Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ hai, 26 Tháng 2, 2024 - 17:37

Mục tiêu chất lượng năm 2014 của Trường Chính trị Bến Tre

UBND TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lần ban hành: 02

Bến Tre, ngày 10 tháng 3 năm 2014

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2014

CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BẾN TRE

 

Duy trì và không ngừng cải tiến các hoạt động đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và áp dụng đồng bộ các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO với hệ thống đang vận hành hiện nay.

1. Hoàn thành chỉ tiêu đào tạo 22 lớp và bồi dưỡng 17 lớp.

2. 100% cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, xếp loại đạt hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ trở lên.

3. 100% học viên tốt nghiệp Trung cấp LLCT-HC, trong đó 20% tốt nghiệp đạt loại khá trở lên.

4. 100% giảng viên của trường thực hiện phương pháp dạy học tích cực.

5. Duy trì hoạt động Website Trường Chính trị Bến Tre đảm bảo chất lượng.

6. Tổ chức thành công 02 tọa đàm.

7. Nghiệm thu 01 đề tài khoa học cấp cơ sở đạt loại khá trở lên.

8. Tổ chức thao giảng, dự giờ cấp trường đối với 03 giảng viên.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Trung Dương

 

Tin khác