Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 21:26

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 07/02/2024
Lê Thị Thảo Ngọc
Khoa Nhà nước và pháp luật
 

Cùng với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo việc thực thi các nhiệm vụ quản lý hành chính tại địa phương được thông suốt, hiệu lực và hiệu quả. Tuy nhiên, cơ chế quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách hiện nay còn nhiều bất cập, chế độ đãi ngộ, chính sách dành cho đội ngũ này vẫn còn khá “khập khiễng” so với cán bộ, công chức. Trong thời gian vừa qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng đối với người hoạt động không chuyên trách thông qua việc ban hành nhiều văn bản quy định về cơ chế quản lý, chế độ đãi ngộ dành cho đội ngũ này.

Ngày Đăng : 24/01/2024
ThS. Trần Thị Quỳnh Nghi
Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật
 

Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắn nhủ: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”[1]. Nhận thức lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của trẻ em đối với gia đình và xã hội; Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức, góp phần bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước.

Ngày Đăng : 11/01/2024
Lê Thị Thảo Ngọc
Khoa Nhà nước và pháp luật
 

Hiện nay, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào trong hoạt động quản lý nhà nước và các lĩnh vực của đời sống xã hội là một trong những xu thế tất yếu khách quan, đồng thời cũng là một trong những nội dung trọng tâm được Đảng và Nhà nước ta tập trung nguồn lực đẩy mạnh thực hiện. Trên phạm vi cả nước nói chung, tại tỉnh Bến Tre nói riêng, chuyển đổi số không chỉ diễn ra ở các đô thị mà còn có sự tác động rất lớn đến các vùng nông thôn, đã và đang từng ngày làm thay đổi sâu sắc diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

Ngày Đăng : 11/01/2024

TH.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với nghệ thuật sử dụng phương pháp cách mạng “chớp nhoáng” chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” giành chính quyền trong cả nước. Việc dự báo, nhận định đúng thời cơ, nghệ thuật nắm bắt cơ hội của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta là vô cùng quan trọng, yếu tố quyết định đến sự thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Ngày Đăng : 25/12/2023
ThS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Những ngày cuối năm nay, đọc lại Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tâm khảm mỗi người Việt Nam chúng ta khắc sâu tinh thần, ý thức độc lập dân tộc.

Ngày Đăng : 25/12/2023
ThS. Nguyễn Thành Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở
 

Trong thời đại ngày nay, các quốc gia, dân tộc đối diện với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 khi mà thông tin là nhu cầu sống còn thì việc sử dụng thông tin và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng xã hội là một yêu cầu cấp thiết.

Đối với đội ngũ giảng viên Trường Chính trị, một binh chủng hợp thành trong lực lượng canh giữ về mặt trận tư tưởng của Đảng, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kép, vừa truyền bá vừa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị thì việc nhận thức và phát huy vai trò trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng khi thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và liên tục, đóng vai trò hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Ngày Đăng : 18/07/2023
ThS. Đoàn Thị Mao
Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
 

Thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về xây dựng Trường Chính trị Bến Tre trở thành trường chính trị chuẩn. Việc xây dựng trường chính trị chuẩn bao gồm quá trình chuẩn hóa về đội ngũ giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất phương tiện kỹ thuật và tài chính, những điều kiện tổng hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của Trường Chính trị Bến Tre.

Ngày Đăng : 24/01/2023

CVD

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vĩ đại của thế kỷ XX dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, quân và dân ta đã liên tiếp giành thắng lợi toàn diện trên tất cả các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao. Một trong những thắng lợi trên mặt trận ngoại giao có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân ta là tại Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam ngày 27/01/1973, cách nay vừa tròn 50 năm.

Ngày Đăng : 31/12/2022

Năm 2022, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có những khó khăn thách thức, dịch Covid-19 chưa được kiểm soát, khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Nga - Ucraina, lạm phát, sự chống phá của các thế lực thù địch,... nhưng với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần Đồng Khởi, ý chí tự lực, tư cường, khát vọng vươn lên phát triển quê hương, Đảng bộ và Nhân dân đẩy mạnh thi đua “Đồng Khởi mới”, đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh và đạt kết quả quan trọng.

Ngày Đăng : 07/11/2022
CN. Hồ Thị Thùy Dung
Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở
 

Giáo dục lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Phải bồi dưỡng giảng viên lý luận cho các chi bộ và tất cả các đảng viên phải cố gắng học tập, coi việc học lý luận chính trị là một nhiệm vụ quan trọng của mình”(1). Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta xác định công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành bại của phong trào cách mạng trong mọi thời kỳ. Để thực hiện tốt được công tác này cần có sự đóng góp tích cực của đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, đó không chỉ là công tác tuyên truyền mà còn là thuyết phục, người giảng viên không những cung cấp cho cán bộ, đảng viên những quan điểm, nội dung cơ bản mà còn đi đến mục đích cuối cùng là thuyết phục họ tin, làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây không chỉ là yêu cầu cơ bản mà còn là một khía cạnh nghệ thuật cần trau dồi của người giảng viên giảng dạy lý luận chính trị tại các trường chính trị hiện nay.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi