Tuyền
Viên chức Khoa Xây dựng Đảng
 

Thanh niên - lực lượng đông đảo trong xã hội, giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển tương lai của dân tộc. Trong bất cứ giai đoạn nào của đất nước, thanh niên vẫn là lực lượng xung kích, tình nguyện đi đầu, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến thanh niên, Người khẳng định “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”[1]. Người nhận thấy rằng, muốn giải phóng dân tộc, muốn xây dựng một xã hội mới, thanh niên phải được đoàn kết tập hợp thành một tổ chức để giáo dục, rèn luyện và định hướng phát triển toàn diện. Tổ chức đoàn kết, tập hợp thanh niên nước ta là tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ngày Đăng : 30/03/2021
ThS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Không phải bây giờ mà từ ngàn xưa trong lịch sử dân tộc, việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ kế tục sự nghiệp cho đời sau là một việc làm đã được các giai cấp thống trị đương thời hết sức quan tâm trong quá trình quản lý xã hội.

Ngày Đăng : 22/03/2021
CN. Nguyễn Thị Hoài Thu
Viên chức khoa Nhà nước và Pháp luật
 

Thanh niên là lớp người có hoài bão, ước mơ, ham hiểu biết, thích khám phá, luôn muốn khẳng định mình. Lực lượng thanh niên đã và đang từng ngày đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước bằng tất cả tinh thần, khối óc, sự nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ. Trải qua 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã luôn chứng tỏ bãn lĩnh kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng sẵn sàng đón tiếp nhiệm vụ khó khăn, gian khổ; thực sự là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam; là đội dự bị tin cậy của Đảng, của Nhân dân, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.

Ngày Đăng : 22/03/2021
ThS. Nguyễn Thị Hiền
ĐUV, phụ trách Chi đoàn TCT
 

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930, Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai họp từ ngày 20 đến 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng dưới sự chủ tọa của Tổng Bí thư Trần Phú. Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách và tăng cường thành phần công nhân trong Đảng. Cũng tại Hội nghị này, nhận thấy vai trò của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng nên đã đề ra quyết định “Cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn” và chỉ thị cho các tổ chức Đảng ở các địa phương quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên. Từ đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương ra đời.

Ngày Đăng : 11/03/2021
ThS. Nguyễn Thị Thùy Giao
Giảng viên Khoa xây dựng Đảng
 

Trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận khoa học, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin đã chỉ rõ vai trò của nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến tranh: “... con người, chứ không phải súng mút, sẽ thắng trong trận đánh”(1). Nhận định về vai trò của nhân tố chính trị - tinh thần, V.I.Lênin đã khẳng định: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường. 

Ngày Đăng : 17/02/2021
ThS. Dương Quốc Hoàng
Phó Hiệu trưởng
 

Theo cách hiểu phổ quát nhất, chế độ hành chính nội bộ của cơ quan, tổ chức hoặc bộ phận của cơ quan, tổ chức là toàn bộ các hoạt động, quy trình, thao tác, công việc để triển khai thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp trong nội bộ cơ quan, tổ chức đó hoặc bộ phận trực thuộc.

Ngày Đăng : 26/01/2021
CN. Hồ Thị Thùy Dung
Giảng viên tập sự Khoa Lý luận cơ sở

Thi hết phần học là một trong những khâu quan trọng của quá trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Thi được tiến hành sau một chương trình hoặc phần học, nhằm đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức của học viên, từ năng lực thu nhận kiến thức qua bài giảng, qua các buổi thảo luận, báo cáo thực tế đến năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác với một hay nhiều chủ đề nhất định. Thời gian qua, Trường Chính trị Bến Tre trong quá trình thực hiện chương trình đào tạo  Trung cấp lý luận chính trị - hành chính đã áp dụng đa dạng các hình thức thi hết phần học như: Thi viết (tự luận, trắc nghiệm), thi vấn đáp. Trong đó, áp dụng hình thức thi vấn đáp đối với thi hết phần học “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” là một trong những hình thức thi hết phần học nhận được sự hưởng ứng tích cực của giảng viên và đa số học viên nhà Trường. Từ đó tạo tâm thế hứng khởi, yêu thích học tập lý luận chính trị của học viên, góp phần tích cực vào công tác đổi mới nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập lý luận chính trị tại Trường.

Ngày Đăng : 26/01/2021
ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi
Giảng viên khoa NN&PL
 

Lịch sử đã chứng minh, Nhân dân luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng, quyết định vận mệnh, sự phát triển, trường tồn của dân tộc, của đất nước. Tiêu biểu cho điều đó có thể kể đến thắng lợi cuộc Đồng khởi Bến Tre năm 1960. Đây đượcxem là một kỳ tích, một kỳ công độc đáo, có ý nghĩa sâu sắc về sự hòa hợp giữa ý Đảng, lòng dân; trong đó, sức mạnh của quần chúng nhân dân là nòng cốt. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II: "Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân… lấy sức mạnh quần chúng nhân dân, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân”.

Ngày Đăng : 11/01/2021
Đ/c Cao Dũng
Hiệu trưởng
 

Đồng Khởi 1960 là một sự kiện lịch sử trọng đại, một mốc son chói lọi trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre. Đồng Khởi ở Bến Tre mở đầu cho cao trào Đồng Khởi ở Nam bộ, bước ngoặt quan trọng chuyển cách mạng miền Nam từ thế phòng ngự, gìn giữ lực lượng sang thế tiến công, tiến công liên tục giành thắng lợi. Về mặt logic lịch sử, chúng ta khẳng định rằng Đồng Khởi 1960 ở Bến Tre và sau đó lan rộng toàn miền Nam là nhân tố đưa đến Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 giành thắng lợi, đánh sụp ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, đưa đến Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Ngày Đăng : 08/01/2021
ThS. Nguyễn Thị Thùy Giao
Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng
 

Đồng khởi năm 1960 ở Bến Tre là nét điển hình độc đáo về phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện phương châm “Hai chân, ba mũi”: Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hình thức đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, tấn công địch bằng ba mũi giáp công (quân sự, chính trị và binh vận) làm cho địch suy yếu cả về tinh thần, tổ chức và đi đến thất bại. Thắng lợi trong thực hiện phương châm “Hai chân, ba mũi” của Đồng khởi năm 1960 đã được Đảng bộ tỉnh vận dụng vào thời kỳ mới, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng Bến Tre ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi