Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ hai, 26 Tháng 2, 2024 - 18:18

BÀI PHÁT BIỂU CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

BÀI PHÁT BIỂU CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Khai giảng năm học 2016 - 2017 tại Trường Chính trị Bến Tre
 

Nhân dịp Lễ khai giảng năm học mới (2016-2017) của Trường Chính trị, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của nhà trường cùng toàn thể các đồng chí học viên những tình cảm thân ái và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc Trường Chính trị tiếp tục đổi mới, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cho tỉnh nhà, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Năm học 2015-2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là năm đầu tiên triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trường Chính trị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tôi cơ bản tán thành những kết quả được thể hiện qua báo cáo của nhà trường nhưng xin nhấn mạnh một số nội dung sau:

Thứ nhất, năm học 2015-2016 là năm đầu tiên Trường Chính trị thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo khung chương trình mới của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, rút ngắn về thời gian, áp lực về chuyển tải kiến thức cho người học, nhưng tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã lãnh đạo đội ngũ giảng viên vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng mà Tỉnh ủy đã phê duyệt.

Thứ hai, trước yêu cầu nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, Trường Chính trị đã tích cực phối hợp cùng các cơ quan ban ngành tham mưu Tỉnh ủy tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ đối tượng 3, 4; cán bộ nguồn của Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, qua đó góp phần tham gia chuẩn bị nhân sự cho Đảng bộ các cấp, đặc biệt là cho Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và cả nguồn cán bộ trong tương lai.

Thứ ba, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã tập trung lãnh đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện phương châm “Dân chủ, Kỷ cương, Đoàn kết, Năng động, Đổi mới” cùng các nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội X đã đề ra với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, trong đó lựa chọn 3 nội dung đầu tiên để tập trung thực hiện ngay từ năm 2016, nhằm xây dựng một tập thể thật sự “Dân chủ, Kỷ cương và Đoàn kết”, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến mới trên các mặt hoạt động của nhà trường, từ công tác xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ cơ quan, đảm bảo nền nếp, ổn định, đến xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy, học tập và xây dựng đội ngũ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Trường. Thường trực Tỉnh ủy rất quan tâm và thật sự vui mừng trước những chuyển biến của Trường Chính trị.

Đặc biệt, nhà trường đã triển khai thực hiện nhiệm vụ “nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của Trường Chính trị trước yêu cầu mới” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra bằng những đầu việc cụ thể, chỉ đạo đội ngũ giảng viên kịp thời cập nhật chủ trương, nghị quyết vào bài giảng, rà soát đánh giá lại năng lực giảng dạy của giảng viên, phân công lại bài giảng phù hợp với chuyên môn, sở trường và gắn chặt với rèn luyện kỹ năng cho người học trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường...

Đạt được những kết quả nêu trên, trước hết là nhờ vào công sức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, tôi xin chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các đồng chí trong năm học vừa qua.

Phát huy kết quả đạt được, tôi hy vọng rằng tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ giảng viên Trường Chính trị bước vào năm học mới 2016-2017 với một khí thế mới và tinh thần mới. Năm học 2016-2017 không còn là năm triển khai quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nữa, mà là năm đầu tiên các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị tập trung cho việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được xây dựng, ban hành trong năm qua với lộ trình và bước đi cụ thể, phù hợp với bối cảnh tình hình mới và thực tiễn của địa phương.

Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ của đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Mục tiêu đó được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thời cơ và thách thức lớn đan xen, trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình thế giới và khu vực đã và đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tăng cường chống phá, tấn công vào nền tảng tư tưởng và chế độ XHCN ở nước ta, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh tư tưởng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương, đối với tỉnh nghèo như Bến Tre càng khó khăn hơn. Chúng ta có vượt qua thách thức, bức phá đi lên được hay không phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết phải kể đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cơ quan, đơn vị cấp ủy và chính quyền. Đội ngũ cán bộ này phải được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện có đủ kiến thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức đề kháng và linh hoạt ứng phó với mọi tình huống, là nhũng người vừa có “tâm” vừa có “tầm”, có nhân cách và phong cách cách mạng, với năng lực tư duy và hoạt động thực tiễn nổi trội, đủ sức đảm đương những nhiệm vụ to lớn, phức tạp đặt ra trước yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới. Đây chính là yêu cầu đòi hỏi và nhiệm vụ quan trọng thực tiễn đặt ra đối với Trường Chính trị chúng ta.

Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được, vẫn còn không ít yếu kém, khuyết điểm về xây dựng Đảng, trong đó có những yếu kém liên quan trực tiếp đến tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và năng lực thực tiễn của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức các cấp, tức là liên quan trực tiếp đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của chúng ta. Nhìn thẳng vào sự thật, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn nhiều bất cập, giáo dục lý luận chưa đạt chiều sâu, trình độ nắm bắt, khả năng tổng kết thực tiễn chưa cao, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý chưa thuần thục, rèn luyện nhân cách, đạo đức, lối sống cho người học chưa được chú trọng đúng mức. Từ đó, vấn đề đặt ra cho chúng ta là phải gắn kết chặt chẽ giữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Trước yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới, ngoài những nhiệm vụ mà nhà trường vừa triển khai cho năm học 2016-2017, tôi xin lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm đối với tập thể lãnh đạo và đội ngũ nhà giáo của Trường Chính trị như sau:

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, cần chủ động đề ra những giải pháp cụ thể để “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị đáp ứng yêu cầu mới” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã đề ra; cần bám sát chức năng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ tỉnh nhà, đây là nhiệm vụ rất quan trọng mà không một cơ quan hay trường học nào có thể thay thế được. Trong đó, chú trọng giáo dục chiều sâu kiến thức lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để họ có đủ sức đề kháng trước mọi tình huống, đồng thời thực hiện nhiệm vụ là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình hiện nay.

Cùng với một nền tảng tư tưởng vững chắc, với phương pháp luận biện chứng và thế giới quan khoa học định hướng cho hoạt động thực tiễn, người cán bộ cần phải có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo và nhạy bén, khả năng nắm bắt và luận giải thấu đáo những vấn đề thực tiễn đặt ra, khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác một cách hiệu quả sau khi được đào tạo, bồi dưỡng...Vì thế, phải chú trọng gắn lý luận với thực tiễn, hướng đến rèn luyện kỹ năng, nhất là khả năng xử lý tình huống thực tiễn đặt ra phù hợp với từng đối tượng học viên trong nội dung chương trình đào tạo và bồi dưỡng tại Trường Chính trị.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhà trường cần quan tâm thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ chủ yếu: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ví như hai chân của một con người. Chúng ta còn quá khập khiễng, chưa chú trọng đến nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, có thể khẳng định đây là khâu yếu nhất của Trường nhiều năm qua. Trong năm học mới, dài hơn là cả nhiệm kỳ 2015-2020, Trường Chính trị cần tập trung nhiều hơn cho công tác nghiên cứu khoa học, chú trọng tổng kết thực tiễn, lựa chọn những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trên các lĩnh vực của đời sống xã hội của tỉnh nhà, tập trung trí tuệ của đội ngũ giảng viên nhà trường để nghiên cứu, tổng kết, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra những chủ trương, quyết sách phù hợp.

Về Xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ cơ quan và xây dựng đội ngũ: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước giao cho Trường Chính trị, tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu và đội ngũ giảng viên nhà trường cần quán triệt sâu sắc các yêu cầu sau:

- Thứ nhất, phải xây dựng cho được một tập thể thật sự “dân chủ, kỷ cương và đoàn kết”, đảm bảo ổn định, nền nếp, để cùng phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trước hết là dân chủ, kỷ cương và đoàn kết từ trong tập thể lãnh đạo, mở rộng đến toàn thể cơ quan, phát huy đầy đủ dân chủ nhưng thể hiện sự quyết đoán, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, trong đó bao gồm cả thủ trưởng và cấp phó phụ trách từng lĩnh vực.

- Thứ hai, chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên, đảm bảo đủ biên chế phân bổ vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện tại, vừa đảm bảo tính kế thừa, chuẩn bị lực lượng cán bộ, giảng viên đủ mạnh cho tương lai. Chú trọng nâng chất đội ngũ giảng viên hiện có của nhà trường, không chỉ sâu về chuyên môn, rộng về thực tiễn, mà đòi hỏi phải vững vàng về bản lĩnh chính trị, chuẩn mực về phong cách, gương mẫu về đạo đức, có đầy tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh nhà nói chung và sự nghiệp phát triển của Trường Chính trị nói riêng; tạo nét đặc thù riêng của đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị.

- Thứ ba, với đội ngũ giảng viên của nhà trường, phải tự giác, thường xuyên cập nhật những kiến thức mới, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn của bản thân đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trước yêu cầu nhiệm vụ mới.

Mỗi cán bộ, giảng viên phải tâm huyết, trách nhiệm hơn với sự nghiệp chung của nhà trường; phải năng động, sáng tạo, đổi mới về tư duy, nội dung và phương pháp trong từng bài giảng, gắn sát với thực tiễn sinh động của địa phương; tích cực hơn trong nghiên cứu khoa học, phục vụ tốt yêu cầu giảng dạy và học tập của nhà trường, củng cố và xây dựng cho được hình ảnh chuẩn mực của “người thầy giáo chính trị” mà xã hội đã tôn vinh.

Trong buổi lễ khai giảng năm học mới hôm nay, cũng là buổi lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 31, tôi có vài lời trao đổi cùng với 82 đồng chí học viên của lớp chúng ta:

Các đồng chí cần xác định rằng, học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ và quyền lợi của người cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể. Các đồng chí có thể trãi qua nhiều lớp học khác nhau trong cuộc đời nhưng học tập lý luận chính trị thì khác. Được tuyển chọn, đưa đi học các lớp chính trị là điều kiện, là cơ hội để các đồng chí nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh, phục vụ tốt cho thực tiễn công tác của mình. Do vậy, từng đồng chí phải chuẩn bị tốt tâm thế của người học viên, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn về thời gian, công việc và gia đình, tập trung học tập với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong quá trình học tập, phải phát huy tính chủ động, tích cực, ý thức tự giác, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, học đi đôi với hành. Bên cạnh lòng quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, còn phải có một phương pháp đúng - phương pháp nhận thức, phương pháp tư duy, phương pháp làm việc - theo tinh thần phương pháp luận biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì lẽ đó, các đồng chí tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn với những kiến thức đã có ở các bậc học trước đây, mà cần hệ thống lại kiến thức đã học, đi sâu nghiên cứu thấm nhuần những thành tựu phát triển về lý luận, thực tiễn, nhất là các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng ta trên các lĩnh vực, làm phương tiện, hành trang trên con đường đến với thực tiễn sinh động; liên hệ vận dụng giải quyết các tình huống thực tiễn trong lãnh đạo, quản lý, thực hành công vụ ở địa phương. Đặc biệt, cần chú trọng rèn luyện, trau dồi đạo đức, tác phong của người cán bộ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, các nội quy, quy chế của lớp học.

Với niềm tin tưởng sâu sắc và tình cảm thân thiết nhất, tôi chúc các đồng chí lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường luôn mạnh khỏe, tràn đầy quyết tâm, đem trí tuệ và tâm huyết của mình thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới 2016-2017, xây dựng một Trường Chính trị xứng đáng với vị thế của một trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Chúc các đồng chí đại biếu dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Chúc các đồng chí học viên mạnh khoẻ, học tập tốt và rèn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của toàn khoá học./.

 

Tin khác