Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Chủ nhật, 21 Tháng 4, 2024 - 15:28

Mục tiêu chất lượng năm 2013

Mục tiêu chất lượng năm 2013

UBND TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lần ban hành: 01

Bến Tre, ngày 10 tháng 1 năm 2013

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2013

CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BẾN TRE

 

Duy trì và không ngừng cải tiến các hoạt động đã được cấp chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001:2008 và áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO với hệ thống vận hành hiện nay.

1. Hoàn thành chỉ tiêu đào tạo 21 lớp và bồi dưỡng 29 lớp

2. Trên 90% giảng viên qua đánh giá, xếp loại giảng viên từ loại khá trở lên.

3. Trên 55% học viên tốt nghiệp TC LLCT-HC đạt từ loại khá trở lên.

4. 100% giảng viên của trường thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực.

5. Duy trì hoạt động website Trường Chính trị Bến Tre đảm bảo chất lượng.

6. Có ít nhất 10 sáng kiên của cán bộ, giảng viên và nhân viên của Trường được công nhận và áp dụng vào hoạt động của nhà trường.

7. Tổ chức thành công 01 tọa đàm.

8. Nghiệm thu 02 đề tài cơ sở đạt loại khá trở lên.

9. Tổ chức thao giảng, dự giờ cấp trường đối với 11 giảng viên.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Trung Dương

 

Tin khác