Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 20:03

Tham luận tại Hội nghị Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre

Cảm nhận về Đồng khởi khởi nghiệp

Nguyễn Trần Phương Hiền
Tập sự giảng viên
Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong không khí của những ngày cuối xuân, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Chính trị Bến Tre. Hôm nay, tôi rất vinh dự khi được đại diện cho đoàn viên Trường Chính trị Bến Tre được nói lên suy nghĩ, cảm nhận của mình về vấn đề “Đồng khởi khởi nghiệp”.

Năm 2016, Chính phủ chọn là năm Quốc gia khởi nghiệp và đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp. Đây chính là động lực quan trọng, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, thổi bùng khát vọng làm giàu chính đáng, chủ động tham gia phát triển kinh tế của thanh niên Việt Nam.

Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, thanh niên tỉnh Bến Tre nói riêng không ngừng nâng lên về số lượng và chất lượng cả về thể lực, trí lực, kỹ năng lao động, hành vi và ý thức chính trị - xã hội. Tuy nhiên nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.Trong đó thanh niên xuất thân từ nông thôn, sinh sống bằng nghề nông nghiệp nên chưa thích nghi kịp thời với tác phong công nghiệp, tâm lý ngại thất bại hay an phận, ngại khó hoặc tự bằng lòng với kết quả hiện có, không dám thực hiện ý tưởng của mình để khởi nghiệp.

Ngày 28/4/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã phát động chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre”. Đây là một trong những chương trình trọng tâm, mang tính đột phá, thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà vượt lên chính mình, bắt nhịp với khu vực. Trong đó có vai trò quan trọng của thanh niên đáp ứng yêu cầu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X đề ra.  

Hiện nay, có nhiều cách tiếp cận về khởi nghiệp. Trong đó bao gồm “khởi nghiệp mưu sinh” và “khởi nghiệp sáng tạo”.

+ Khởi nghiệp mưu sinh là công việc kinh doanh (sản xuất hay dịch vụ) của một người hay gia đình, doanh nghiệp nhằm tạo ra thu nhập và việc làm cho bản thân hay người khác.

+ Khởi nghiệp sáng tạo là lĩnh vực kinh tế sáng tạo, dựa trên các ý tưởng sáng tạo (mới hay khác biệt) và đổi mới khoa học công nghệ để tạo ra những sản phẩm/ dịch vụ mới với giá trị gia tăng cao, lợi nhuận cao.

Cách tiếp cận này phù hợp với phương châm của chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp” của tỉnh là “khởi nghiệp thoát nghèo - khởi nghiệp làm giàu”. Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” với ba nội dung chính:

Thứ nhất, đồng khởi khởi nghiệp.

Thứ hai, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Thứ ba, đồng khởi thoát nghèo.

Trong đó “Đồng khởi khởi nghiệp” gồm 5 hoạt động chính:

 + Một, truyền thông khởi nghiệp

 + Hai, tổ chức đào tạo về khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp

 + Ba, tổ chức cuộc thi về khởi nghiệp.

 + Bốn, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

 + Năm, các tổ chức tác động khởi nghiệp

Với Trường Chính trị, trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy Trường Chính trị, sự nỗ lực của Ban Chấp hành Chi đoàn Trường cùng sự phấn đấu của tất cả các đoàn viên đã hưởng ứng tích cực chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp”.

 Đoàn viên Trường Chính trị nhận thức rõ khởi nghiệp không chỉ là kinh doanh. Nếu những bạn trẻ với đam mê khởi nghiệp bằng kinh doanh tạo ra tính đột phá chưa hề có trên thị trường hoặc tạo ra một giá trị tốt hơn so với những thứ đang có sẵn thì những đoàn viên, thanh niên đang thực hiện công việc tại các đơn vị hành chính tỉnh nhà nói chung, đoàn viên, thanh niên Trường Chính trị Bến Tre nói riêng cũng đang có những điều kiện cần và điều kiện đủ để khởi nghiệp.

Điều kiện cần, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, đoàn viên, thanh niên Trường Chính trị Bến Tre không ngừng nâng cao tri thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, tận tụy, yêu nghề, say mê nghiên cứu khoa học, tham gia viết tin, bài phục vụ website Trường, tham gia tích cực các phong trào, các chương trình do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Cụ thể là phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Đó cũng chính là khởi nghiệp, khởi nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, khởi nghiệp từ chính công việc hành chính mà chúng ta đang đảm nhận.

Điều kiện đủ, nguồn vốn để khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên công tác tại Trường Chính trị đó nguồn vốn kiến thức chúng ta được trang bị từ nhà trường, tích lũy từ công việc chuyên môn và từ thực tiễn. Đoàn viên, thanh niên Trường Chính trị thông qua việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đổi mới, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tác phong làm việc hiệu quả từng công việc được phân công.

Với mỗi người trẻ, việc lựa chọn đúng đắn để có được thành công là một điều không dễ dàng. Khi đã lựa chọn tin tưởng và theo đuổi lại là một điều khó khăn hơn. Là một giảng viên tập sự. Bản thân tôi phải không ngừng phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chỉ khi là một đảng viên tôi mới có đủ tiêu chuẩn để trở thành một giảng viên.Từ đó đề ra cho mình phương hướng, mục tiêu rèn luyện, hoàn thiện bản thân về mọi mặt:

Thứ nhất, phải có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng trong sáng

Phẩm chất chính trị của người giảng viên đó chính là sự trung thành tuyệt đối với mục tiêu và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà Đảng ta, dân tộc ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Đạo đức cách mạng của người giảng viên trường Chính trị đó là sự say mê với công việc giảng dạy, tâm huyết với nghề, là khiêm tốn, thật thà, trung thực, giản dị, là tôn trọng, quý mến học viên của mình, là đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Thứ hai, phải có kiến thức lý luận chính trị và tích cực nghiên cứu khoa học

Nắm vững kiến thức, nội dung mà mình giảng dạy để qua đó lựa chọn kiến thức thực tiễn phù hợp, khách quan, đảm bảo tính khoa học, tính đảng, tính chiến đấu và tính thực tiễn đưa vào bài giảng. Thường xuyên lên lớp dự giờ các giảng viên khác để học tập kinh nghiệm từ các thầy, cô. Thường xuyên cập nhật thông tin, tiếp cận ở các nguồn kiến thức chính thống. Nhất quán thực hiện “giảng đúng, liên hệ trúng và rèn luyện hay”.

Cụ thể là, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 05-NQ/TW; Nghị quyết số 06-NQ/TW và Kết luận 09-KL/TW của Trung ương; Văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII; Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X.

Thực hiện tốt các phương pháp giảng dạy tích cực và nghiên cứu khoa học. Giảng viên phải bổ sung thêm nhiều kiến thức thực tế, nắm bắt tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng, tổ chức và hoạt động của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Siêng năng ghi chép nhật ký công việc hàng ngày, số liệu thực tế, tình huống phát sinh, tổng kết thực tiễn là chất liệu sống động, trực tiếp phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên.

Thứ ba, phải có kỹ năng sư phạm

Là một giảng viên đòi hỏi kỹ năng giao tiếp phải tốt, thể hiện sự tự tin, thái độ sẵn sàng lắng nghe, học hỏi. Xây dựng niềm tin cho học viên đối với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Vẫn biết con đường tiếp theo của tôi còn rất nhiều khó khăn và thử thách, để trở thành giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bến Tre. Nhưng với mục tiêu lý tưởng của mình, tôi sẽ không ngừng phấn đấu, kiên trì, cố gắng học hỏi kinh nghiệm và là một giảng viên thực thụ.

Trường Chính Trị Bến Tre với bề dày lịch sử là môi trường tốt để mỗi đoàn viên vừa có thể tích lũy tri thức, rèn luyện, trau dồi, phát triển bản thân. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, đoàn viên Trường Chính trị Bến Tre quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Hội nghị đề ra, tổ chức Đoàn mong muốn tiếp tục đón nhận những tình cảm, sự quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện của Đảng ủy Trường Chính trị để chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp” đạt kết quả cao nhất, góp phần xứng đáng vào sự phát triển đi lên của tỉnh nhà. /.

Tin khác