Quán triệt chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn Trường Chính trị

“Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” là chủ đề tư tưởng đã được Tỉnh ủy Bến Tre lựa chọn để chỉ đạo hoạt động của toàn Đảng bộ vào năm 2022 trên cơ sở phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI. Quán triệt tinh thần chủ đề tư tưởng của Tỉnh ủy, dưới sự chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy nhà trường, sự hướng dẫn của Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tích cực, sáng tạo trong mọi hoạt động từ công tác chuyên môn tại cơ quan cho đến hoạt động phong trào, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn.

* Triển khai thực hiện “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” trong hoạt động của Chi đoàn

Đối với hoạt động của Chi đoàn, “Đồng thuận” thể hiện ở sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn thể đoàn viên; vì thế phát huy ý nghĩa thành tố “Đồng thuận” chính là phát huy sức mạnh tập thể của Chi đoàn trong quá trình tổ chức và hoạt động, trên dưới đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, trên cơ sở đồng thuận, thống nhất, đoàn viên sẽ hình thành ý thức tự giác, chủ động, từ đó góp phần nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động chung.  

Bên cạnh sự “Đồng thuận”, “Sáng tạo” chính là điểm nhấn quan trọng tạo nên sự đột phá, nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn. “Sáng tạo” là tạo ra những ý tưởng, những sáng kiến có thể ứng dụng vào thực tế hoạt động của Chi đoàn. Đối với việc thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tính “Sáng tạo” được thể hiện thông qua việc mỗi đoàn viên mạnh dạn đề xuất những sáng kiến mới, hữu ích giúp Chi đoàn đa dạng hơn về phương thức, mô hình hoạt động hay chủ động có những ý tưởng mới góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của chính bản thân đoàn viên.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, “Phát triển” là quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Quá trình vận động này có khuynh hướng tạo ra cái mới hợp quy luật. “Phát triển” gắn liền với sự ra đời của cái mới. Tại Chi đoàn Trường Chính trị, “Phát triển” được biểu hiện thông qua việc hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, thường xuyên có những sáng kiến mới, đột phá trong các phong trào, hoạt động, tạo được bản sắc riêng của Chi đoàn trường; đây cũng chính là kết quả cho những nỗ lực trong thực hiện “Đồng thuận” và “Sáng tạo” tại Chi đoàn.

“Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” trong hoạt động Chi đoàn có mối quan hệ biện chứng, thống nhất, hỗ trợ, bổ sung cho nhau. “Đồng thuận” tạo nền tảng để “Sáng tạo”, “Sáng tạo” phù hợp sẽ nâng cao sự “Đồng thuận”; có “Đồng thuận - Sáng tạo” sẽ là nền tảng vững chắc để tạo nên sự “Phát triển”. “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” trong hoạt động Chi đoàn chính là xây dựng và phát huy sự đồng thuận trong đoàn viên; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ; quyết tâm tạo đột phá, đồng thời chú trọng phát huy tính sáng tạo, chủ động, linh hoạt của từng đoàn viên trong tổ chức thực hiện các hoạt động, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi đoàn, góp phần vào thành tích chung của nhà trường, xây dựng thành công Trường Chính trị Bến đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025 theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư.  

* Kết quả thực hiện chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo” năm 2021

Thực hiện “Đồng thuận - Sáng tạo”, năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, tuy nhiên với tinh thần chủ động tiến công, chung sức, chung lòng và sự cố gắng của cả tập thể, Chi đoàn đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực phù hợp với tình hình thực tế.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, Chi đoàn thường xuyên quan tâm, đa dạng hóa các hình thức truyên truyền, giáo dục lý tưởng, truyền thống lịch sử, giáo dục đạo đức lối sống, pháp luật,... một cách toàn diện, kịp thời, hiệu quả đến đoàn viên; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. Ban Chấp hành Chi đoàn luôn khuyến khích, tạo môi trường để đoàn viên phát huy năng khiếu, sở trường, sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học. Năm 2021, Chi đoàn có 06 đoàn viên là thành viên đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 05 đoàn viên tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 01 đoàn viên tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính để nâng cao trình độ lý luận. Đoàn viên Chi đoàn là lực lượng nòng cốt của nhà trường trong tham gia các cuộc thi do các cấp, các ngành phát động.

Đối với công tác xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng, Chi đoàn luôn quan tâm tạo điều kiện cho đoàn viên thuộc đối tượng phát triển Đảng có nhiều cơ hội hoạt động, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Hiện tại Chi đoàn có 08/10 đảng viên còn trong tuổi đoàn sinh hoạt; 02 đoàn viên ưu tú đã giới thiệu và được Chi bộ, Đảng ủy giới thiệu học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đang theo dõi, bồi dưỡng để được xem xét kết nạp Đảng.

Trong hoạt động phong trào, Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho đoàn viên như phối hợp cùng một số Chi đoàn bạn tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2021 và sinh hoạt chuyên đề “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” tại xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam. Tại đây, đoàn viên các Chi đoàn có dịp được tham quan Chùa Tuyên Linh - di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia; đền thờ Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”; thực hiện công trình thanh niên xây dựng cảnh quan nhà trường “xanh, sạch, đẹp”; vận động quyên góp hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19,...

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường, sự hướng dẫn của Đoàn khối, Chi đoàn luôn được đánh giá cao và là một trong những tổ chức đi đầu trong thực hiện tốt các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nhiều năm liền Chi đoàn luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2021, Chi đoàn tiếp tục giữ vững thành tích và được Đoàn khối khen thưởng.

* Giải pháp thực hiện “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn Trường Chính trị

Năm 2022 là một năm có ý nghĩa quan trọng đối với Chi đoàn trường, bởi đây là năm bản lề, kết thúc nhiệm kỳ 2019 – 2022 và bắt đầu nhiệm kỳ mới 2022 – 2024. Vì vậy, quán triệt và thực hiện tốt “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” lại càng mang lại hiệu quả thiết thực hơn hết đối với Chi đoàn. Phát huy hơn nữa tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, Chi đoàn cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, Ban Chấp hành Chi đoàn cần thường xuyên quán triệt tinh thần chủ đề tư tưởng “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” trong toàn thể đoàn viên Chi đoàn thông qua nhiều hình thức, giúp đoàn viên nắm bắt, hiểu rõ, hiểu đúng nội dung tinh thần chủ đề, biến “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” thành sức mạnh giúp Chi đoàn vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ hai, Ban Chấp hành Chi đoàn cần cụ thể hóa tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” thành những hoạt động cụ thể; nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức các hoạt động của Chi đoàn; phát huy tính sáng tạo, linh hoạt trong việc tổ chức các chương trình, phong trào phù hợp với đặc điểm và thế mạnh của Chi đoàn. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động của Chi đoàn tạo sự mới mẻ, hấp dẫn trong từng hoạt động, thu hút sự tham gia của đoàn viên.

Thứ ba, mỗi đoàn viên cần tự giác nghiên cứu, quán triệt tinh thần chủ đề tư tưởng “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” và vận dụng linh hoạt vào từng hoạt động cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tích cực, chủ động phát huy tính cộng đồng trách nhiệm trong hoạt động của Chi đoàn, mạnh dạn đóng góp, đề xuất các phong trào mới, hoạt động mới, giải pháp mới góp phần đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hoạt động chung của Chi đoàn.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp, dự báo hoạt động của Chi đoàn trong năm 2022 sẽ còn gặp nhiều khó khăn; nhưng tin chắc rằng với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”  Chi đoàn sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thử thách hoàn thành tốt các hoạt động; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị chung của nhà trường đề ra.

CN. Lê Thị Thảo Ngọc
Viên chức Khoa Nhà nước và pháp luật

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh