Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

Ký hiệu của văn bản:
421-QĐ/TCT
Quyết định
Cơ quan ban hành:
Trường Chính trị
Số của văn bản:
421
Trích yếu văn bản:
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre
Ngày ký văn bản
Tập tin đính kèm:
Người ký văn bản
Nguyễn Trúc Hạnh

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh