TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ bảy, 24 Tháng 7, 2021 - 01:28

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 20/07/2021
CN. Trương Thị Bích Tuyền
Viên chức Khoa xây dựng Đảng
 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chứng kiến những hy sinh, mất mát lớn của dân tộc, Bác đã dành tình cảm đặc biệt đối với thương binh, gia đình liệt sĩ. Tình cảm của Bác đối với thương binh, liệt sĩ là biểu hiện cụ thể của truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Để biết ơn những người đã có công đối với đất nước, ngay từ đầu năm 1946 Bác đã khởi xướng ngày Thương binh liệt sĩ và tháng 6-1947, tại xã Phú Minh, huyện Đại Từ (Thái Nguyên), Hội nghị của các cơ quan Chính phủ và các hội, đoàn thể chính trị ở Trung ương đã quyết định chọn ngày 27-7-1947 làm Ngày Thương binh toàn quốc, đến năm 1955 đổi thành “Ngày thương binh, liệt sĩ”. Ý nghĩa của ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày toàn dân thực hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, từ đó ngày 27 tháng 7 đã trở thành một nét đẹp của đời sống văn hóa Việt Nam, là một ngày có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội, là một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái và tỏ lòng mến yêu thương binh liệt sĩ, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, qua đó phát huy tinh thần yêu nước, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng ta đã lựa chọn.

Ngày Đăng : 19/06/2021
CN. Nguyễn Phước Bình 
Viên chức Phòng QLĐT&NCKH

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là một chiến lược cơ bản, lâu dài trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc được đúc kết qua câu nói nổi tiếng của Người:

Ngày Đăng : 22/04/2021
Đồng chí Vũ Hồng Thanh
Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 

Sau cuộc Đồng khởi năm 1960 vùng giải phóng Bến Tre được mở rộng, khí thế cách mạng dâng cao, tổ chức Đảng và các đoàn thể nhanh chóng phát triển, khí thế cách mạng và quyền làm chủ của Nhân dân càng mạnh mẽ hơn. Trước yêu cầu bức xúc cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng kịp với thực tiễn tình hình, cuối năm 1960 Tỉnh ủy đã cho chủ trương thành lập lại Trường Đảng và lấy tên là Trường Trần Trường Sinh - tên người cán bộ lãnh đạo đầu tiên của Trường Đảng, đã cống hiến nhiều công lao cho công tác đào tạo cán bộ cho Đảng bộ tỉnh trong những năm đầu và đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp.

Ngày Đăng : 20/04/2021

Kính thưa quý đại biểu và các đồng chí!

Ngày Đăng : 20/04/2021

Thầy Trần Trường Sinh, cán bộ lãnh đạo của tỉnh, Giám đốc đầu tiên của trường huấn luyện cán bộ tỉnh. Đồng chí sinh năm 1914, tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, bí danh Việt Hùng, bút hiệu Lê Khanh, xuất thân từ gia đình nông dân nghèo, rồi trở thành người lao động tha hương, đi kiếm sống ở Hải Phòng, Hà Nội, giác ngộ, tham gia hoạt động cách mạng, được kết nạp Đảng năm 1941 tại Hà Nội. Năm 1942, đồng chí bị địch bắt đưa về giam giữ tại nhà giam Hỏa Lò, địch kết án đồng chí thuộc loại tù chính trị án nặng nên đã đày đi Côn Đảo.

Ngày Đăng : 20/04/2021
CN. Hồ Thị Thùy Dung
Giảng viên tập sự Khoa Lý luận cơ sở
 

Đồng chí Trần Trường Sinh (1914-1951), quê quán tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Bí danh Việt Hùng, bút hiệu Lê Khanh. Vào Đảng năm 27 tuổi, tham gia hoạt động cách mạng tại Hà Nội, Hải Phòng, bị địch bắt và đưa vào giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. Vì là tù chính trị án nặng nên đồng chí bị đày ra nhà tù Côn Đảo trước năm 1945. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đồng chí được giải phóng khỏi nhà tù, tình nguyện ở lại chiến đấu tại chiến trường Nam bộ, tham gia Tỉnh ủy Bến Tre năm 31 tuổi. Năm 1947-1948, Tỉnh ủy chủ trương mở Trường Cán bộ Việt Minh, đồng chí Trần Trường Sinh được Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách làm giám đốc. Đồng chí giám đốc đầu tiên của Trường Cán bộ Việt Minh tỉnh Bến Tre - đồng chí Trần Trường Sinh là một trong những người đầu tiên khi Đảng ta giành được chính quyền có công lớn trong sự nghiệp đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt, góp phần xây dựng lực lượng cách mạng lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh Bến Tre sau này.

Ngày Đăng : 20/04/2021
ThS. Trần Văn Hòa
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Trường Trần Trường Sinh (nay là Trường Chính trị tỉnh Bến Tre) mới thấy hết sự dày công vun đắp, sự gian khổ, hy sinh của các thế hệ cha, anh đi trước đã làm nên những thành tựu rực rỡ như ngày hôm nay. Trong đó, phải kể đến công lao to lớn của đồng chí Trần Trường Sinh - người thầy đầu tiên thành lập, lãnh đạo và rèn luyện cán bộ trưởng thành trong bom đạn qua các thế hệ cho đến hôm nay.

Ngày Đăng : 20/04/2021
ThS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Đồng chí Trần Trường Sinh là một cán bộ sinh ra và lớn lên từ miền Bắc với quyết tâm chính trị và niềm tin sắt đá, cùng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định vì sự nghiệp Trường Đảng - Trường Chính trị đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh nhà, để các thế hệ chúng tôi có được ngôi Trường Chính trị như ngày hôm nay.

Ngày Đăng : 20/04/2021
ThS. Phan Văn Thuận
 Trưởng Khoa Xây dựng Đảng
 

Đồng chí Trần Trường Sinh, sinh năm 1914, tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, bí danh Việt Hùng, bút hiệu Lê Khanh, xuất thân từ gia đình nông dân nghèo, rồi trở thành người lao động tha hương, đi kiếm sống ở Hải Phòng, Hà Nội, giác ngộ và hoạt động cách mạng ở đây và được kết nạp vào Đảng năm 1941 tại Hà Nội. Năm 1942, đồng chí bị địch bắt đưa về giam giữ tại nhà giam Hỏa Lò. Kẻ thù đã dùng mọi thủ đoạn từ mua chuộc, dụ dỗ đến cực hình tra tấn dã man, tàn bạo nhưng không lay chuyển được niềm tin sắt đá của đồng chí vào lý tưởng cách mạng của Ðảng. Bất lực trước khí phách của người cộng sản, địch đã kết án đồng chí thuộc loại tù “chính trị án nặng” và đày đi Côn Đảo. Nhưng xà lim “địa ngục trần gian” vẫn không khuất phục được người chiến sĩ cộng sản. Ý chí kiên cường đó của đồng chí và những người bạn tù cộng sản cùng bị giam giữ vẫn tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.

Ngày Đăng : 20/04/2021
ThS. Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng QLĐT&NCKH
 

Đồng chí Trần Trường Sinh (bí danh Việt Hùng), sinh năm 1914, tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1941, tham gia hoạt động cách mạng tại Hải Phòng, Hà Nội. Năm 1942, đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam tại nhà giam Hỏa Lò, sau đó bị đày đi Côn Đảo. Tại “địa ngục trần gian” này, những đồng chí cách mạng trong nhà tù đã thực hiện chủ trương: “Biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”, đồng chí Trần Trường Sinh được bồi dưỡng kiến thức qua các lớp đào tạo cán bộ tuyên huấn, báo chí từ những đồng chí ở chung nhà tù là cán bộ lãnh đạo của Đảng,… nên có vốn kiến thức uyên bác, truyền đạt cho học viên nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, kỹ năng giảng dạy lý luận Mác-Lênin.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi