Nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Thứ hai, 27 Tháng 9, 2021 - 10:52

Tài liệu tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 họp từ ngày 12 đến 14-10-2015 tại TP. Bến Tre, có 342 đại biểu tham dự. Đại hội đã thảo luận, đóng góp và thống nhất các chỉ tiêu Nghị quyết; bầu BCH  Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 52 ủy viên. Ban Thường vụ gồm 16 ủy viên; bầu Bí thư và 3 Phó Bí thư:

- Ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy.

- Ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

- Ông Cao Văn Trọng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, phụ trách công tác tổ chức cơ sở đảng.

Để giúp đông đảo các tầng lớp nhân dân tìm hiểu và quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn tài liệu Hỏi - Đáp về một số nội dung cốt lõi của Nghị quyết như sau:

Câu 1: Chủ đề của Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh là gì?

Đáp:

Chủ đề Đại hội X là: “Phát huy tinh thần Đồng khởi, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tích cực huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.

Tinh thần Đồng khởi là:

+ Tinh thần sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm.

+ Huy động lực lượng toàn dân tham gia phong trào hành động cách mạng.

+ Là đồng lòng, đồng loạt, đồng bộ.

+ Ý Đảng và lòng dân gặp nhau - thống nhất ý chí và hành động.

Về ý nghĩa:

+ Phát huy tinh thần Đồng khởi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

+ Phát huy tinh thần Đồng khởi để huy động mọi nguồn lực, bao gồm cả nhân lực và tài lực, bên trong, bên ngoài thành động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Câu 2: Đại hội X đề ra phương châm hành động xuyên suốt cả nhiệm kỳ như thế nào?

Đáp:

Phương châm của Đại hội X: “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”.

 Dân chủ là động lực để phát huy tinh thần Đồng khởi nhằm khơi dậy và tập hợp trí tuệ của cán bộ, ĐV và nhân dân tham gia ý kiến (hiến kế) trong tất cả các lĩnh vực.

Kỷ cương đối với cán bộ, đảng viên vừa phải chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, những quy định của Đảng và kỷ luật Đảng; vừa phải chấp hành nghiêm Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Đối với người dân phải chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của xã, ấp…

Đoàn kết là sự thống nhất, đồng thuận trên cơ sở dân chủ, kỷ cương, hỗ trợ, chia sẻ và phát huy sức mạnh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, củng cố tình làng nghĩa xóm, đoàn kết để xây dựng xóm, ấp.

Năng động là đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi chi bộ, đảng viên và người dân phải nhạy bén, chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, không thụ động, trông chờ.

Đổi mới là thay đổi thật sự trong cách nghĩ, cách làm, tránh tình trạng thụ động, trông chờ, ngại khó, phải tích cực suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo để công việc được làm nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Tùy từng ngành, đơn vị, địa phương cần xem xét tình hình của ngành mình, đơn vị mình, cơ quan mình, khu phố, tổ, nhà mình trên cơ sở 5 yếu tố trên xem yếu tố nào còn hạn chế để tập trung thực hiện ngay hay trong từng năm, nhiều năm.

Câu 3: Những kết quả nổi bật đạt được trong 5 năm qua là gì?

Đáp:

5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, trong nước còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, phát huy trí tuệ, nội lực, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức bình quân chung của cả nước (tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt 7,3%).

Kết cấu hạ tầng KT-XH tiếp tục được đầu tư khá đồng bộ (đến cuối năm 2015 có 166 công trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, trong đó một số công trình trọng điểm như: cầu Cổ Chiên, cầu Phong Nẫm, cống Định Trung, cống Sơn Đốc 2, tuyến đê biển Bình Đại, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Cổ Chiên (Thạnh Phú)…

Đầu tư phát triển đô thị được quan tâm lãnh đạo thực hiện đã công nhận đô thị loại V đối với thị trấn Thạnh Phú, Giồng Trôm, Châu Thành và trung tâm các xã Hương Mỹ (Mỏ Cày Nam), An Thủy (Ba Tri), Phước Mỹ Trung (Mỏ Cày Bắc), Tiên Thủy (Châu Thành). Công nhận đô thị loại IV thị trấn Bình Đại, Ba Tri, riêng thị trấn Mỏ Cày (Mỏ Cày Nam) đang xây dựng kế hoạch phát triển đô thị thị trấn loại IV. TP. Bến Tre đạt 35/49 tiêu chí đô thị loại II.

 Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, thực hiện các chính sách an sinh xã hội có nhiều tiến bộ. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục phát triển sâu rộng gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tỉnh đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. An ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định.

Câu 4: Những hạn chế, yếu kém trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX là gì?

Đáp:

- Kinh tế tuy có bước phục hồi nhưng phát triển chậm, nhiều chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội IX (GDP bình quân 5 năm đạt 7,3% - nghị quyết 13%), thu nhập bình quân đầu người đạt 34,7 triệu đồng, (đạt 95,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 58.103 tỷ đồng (chỉ tiêu Nghị quyết là 70.000 tỷ đồng). Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn. Nông nghiệp chưa phát huy thế mạnh. Phát triển công nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng chưa tạo bước đột phá. Du lịch chưa khai thác hết tiềm năng.

- Chất lượng giáo dục - đào tạo chưa toàn diện, còn một bộ phận học sinh vi phạm đạo đức. Cơ sở vật chất phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân còn hạn chế.

- Quốc phòng - an ninh một số nơi còn tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định, tệ nạn xã hội, an ninh nông thôn, tai nạn giao thông chưa được đẩy lùi gây lo lắng trong ND

- Hệ thống chính trị chuyển biến chưa thật đồng bộ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu; công tác quản lý, điều hành của chính quyền một số nơi còn hạn chế. Còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa làm tròn trách nhiệm được giao.

- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội một số nơi chậm đổi mới; nội dung, phương thức hoạt động còn mang tính hành chính.

Câu 5: Đại hội X đã đề ra mục tiêu tổng quát 5 năm tới như thế nào?

Đáp:

- Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

-  Thúc đẩy kinh tế phát triển gắn với phát triển văn hóa và xây dựng con người, bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại.

- Mục tiêu cao nhất là phấn đấu đến năm 2020, người dân Bến Tre có mức sống ngang bằng với mức bình quân chung của các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 6: Mục tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực là gì?

Đáp: Một số chỉ tiêu cụ thể:

- Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 48,6 triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 15.900 tỷ đồng; tăng thu bình quân 12,7%/năm.

- Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 80.200 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 5.660 triệu USD, tăng bình quân 15,5%.

- Xây dựng TP. Bến Tre đạt tiêu chí đô thị loại II; các thị trấn Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày đạt tiêu chí đô thị loại IV và 20 trung tâm xã đạt tiêu chí đô thị loại V; có 45 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, các xã còn lại đạt ít nhất 10 tiêu chí; phấn đấu huyện Chợ Lách cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

- Huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ trên 10%, mẫu giáo 80%, tiểu học 99,9%, trung học cơ sở 98%; có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học và tương đương, 240 sinh viên/1 vạn dân vào năm 2020.

- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 10%; đạt 9,37 bác sĩ/1 vạn dân, 26,72 giường bệnh/1 vạn dân; bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,5%/năm; tạo thêm việc làm mới cho 18.000 lao động/năm; xuất khẩu 500 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 60 - 65%; trong đó, lao động qua đào tạo nghề đạt 30% vào năm 2020.

- Đến năm 2020, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%, nước sạch đạt 55%.

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hạn chế đến mức thấp nhất phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt; giải quyết cơ bản các vụ khiếu kiện kéo dài, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

- Xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; bộ máy chính quyền hoạt động năng động, hiệu quả; phát huy tốt vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đổi mới công tác dân vận. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ kết nạp mới từ 8.000 - 8.500 đảng viên.

Câu 7: Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đề ra nhiệm vụ, giải pháp như thế nào để kinh tế phát triển theo hướng bền vững?

Đáp:

- Lĩnh vực nông nghiệp tập trung phát triển kinh tế vườn và kinh tế biển.

+ Đối với kinh tế vườn, Nhà nước hướng dẫn và khuyến khích nông dân ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn cây, con giống mới năng suất, chất lượng cao. Vận động nông dân cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả, giới thiệu cây, con giống mới phù hợp với thổ nhưỡng để phát triển sản xuất. Người dân phải tích cực tham gia tổ liên kết sản xuất, hợp tác xã kiểu mới; phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường.

+ Đối với kinh tế biển nâng cao hiệu quả đánh bắt thủy sản; Nhà nước tiếp tục đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu. Vận động ngư dân ứng dụng khoa học, công nghệ vào nuôi trồng thủy sản, phát triển nuôi trồng thủy sản phải theo quy hoạch của Nhà nước.

- Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

 Tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận (Bình Đại), Cụm công nghiệp Phú Hưng (TP. Bến Tre), Cụm công nghiệp Phong Nẫm (Giồng Trôm), An Đức (Ba Tri). Chú trọng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, làng nghề tiểu thủ công nghiệp.

Trách nhiệm người dân phải tích cực hưởng ứng tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc  nâng cấp, mở rộng cầu, đường, nhất là các khu công nghiệp.

Câu 8: Làm thế nào để sớm hoàn thiện kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội?

Đáp:

+ Tỉnh sẽ tập trung đầu tư các công trình, cụ thể như: Nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 57, Quốc lộ 60, Đường tỉnh 883, Đường ô-tô đến trung tâm xã An Điền - Thạnh Hải - Mỹ An; xây dựng các tuyến tránh thị trấn ở một số huyện (Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc). Các tuyến giao thông chính vào trung tâm xã đạt chuẩn nông thôn mới; mời gọi đầu tư các dự án: đường Đông - Tây (TP. Bến Tre), Khu đô thị mới An Khánh (Châu Thành), đề nghị xây dựng cầu Rạch Miễu 2, hoàn thành dự án cung cấp nước sạch cho khu vực Cù lao Minh và các huyện biển.

+ Tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới để đạt mục tiêu 45 xã vào cuối nhiệm kỳ; quyết tâm xây dựng huyện Chợ Lách cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

+ Trách nhiệm của người dân phải tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, nhất là tham gia thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới.

Câu 9: Những nhiệm vụ và giải pháp gì  để phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; an ninh - quốc phòng?

Đáp:

+ Thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phấn đấu có 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, 100% trạm y tế và phòng khám đa khoa đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất; duy trì 100% trạm y tế xã có bác sĩ để thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

+ Xây dựng con người phát triển toàn diện hướng đến chân, thiện, mỹ, đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước.

+ Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công; hỗ trợ các đối tượng bảo trợ Xã hội. Khuyến khích Xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao.

+ Nâng cao nhận thức và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cho các tổ chức, người dân trong tỉnh. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

+ Đẩy mạnh xã hội hóa công tác xử lý ô nhiễm môi trường; xử lý tốt rác thải tại các khu vực đô thị. Đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực nông thôn.

+ Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhân dân tự quản; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, giữ vững an ninh nông thôn.

Người dân phải tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự xóm ấp, khu phố.

Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền để phục vụ nhân dân tốt hơn; nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân để tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

 

Nguồn. http://www.baodongkhoi.com.vn ngày 08/01/2016

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn

Taxonomy upgrade extras: 

Tin khác