Quyết định ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu thực tế hằng năm của giảng viên, viên chức Trường Chính trị Bến Tre

Ký hiệu của văn bản:
0488-QĐ/TCT
Quyết định
Cơ quan ban hành:
Trường Chính trị
Số của văn bản:
488
Trích yếu văn bản:
Quyết định ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu thực tế hằng năm của giảng viên, viên chức Trường Chính trị Bến Tre
Ngày ký văn bản
Tập tin đính kèm:
Người ký văn bản
Cao Văn Dũng

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh