Những đóng góp của đồng chí Trần Trường Sinh trong sự nghiệp giáo dục lý luận, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng bộ Bến Tre, giai đoạn 1945-1951

Đồng chí Trần Trường Sinh (bí danh Việt Hùng), sinh năm 1914, tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1941, tham gia hoạt động cách mạng tại Hải Phòng, Hà Nội. Năm 1942, đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam tại nhà giam Hỏa Lò, sau đó bị đày đi Côn Đảo. Tại “địa ngục trần gian” này, những đồng chí cách mạng trong nhà tù đã thực hiện chủ trương: “Biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”, đồng chí Trần Trường Sinh được bồi dưỡng kiến thức qua các lớp đào tạo cán bộ tuyên huấn, báo chí từ những đồng chí ở chung nhà tù là cán bộ lãnh đạo của Đảng,… nên có vốn kiến thức uyên bác, truyền đạt cho học viên nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, kỹ năng giảng dạy lý luận Mác-Lênin.

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Xứ ủy Nam bộ tổ chức rước nhiều cán bộ, đảng viên tù chính trị phạm từ Côn Đảo về đất liền, trong đó có Trần Trường Sinh được Xứ ủy Nam Bộ phân công về công tác tại Bến Tre.

Từ Côn Đảo về công tác tại Bến Tre, đồng chí Trần Trường Sinh được phân công phụ trách công tác Tuyên huấn, cụ thể là tổ chức xuất bản báo, tuyên truyền và mở các lớp huấn luyện chính trị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho phong trào. Đầu năm 1946, đồng chí Trần Trường Sinh mở các lớp bồi dưỡng cán bộ ngắn ngày và trực tiếp giảng dạy. Tháng 11/1945, Đảng rút vào hoạt động bí mật. Tỉnh ủy thành lập “Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin”, Hội thành lập Nhà xuất bản Đại Chúng và Nhà in Đoàn Kết, báo Sự Thật của Đảng đổi thành báo Hy Sinh với danh nghĩa là cơ quan ngôn luận của tỉnh Hội Việt Minh.

Về công tác huấn học, đồng chí Trần Trường Sinh mở các lớp lưu động ngắn hạn, đầu tiên ở xã Định Thủy, rồi dời xuống xã Ngãi Đăng (Mỏ Cày Nam). Nhằm đào tạo cán bộ quy mô lớn hơn, phục vụ theo yêu cầu cuộc kháng chiến đầu tháng 3/1947, Tỉnh ủy chủ trương mở lớp đào tạo tập trung, gọi là Trường Cán bộ Việt Minh, do đồng chí Trần Trường Sinh làm Giám đốc, Trường có sức chứa mỗi khóa từ 80-100 học viên. Trường mở mỗi khóa 30 ngày, chương trình học gồm những nội dung chính về: Tình hình thế giới, tình hình trong nước và cách mạng Việt Nam; chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; giai cấp, đấu tranh giai cấp và vai trò của chính Đảng; chuyên đề Cách mạng Tháng Tám; Chương trình Việt Minh; trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi; công tác vận động quần chúng; dân chủ và chuyên chính; tư cách của người cách mạng. Ngoài ra, còn có một số bài học về chủ trương, chính sách hiện hành,… Đến cuối năm 1947, trường mở được 3 lớp, đào tạo gần 200 cán bộ cho cấp tỉnh và chủ chốt cho cấp huyện. Từ cuối năm 1948, Tỉnh ủy chủ trương mở các lớp khảo huấn cho cán bộ Đảng các ngành tỉnh và huyện, đồng chí Trần Trường Sinh tiếp tục được giao làm nhiệm vụ này. Đồng chí đã mở các lớp tại các địa bàn vùng tự do (giải phóng) như xã Phước Hiệp, Bình Khánh (Mỏ Cày Nam), Phước Long (Giồng Trôm). Cuối năm 1949, do hậu quả của tra tấn dã man và chế độ lao tù khắc nghiệt ở Hỏa Lò, Côn Đảo, bệnh cũ tái phát, đồng chí Trần Trường Sinh được Tỉnh ủy đưa về an dưỡng ở Giồng Bảy, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú.

Năm 1951, trên chiến trường Bến Tre, địch xua quân ồ ạt lấn chiếm vùng giải phóng, đóng đồn bót dày đặc. Tỉnh ủy có chủ trương đưa một bộ phận cán bộ già yếu, không có điều kiện bám dân chiến đấu sang vùng giải phóng ở Trà Vinh, trong số đó có đồng chí Trần Trường Sinh đang bệnh rất nặng. Trong trận oanh kích ác liệt của máy bay địch vào buổi sáng giữa tháng 4/1951, tại ấp Bàu Cá, xã Long Toàn, huyện Cầu Ngang, hầm trú ẩn của đồng chí Trần Trường Sinh bị trúng bom, đồng chí đã hy sinh.

Tuy không phải xuất thân từ thành phần trí thức, được học hành khoa cử, nhưng thực tiễn đấu tranh cách mạng, trường “Đại học” lao tù, vốn tư chất thông minh, có tài hùng biện và ý chí phấn đấu kiên cường của người cộng sản đã biến đồng chí Trần Trường Sinh trở thành một tài năng xuất sắc về chính trị, lý luận, kể cả sự am tường và sắc sảo về văn hóa, nghệ thuật, báo chí,... Đồng chí là người khởi đầu, là Giám đốc (Hiệu trưởng) đầu tiên của Trường Đảng tỉnh và là một trong những người có công lớn đào tạo cán bộ cho Đảng bộ Bến Tre.

Trải qua 74 năm xây dựng và phát triển, góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của tỉnh nhà. Trong quá trình hoạt động, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, cơ sở vật chất không đầy đủ, nhưng trường vẫn luôn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, đối tượng, từng bước mở rộng loại hình và đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Với bề dày 74 năm, Trường đã đào tạo, liên kết đào tạo 289 lớp, với 21.915 học viên và 786 lớp bồi dưỡng, 70.165 học viên, thông qua nhiều loại hình đa dạng, phong phú, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của từng chức danh và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý. Trong quá trình đào tạo, Trường Chính trị Bến Tre đã đặt lên hàng đầu việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học. Công tác quản lý đào tạo ngày càng đi vào nề nếp, các khâu trong quản lý đào tạo từng bước được chuyên môn hóa. Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Trường phát động và hướng đến mục tiêu “Học thực chất, thi thực chất và kết quả thực chất”; bảo đảm công bằng, nghiêm túc, khách quan trong thi cử, đánh giá kết quả học tập, thực hiện quy củ chương trình, nội dung khóa học và đánh giá đầu ra sát thực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

  Với tất cả niềm tự hào và tấm lòng trân trọng các thế hệ đi trước và ý thức trách nhiệm trước sự phát triển của Trường Chính trị trong giai đoạn mới, đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Bến Tre qua nhiều thế hệ không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Được đào tạo căn bản, rèn luyện thử thách trong môi trường chính trị, đã thể hiện đầy đủ những phẩm chất, năng lực và nhiệt huyết của người trí thức cách mạng đào tạo, bồi dưỡng bao thế hệ học viên. Thế hệ nối tiếp thế hệ, truyền thống tiếp nối truyền thống, bước sang giai đoạn mới, với những nhiệm vụ mới đặt ra trong thời gian tới, đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mọi mặt hoạt động, lấy tinh thần trách nhiệm và ý thức công vụ; sự đoàn kết và thống nhất ý chí vì sự phát triển chung của Trường; sự đồng thuận và hiệp lực làm giá trị chung. Trên cơ sở giá trị chung ấy, cùng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy mạnh mẽ vai trò của một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh.

Nhớ công lao to lớn của đồng chí Trần Trường Sinh trong sự nghiệp giáo dục lý luận, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng bộ Bến Tre, tập thể giảng viên Trường Chính trị Bến Tre quyết tâm không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện theo gương của người đứng đầu đầu tiên của Trường Đảng tỉnh - Trường Chính trị tỉnh - đồng chí Trần Trường Sinh.

 

(Bài viết có sử dụng tư liệu từ bài viết của đồng chí Vũ Hồng Thanh, đồng chí Dương Văn Chăm đăng trên báo Đồng khởi Online)

ThS. Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng QLĐT&NCKH

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh