Quyết định ban hành Quy chế hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên tại Trường Chính trị Bến Tre

Ký hiệu của văn bản:
469-QĐ/TCT
Quyết định
Cơ quan ban hành:
Trường Chính trị
Số của văn bản:
469
Trích yếu văn bản:
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên tại Trường Chính trị Bến Tre
Ngày ký văn bản
Tập tin đính kèm:
Người ký văn bản
Cao Văn Dũng

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh