Phát huy truyền thống Trường cán bộ Việt Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022

Mùa xuân 1947 - Trường cán bộ Việt Minh ra đời và mở lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên đến nay vừa tròn 75 năm (Tháng 3/1947 - 3/2022), tiền thân của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre ngày nay. Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Trường năm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó là ngoài việc ôn lại truyền thống để tự hào, cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động của Trường cần chủ động, tích cực trong việc hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2022 do Tỉnh ủy phát động, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Trường. 75 năm bề dày truyền thống, chúng ta tự hào về các thế hệ cán bộ đi trước đã chiến đấu, hy sinh, lao động, học tập không mệt mõi trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất, đời sống vô cùng khó khăn; máu, mồ hôi, nước mắt và biết bao người thầy đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để xây dựng, vun đắp nên truyền thống vẻ vang của Trường; xây dựng nên vị thế, thương hiệu Trường Chính trị Bến Tre; xây dựng nên chân dung người thầy giáo, người cán bộ của Trường cán bộ Việt Minh - Trường Đảng - Trường Hành chính - Trường Chính trị Bến Tre mà chúng ta vinh dự công tác, học tập ngày nay. Chúng ta đang được sống và làm việc trên nền lịch sử của Đảng bộ Bến Tre nói chung, của Trường cán bộ Việt Minh - Trường Đảng - Trường Hành chính tỉnh Bến Tre nói riêng. Và, ngay trên mảnh đất Bến Tre anh hùng đã có trên 36.000 liệt sĩ, trên 18.000 thương binh, trên 6.905 Mẹ Việt Nam anh hùng và hàng trăm ngàn người đã chiến đấu trên mảnh đất này để tạo nên nền lịch sử đó, trong đó có nhiều thế hệ cán bộ của Trường cán bộ Việt Minh, Trường Đảng tỉnh. Vì vậy, điều mà chúng ta cần quan tâm là mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động cần ý thức việc bảo vệ, giữ gìn, bồi đắp cho những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của Trường; giữ gìn, xây dựng hình ảnh người thầy giáo (cô giáo), cán bộ của Trường Chính trị có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, trong sáng về đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; ứng xử văn hóa trong mọi mối quan hệ với mọi đối tượng để không phụ lòng của các thế hệ thầy cô đi trước đã xây dựng nên!

Trong mọi giai đoạn cách mạng dù khó khăn, gian khổ đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức Trường cán bộ Việt Minh, Trường Đảng, Trường Hành chính, Trường Chính trị Bến Tre luôn đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao. Năm 2021, cán bộ, giảng viên, viên chức của Trường đã tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó, trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhất là ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt bậc vượt qua mọi khó khăn, Trường đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Khối Thi đua 1 xét tặng Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh. Đây là niềm vinh dự và tự hào của đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động của Trường, chúng ta cần tiếp tục phát huy.

Năm 2022, chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện bình thường mới: Vừa phòng, chống, kiểm soát, thích ứng an toàn với dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, với mục tiêu: Đào tạo 34 lớp; bồi dưỡng 81 lớp; thực hiện 03 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 01 đề tài khoa học cấp tỉnh; tổ chức 01 cuộc hội thảo khoa học cấp tỉnh, 04 cuộc tọa đàm cấp trường. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, chúng ta cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm qua của Trường và tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Một là, tập trung xây dựng chi bộ, đảng bộ, cơ quan, công đoàn, chi đoàn trong sạch vững mạnh; phát huy tối đa dân chủ, công khai minh bạch trong mọi hoạt động; giữ vững và nâng cao chất lượng “Đơn vị văn hóa”, “Đơn vị học tập”, cơ quan an toàn về an ninh trật tự. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đặc biệt, tập thể viên chức nhà trường cần chú trọng thực hiện nghiêm văn hóa Trường Đảng; đầu tiên là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ quản lý, giảng viên của Trường có bản lĩnh chính trị vững vàng; gương mẫu, trong sáng về đạo đức, lối sống, phẩm chất của người thầy giáo dạy chính trị. Gương mẫu, đi đầu trong chấp hành những quy định, quy chế của Học viện, của Trường; đi đầu trong nhận diện, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực trong nhà trường. Chú trọng thực hiện văn hóa ứng xử thật chuẩn mực, phù hợp với tất cả các đối tượng trong các mối quan hệ đồng nghiệp, thầy - trò...

Hai là, quán triệt, lan tỏa mạnh mẽ chủ đề tư tưởng “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” trong toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động, tạo xung lực chính trị mới cho mọi người nỗ lực tạo đột phá và sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở từng vị trí công tác. Từng khoa, phòng cần quán triệt sâu sắc, cụ thể nhiệm vụ của mình trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị với tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới” là đồng lòng, đồng bộ, đồng loạt, từng tập thể, cá nhân làm việc với tinh thần trên mức bình thường. Chủ động, tích cực trong công tác phối hợp giữa các phòng, khoa để tham mưu Ban Giám hiệu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ các mặt công tác của Trường, trọng tâm là triển khai thực hiện mục tiêp kép “Vừa phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 vừa thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa hoc”, đưa Trường trở lại hoạt động bình thường, thích ứng an toàn trong điều kiện bình thường mới. Đồng thời, Trường chủ động, tích cực phối hợp với các trường chính trị bạn nhất là các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các Học viện Chính trị khu vực II, IV tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động liên kết, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học phù hợp với tiềm năng, vị thế các trường chính trị, Học viện Chính trị trong giai đoạn mới.

Ba là, tập trung củng cố, sắp xếp nhân sự các phòng, khoa; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo lộ trình, kế hoạch; phân công bố trí phù hợp để phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động, đảm bảo mọi người đều có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công.

Bốn là, noi gương các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ, giảng viên tích cực rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức cách mạng, tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ nhằm nâng hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, truyền bá chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho các đối tượng học viên. Mặt khác, cần tích cực trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho tỉnh xây dựng chủ trương, nghị quyết, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh. Đặc biệt, là đội ngũ giảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ đường lối đổi mới đất nước. Phấn đấu hàng tháng mỗi giảng viên có một bài viết đăng trên trang thông tin điện tử của Trường và tích cực tham gia các cuộc thi do Trung ương tổ chức, viết bài cộng tác trên các tạp chí Trung ương và báo địa phương, qua đó nhằm không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ lý luận của đội ngũ giảng viên của Trường.

Đó là một số vấn đề mà chúng ta cần quan tâm thực hiện nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Trường. Mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Trường Chính trị Bến Tre cần nêu cao lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Trường, xem đó là động lực để chúng ta vượt qua khó khăn, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học năm 2022, tạo tiền đề để đến năm 2025 đạt Trường Chính trị chuẩn (mức 1).

C.V.D

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh