Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Chủ nhật, 25 Tháng 2, 2024 - 10:11

Phát biểu của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại lễ kỷ niệm 29 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam do Trường Chính trị tỉnh tổ chức

Thưa quý thầy cô, cán bộ, nhân viên Trường Chính trị tỉnh;

Thưa các đồng chí đại biểu;

Các đồng chí học viên thân mến!

Dân tộc ta với truyền thống “tôn sư trọng đạo” và ngày 20 tháng 11 hàng năm đã thật sự trở thành ngày hội của quý thầy, cô giáo; là dịp để biểu dương những người dạy học và nghề dạy học - “Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, góp phần củng cố lòng yêu nghề của các nhà giáo; đây còn là dịp để toàn xã hội thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với các thầy cô giáo hết lòng “Vì sự nghiệp trồng người”. Hôm nay, hoà trong niềm vui chung của cả nước, tôi rất vui khi đến dự Lễ kỷ niệm 29 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2011) do Trường Chính trị tỉnh tổ chức. Trong buổi lễ trang trọng này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý thầy cô, cán bộ, nhân viên và các học viên Trường Chính trị tỉnh nhà.

 Thưa quý thầy cô và các đồng chí đại biểu!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục, đào tạo; đây chính là phương sách chăm lo lợi ích trăm năm “trồng người”, vì sự phát triển lâu bền và phồn vinh của quốc gia, dân tộc. Ngay từ những ngày đầu thành lập Nước và trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, Đảng và Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, đội ngũ Nhà giáo Việt Nam đã tích cực tham gia vào sự nghiệp cách mạng, phát huy tốt vai trò của những chiến sĩ trên mặt trận giáo dục, đào tạo, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, đó là con đường: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ kỷ niệm 29 năm
Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2011) do Trường Chính trị tổ chức

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định: cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước. Thực tiễn cách mạng qua các thời kỳ đã chứng minh vấn đề cán bộ và công tác cán bộ luôn có ý nghĩa quyết định. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” Với ý nghĩa đó, trong mọi thời kỳ, mọi giai đoạn cách mạng, trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước, Đảng ta luôn coi trọng công tác đào tạo cán bộ và xác định đào tạo cán bộ là công việc thường xuyên, liên tục, cấp bách và lâu dài của Đảng.

Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về vấn đề cán bộ và công tác đào tạo cán bộ, cùng với quá trình phát triển của đất nước và của tỉnh nhà, trong những năm qua, Trường Chính trị đã phối hợp với các cơ quan liên quan  mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh; Trường đã liên kết với Học viện Hành chính, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực II , Khu vực IV đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hành chính, đại học chuyên ngành theo chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, đạt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từng bước được nâng cao; bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học của các thầy, cô giáo thời gian qua cũng được quan tâm, đã góp phần tích cực phục vụ công tác dạy và học của nhà trường.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam hôm nay, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin trân trọng ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường đã có nhiều nỗ lực trong công tác giảng dạy, học tập đạt được nhiều thành tích trong năm học 2010 - 2011.

Thưa quý thầy cô, thưa các đồng chí!

Để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Tỉnh ủy đã ban hành 03 nghị quyết chuyên đề, trong đó Nghị quyết “Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”. Đây là Nghị quyết đóng vai trò rất quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm đủ về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà và hội nhập kinh tế quốc tế”. Để thực hiện mục tiêu trên, nhiệm vụ đặt ra cho Trường Chính trị trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi nhà trường phải không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác,…cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Để làm tốt nhiệm vụ này, Trường Chính trị cần phải tiếp tục cải tiến, đổi mới toàn diện, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác quản lý và nghiên cứu khoa học. Tập thể sư phạm nhà trường phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện để “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nhân dịp này, tôi xin lưu ý một số công việc để quý thầy cô, các đồng chí đại biểu quan tâm thực hiện  trong thời gian tới như sau:

Đối với đội ngũ giảng viên, phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; xem đây là yêu cầu hàng đầu đối với cán bộ làm công tác tư tưởng lý luận và giáo dục chính trị của Đảng, những người vinh dự được giao  nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Giảng viên giảng dạy Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải có lý tưởng chính trị vững vàng, cần phải có sự tinh tế, nhạy cảm chính trị cao, có khả năng tự điều chỉnh trước sức ép tâm lý tư tưởng mà trong điều kiện kinh tế - xã hội phức tạp hiện nay đang tác động; từ đó có được tâm trí thoải mái và sự hứng khởi nghề nghiệp; phải tập trung đổi mới nội dung bài giảng, kịp thời cập nhật, bổ sung những thông tin, kiến thức mới, vận dụng những quan điểm, chủ trương của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và các Nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của Tỉnh ủy vào chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính; đồng thời chú trọng bồi dưỡng, hướng dẫn cho học viên về phương pháp tổ chức công việc, kỹ năng xử lý tình huống trong thực tiễn ở cơ sở, kỹ năng giao tiếp, văn hoá công sở,...Đặc biệt, đối với cơ sở, chất liệu sống động không chỉ nằm trên những trang giáo trình mang đầy tính lý thuyết, mà nó còn được bổ sung, đúc kết từ những vấn đề mới trong thực tiễn sinh động của đời sống chính trị - xã hội. Các thầy cô phải biết kết hợp nhuẫn nhuyễn giữa phương pháp giảng dạy truyền thống với phương pháp dạy học tích cực theo hướng: thuyết trình,  nêu vấn đề gợi mở để học viên chủ động tham gia phát biểu ý kiến, trao đổi, thảo luận để giảng viên neo chốt kiến thức, nhằm giúp học viên nâng cao nhận thức về bài học được tốt hơn và hiệu quả hơn.

Giảng viên lý luận chính trị - hành chính phải làm cho học viên nắm được bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững nguyên tắc lý luận, phương pháp luận khoa học để xử lý tình huống một cách sáng tạo, khẳng định niềm tin vào Chủ nghĩa xã hội, vững vàng trước mọi luận điệu vu khống, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đủ sức đề kháng để đứng vững trước mọi tác động tiêu cực của xã hội.

Giảng viên Trường Chính trị phải thấy được vinh dự và trách nhiệm của mình được Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho trọng trách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tỉnh nhà, phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; từ đó ra sức rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, trung thực, khiêm tốn, có kiến thức khoa học, có năng lực sư phạm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặt khác, phải dành thời gian cho đầu tư nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, để gắn lý luận với thực tiễn làm cho bài giảng có sức sống, sinh động và đạt chất lượng ngày càng cao.

Đối với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường: cần thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng đối với đội ngũ giảng viên, viên chức và học viên nhằm nâng cao nhận thức, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm quản lý tốt, dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường; lãnh đạo thực hiện tốt các quy chế, quy trình đào tạo; đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học để tham mưu đề xuất giúp Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt hơn.

Phải đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên đi nghiên cứu, thâm nhập thực tế, tìm hiểu hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở, tham quan những mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, những thành tựu kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh để trang bị thêm kiến thức phong phú hơn, tránh tình trạng giảng viên chỉ biết lý luận suông, xa lạ với thực tiễn đời sống chính trị - xã hội đang diễn ra hết sức sinh động ở cơ sở. Tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên, viên chức của nhà trường thật sự đoàn kết, thống nhất tạo sự đồng thuận cao, cộng đồng trách nhiệm trên cơ sở thực hiện đúng quy định, quy chế dân chủ ở đơn vị. Mỗi giảng viên, viên chức nhà trường phải thực sự là cán bộ mẫu mực về mọi mặt, là tấm gương sáng để học viên noi theo. Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn. Đoàn Thanh niên nhà trường trong sạch, vững mạnh, góp phần cùng Ban Giám hiệu Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Đối với các đồng chí học viên, là cán bộ đương chức và dự nguồn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh được cử đi học, các đồng chí cần phải xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập theo lời dạy của Bác: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, để phụng sự đoàn thể, giai cấp, nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”; từ đó, mỗi học viên phải ra sức học tập tốt, rèn luyện tốt; kết hợp đầu tư nghiên cứu lý luận với liên hệ thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình để phân tích làm rõ lý luận và quan trọng hơn là vận dụng những nội dung đã học vào nhiệm vụ cụ thể của mình, nhằm nâng cao chất lượng công việc ngày càng tốt hơn. Trong quá trình học tập, phải chấp hành nghiêm quy chế, nội quy của trường, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và sinh hoạt.

Tôi cũng đề nghị các ban, ngành, đoàn thể liên quan cần có sự phối hợp, hỗ trợ tích cực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trường Chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ về công tác quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo đội ngũ giảng viên, về nội dung, chương trình đào tạo cũng như chính sách, chế độ đối với giảng viên và học viên; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho Trường để từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tỉnh.

Thưa quý thầy cô và các đồng chí!

Trường Chính trị là trung tâm đào tạo cán bộ của tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; là nơi cung cấp, truyền đạt, bồi dưỡng lý luận và giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tôi tin rằng trong thời gian tới, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và tập thể giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào nhiệm vụ đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh nhà. Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xin chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe, luôn phấn đấu rèn luyện để mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà. Chúc tất cả các đồng chí đại biểu, các học viên cùng gia đình nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cám ơn./.

Tin khác