Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ bảy, 24 Tháng 2, 2024 - 13:47

Kết quả đào tạo cán bộ nguồn chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Nguyễn Thị Hiền
                                                                                                       Trưởng Phòng Đào tạo

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là công việc rất quan trọng và cần thiết luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta quan tâm chăm lo. Bởi lẽ “Cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, Tỉnh uỷ rất quan tâm lãnh đạo công tác này. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU “Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020” để lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đến nay, tỉnh Bến Tre đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trước những thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực; những khó khăn chung của cả nước và thách thức nội tại của tỉnh nhà mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã chỉ ra là: “tụt hậu” xa hơn so với các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, khả năng hội nhập hạn chế..., đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở phải giỏi về chuyên môn; vững vàng về bản lĩnh chính trị, sâu sát về thực tiễn mới có thể đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đào tạo cán bộ nguồn chức danh Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Đến nay, Trường Chính trị tỉnh mở được 03 lớp, với 209 học viên là cán bộ chuyên trách, công chức, những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại xã, phường, thị trấn và sinh viên tốt nghiệp ra trường có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên. Lớp thứ nhất gồm 59 học viên đã tốt nghiệp vào năm 2014, lớp thứ hai, với 88 học viên đặc biệt trong đó có 54 học viên là sinh viên và lớp thứ ba có 62 học viên, trong đó có 07 học viên là cán bộ nguồn. Trong tổng số 209 học viên được đào tạo đến từ các đơn vị sau:

1. Huyện Chợ Lách: 16;

2. Huyện Giồng Trôm: 23;

3. Huyện Mỏ Cày Nam: 26;

4. Thành phố Bến Tre: 27;

5. Huyện Bình Đại: 28;

6. Huyện Ba Tri: 25;

7. Huyện Châu Thành: 27;

8. Huyện Mỏ Cày Bắc: 12;

9. Huyện Thạnh Phú: 25.

Có thể đánh giá bước đầu kết quả đào tạo và bố trí sau đào tạo đối với học viên là cán bộ dự nguồn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

Chức danh đảm nhiệm trước khi đi học của 2 khóa đào tạo (khóa 1 và khóa 2):

- Cán bộ chuyên trách: 11;

- Công chức cấp xã: 37;

- Cán bộ không chuyên trách: 31;

- Cán bộ, công chức ngành huyện: 03;

- Cán bộ nguồn: 65.

Chức danh được bố trí sau đào tạo:

- Cán bộ chuyên trách: 27;

- Công chức cấp xã: 33;

- Cán bộ không chuyên trách: 69;

- Cán bộ, công chức ngành huyện: 05;

- Bệnh mất, nghỉ việc, chuyển công tác: 06;

- Chưa bố trí được: 03;

- Bố trí cán bộ không chuyên trách nhưng cá nhân không đồng ý: 04.

Về chương trình đào tạo: Với thời gian đào tạo 18 tháng tại Trường Chính trị tỉnh, học viên học 04 phần học: Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã. Sau khi kết thúc phần bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, học viên sẽ có điều kiện tiếp cận thực tiễn công tác tại đơn vị công tác (hoặc đơn vị cử đi học) với thời gian 1 tháng, qua đó nhằm tạo điều kiện cho học viên tiếp thu những phương thức, kỹ năng hoạt động của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã từ đó nghiên cứu, đối chiếu với những vấn đề lý luận đã được học ở nhà trường nhằm nâng cao năng lực thực tiễn trong công tác sau này. Bên cạnh đó, cũng là điều kiện để học viên tiếp cận môi trường thực tiễn, rèn luyện tư cách, tác phong, đạo đức của người cán bộ, công chức; đồng thời tích lũy vốn kiến thức, kinh nghiệm công tác đảng và quản lý nhà nước ở địa phương để có tư thế chuẩn bị tốt trước khi đảm trách công việc sau khi hoàn thành khóa học.

Về bố trí sau đào tạo: Qua kết quả tốt nghiệp ra trường của hai khóa đào tạo (khóa 1 và khóa 2), nhìn chung học viên tốt nghiệp ra trường đều được bố trí các chức danh cán bộ, công chức cấp xã, đạt tỷ lệ trên 90% số học viên đã được đào tạo. Điều này đã thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng trong công tác tạo nguồn cán bộ từ trí thức trẻ, từ sinh viên vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện tại, vừa đảm bảo tính kế thừa trong công tác cán bộ.

Vào những ngày đầu năm 2017, có thêm 62 học viên tốt nghiệp ra trường (khóa 3), sẽ là nguồn kế thừa, bổ sung quan trọng cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trong tương lai. Hy vọng rằng với những kiến thức đã được trang bị tại trường, kết hợp với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, đội ngũ cán bộ này sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm với Đảng, với nhân dân, với quê hương, đất nước, học tập không ngừng để không bị tụt hậu; học để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2020, người dân Bến Tre có mức sống ngang bằng với mức bình quân chung của khu vực đồng bằng sông Cửu Long”, góp phần xây dựng quê hương Đồng khởi ngày càng giàu đẹp, để không phụ lòng tin của các cấp lãnh đạo, của thầy cô Trường Chính trị và sự mong đợi của nhân dân, góp sức cùng với lãnh đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Tin khác