Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 29 Tháng 11, 2023 - 19:47

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 18/07/2023
ThS. Đoàn Thị Mao
Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
 

Thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về xây dựng Trường Chính trị Bến Tre trở thành trường chính trị chuẩn. Việc xây dựng trường chính trị chuẩn bao gồm quá trình chuẩn hóa về đội ngũ giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất phương tiện kỹ thuật và tài chính, những điều kiện tổng hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của Trường Chính trị Bến Tre.

Ngày Đăng : 24/01/2023

CVD

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vĩ đại của thế kỷ XX dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, quân và dân ta đã liên tiếp giành thắng lợi toàn diện trên tất cả các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao. Một trong những thắng lợi trên mặt trận ngoại giao có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân ta là tại Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam ngày 27/01/1973, cách nay vừa tròn 50 năm.

Ngày Đăng : 31/12/2022

Năm 2022, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có những khó khăn thách thức, dịch Covid-19 chưa được kiểm soát, khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Nga - Ucraina, lạm phát, sự chống phá của các thế lực thù địch,... nhưng với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần Đồng Khởi, ý chí tự lực, tư cường, khát vọng vươn lên phát triển quê hương, Đảng bộ và Nhân dân đẩy mạnh thi đua “Đồng Khởi mới”, đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh và đạt kết quả quan trọng.

Ngày Đăng : 07/11/2022
CN. Hồ Thị Thùy Dung
Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở
 

Giáo dục lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Phải bồi dưỡng giảng viên lý luận cho các chi bộ và tất cả các đảng viên phải cố gắng học tập, coi việc học lý luận chính trị là một nhiệm vụ quan trọng của mình”(1). Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta xác định công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành bại của phong trào cách mạng trong mọi thời kỳ. Để thực hiện tốt được công tác này cần có sự đóng góp tích cực của đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, đó không chỉ là công tác tuyên truyền mà còn là thuyết phục, người giảng viên không những cung cấp cho cán bộ, đảng viên những quan điểm, nội dung cơ bản mà còn đi đến mục đích cuối cùng là thuyết phục họ tin, làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây không chỉ là yêu cầu cơ bản mà còn là một khía cạnh nghệ thuật cần trau dồi của người giảng viên giảng dạy lý luận chính trị tại các trường chính trị hiện nay.

Ngày Đăng : 04/11/2022
CN. Hồ Thị Thùy Dung
Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở
 

Trường Chính trị Bến Tre là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trường có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Là giảng viên Trường Chính trị Bến Tre - đó là niềm vinh dự, tự hào và là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của từng cá nhân. Phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Trường và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tập thể giảng viên, viên chức, học viên nhà trường phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, lập nhiều thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học để xứng đáng với những thành tựu vẻ vang mà các thế hệ tiền nhân đã dày công xây dựng.

Ngày Đăng : 31/10/2022
CN. Trương Thị Bích Tuyền
Viên chức Khoa Xây dựng Đảng
 

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc có thể nói cuộc kháng chiến chống Mỹ là một trong những cuộc kháng chiến oanh liệt nhất, hào hùng nhất. Để tạo nên sự thành công cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước không thể không nhắc đến sự thành công của Đảng ta trong việc đề ra những chủ trương, đường lối kháng chiến phù hợp, sự mưu trí, dũng cảm chiến đấu, hy sinh của các chiến sỹ trên chiến trường cùng các tuyến đường huyết mạch để vận chuyển lương thực, vũ khí, đưa đón cán bộ từ Bắc vào Nam.

Ngày Đăng : 26/08/2022
ThS. Phan Văn Thuận, Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật
Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Mỏ Cày Bắc

 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là bộ phận, một nội dung đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng và được thực hiện qua nhiều phương thức phong phú, đa dạng. Đây là hoạt động của Đảng trực tiếp tác động đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm xây dựng, bồi đắp, phát triển nền tảng tư tưởng chính trị. Qua đó, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và xã hội. Làm cho hệ tư tưởng, các giá trị truyền thống tốt đẹp, thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản chiếm địa vị chủ đạo trong xã hội. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin vững chắc vào con đường phát triển của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ đảng viên “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo “sức đề kháng” mạnh mẽ; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động. 

Ngày Đăng : 12/07/2022
CN. Trương Thị Bích Tuyền
Viên chức Khoa Xây dựng Đảng
 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ, là lực lượng nòng cốt chính trị trong các phong trào thanh niên và trong tổ chức thanh niên.

Ngày Đăng : 11/07/2022

Hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả đưa Bến Tre thoát khỏi tốp cuối của các tỉnh trong khu vực và cả nước - đó là thông điệp được đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 khóa XI (ngày 07/7/2022). Năm 2022 - năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, với tư tưởng chỉ đạo: Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển, Tỉnh ủy tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống đại dịch Covid-19 đạt kết quả tích cực; đặc biệt là triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó có hai sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội sâu sắc là khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2, tổ chức thành công sự kiện kỷ kiệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu - kết quả đó, đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngày Đăng : 27/04/2022
C.V.D
 

Sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ, đã tạo chuyển biến bước đầu rất tích cực. Công tác triển khai học tập, quán triệt được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện. Sau quán triệt của tỉnh, các cấp ủy chỉ đạo quán triệt sâu trong chi bộ, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân qua nhiều kênh thông tin như tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội... Qua đó, nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và người dân trong việc xây dựng con người phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc tiến bộ được nâng lên.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi