Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Bến Tre

Ký hiệu của văn bản:
1194-QĐ/TCT
Quyết định
Cơ quan ban hành:
Trường Chính trị
Số của văn bản:
1026
Trích yếu văn bản:
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Bến Tre
Ngày ký văn bản
Tập tin đính kèm:
Người ký văn bản
Cao Văn Dũng

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh