Ngôi trường trong tôi

Ngày nhà giáo Việt Nam là một ngày kỷ niệm, ngày lễ hội của ngành giáo dục, ngày tôn sư trọng đạo được tổ chức hàng năm vào ngày 20 tháng 11 nhằm tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. Dịp này, hòa cùng niềm vui chung của toàn xã hội và để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân với những người đã góp bao công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc qua bài viết “Ngôi trường trong tôi”.

Tiền thân là Trường Cán bộ Việt Minh tỉnh Bến Tre, thành lập tháng 3/1947, 73 năm qua với nhiều giai đoạn cách mạng, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của tỉnh nhà.

Đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống

Trường Chính trị tỉnh Bến Tre có vai trò rất quan trọng, với chức năng tố chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Từ khi thành lập đến nay, cùng với sự phát triển của tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đã từng bước mở rộng quy mô, không ngừng nâng cao năng lực đào tạo, đa dạng các loại hình đào tạo, cơ sở vật chất được tăng cường; đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng lớn mạnh. Từ chỗ có 1 chi bộ với một số ít đảng viên, đến nay, Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị tỉnh Bến Tre có 3 chi bộ trực thuộc với 35 đảng viên, Đảng bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công đoàn và Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre luôn được củng cố, hiệu quả hoạt động từng bước được nâng lên rõ rệt, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền; động viên, tổ chức đoàn viên tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua do các cấp phát động.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”[1]. Thấm nhuần lời dạy của Người, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đã làm tốt nhiệm vụ được giao, ngày càng khẳng định uy tín, vị thế của Trường Đảng địa phương. Trong 73 năm qua, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đã tập trung đẩy mạnh công tác chiêu sinh, mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng về trung cấp lý luận chính trị, trung cấp quản lý hành chính nhà nước, các lớp đại học, cao cấp lý luận chính trị, cử nhân hành chính, cao trung quản lý nhà nước, các lớp đào tạo lại và bồi dưỡng... cho hàng chục ngàn lớp học, hàng trăm triệu lượt học viên là đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn; nhất là góp phần thực hiện thắng lợi Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018 – 2025, định hướng đến năm 2030 và phát triển nguồn nhân lực mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh, phục vụ nhân sự đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đã phối hợp với các trường đại học, học viện tổ chức nhiều lớp đại học, cao cấp lý luận chính trị, cử nhân hành chính, cao trung quản lý nhà nước... nhằm nâng cao trình độ các mặt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh. Mới đây, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước theo hình thức đào tạo chính quy, hệ không tập trung 24 tháng, địa điểm đào tạo tại Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, thời gian tuyển sinh là tháng 11/2020. Nội dung chương trình đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, trên cơ sở khung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, Trường Chính trị tỉnh đã chủ động bổ sung các chuyên đề như: Lịch sử Đảng bộ tỉnh; Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Kỹ năng quản lý mục tiêu, thái độ; Cách mạng công nghiệp 4.0; Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; Dân vận chính quyền, dân vận khéo; Xây dựng phong cách làm việc Hồ Chí Minh; Quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể... vào giảng dạy giúp học viên hình thành thái độ, trách nhiệm đúng đắn, cập nhật những vấn đề thực tiễn của địa phương.

Công tác nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị không ngừng được nâng cao về số lượng và chất lượng trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và đã tập trung nghiên cứu các đề tài phục vụ trực tiếp cho nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Trong từng giai đoạn, Trường đã chủ động tham mưu, tư vấn cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong hoạch định cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên đã tích cực tham gia nghiên cứu, viết bài cho trang website nhà trường, viết đề tài khoa học cấp trường... Qua đó, nâng cao khả năng tư duy độc lập, khả năng tổng hợp, phân tích, nhìn nhận vấn đề ngày càng sâu sắc, khả năng viết, diễn đạt ngày càng được trau dồi, nhằm phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy.

Dù đã đạt được những thành tựu không nhỏ nhưng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tiếp tục không ngừng đổi mới để xứng đáng với danh hiệu Trường Đảng của tỉnh.

Không ngừng đổi mới

Trong thời gian tới, vấn đề đặt ra cho Trường Chính trị tỉnh Bến Tre là phải gắn liền việc thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và của tỉnh để phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong thời kỳ mới, trong đó chú trọng một số nội dung sau:

Tập trung giải quyết hài hòa mối quan hệ: Giữa đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch và sử dụng cán bộ; giữa quy mô với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; giữa đào tạo, bồi dưỡng với nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Đồng thời đáp ứng kịp thời xu thế vận động phát triển mới như: Phát triển từ chức năng đào tạo, bồi dưỡng là chủ yếu sang đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; từ đào tạo là chủ yếu sang đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh vị trí việc làm; từ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở các địa phương trong tỉnh là chủ yếu mở rộng thêm hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng; từ thực hiện nguồn lực trong trường là chủ yếu sang huy động thêm nguồn lực xã hội; từ thi đua dạy - học tốt là chủ yếu sang thi đua nghiên cứu tốt, tham mưu tốt, quản trị tốt, dạy - học tốt và tư vấn tốt.

Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tiếp tục bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền tải toàn diện các nội dung đến cán bộ, giảng viên và học viên; nhất là những nội dung, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XI Đảng bộ tỉnh và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề Trung ương như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Thường xuyên, liên tục, không ngừng tìm tòi và sáng tạo những giải pháp mới để đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, am hiểu sâu cả về lý luận chính trị và thực tiễn, có khả năng tập hợp, tổ chức, điều hành công việc giỏi ở tất cả các ngành, lĩnh vực. Chú trọng đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập; đổi mới công tác tuyển sinh như chủ động phối hợp với các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng các lớp, các hệ theo nguyên tắc đúng về tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình; đủ về hồ sơ, số lượng; chuẩn xác về nguồn quy hoạch; công tác thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập.

Đối với các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung tại trường, được tổ chức đào tạo theo hướng tăng thời gian nghiên cứu thực tế, làm việc ở địa phương, đơn vị. Đối với các lớp bồi dưỡng về cập nhật kiến thức mới; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo, quản lý; tổ chức đi nghiên cứu thực tế; tọa đàm, hội thảo nhằm rèn luyện, phát triển kỹ năng công tác và nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho học viên. Chú trọng thực hiện các phương pháp giảng dạy tích cực như: Tăng thực hành, tăng đối thoại, tăng xử lý tình huống; giảm lý thuyết suông, giảm độc thoại, giảm đọc chép. Giảng viên thực sự là người định hướng quá trình học tập; học viên là chủ và làm chủ quá trình lĩnh hội kiến thức..., tạo ra không gian trao đổi đa chiều giữa giảng viên và học viên, giữa học viên với nhau, tạo sự hứng khởi và hiệu quả cao trong quá trình tiếp thu kiến thức của người học, được người học đánh giá cao.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy. Tạo mọi điều kiện cho đội ngũ giảng viên đi nghiên cứu, thâm nhập thực tế để bổ sung thêm kiến thức thực tiễn, hoàn thiện giáo trình bài giảng theo hướng lý luận phải đi đôi với thực tiễn; tránh tình trạng giảng viên chỉ biết lý luận suông, xa lạ với thực tiễn đời sống chính trị-xã hội đang diễn ra ở cơ sở.

         Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. Đặc biệt là tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận, tập trung làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn đặt ra, kịp thời dự báo, cung cấp, bổ sung những yếu tố cần đổi mới, cần sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế, là cơ sở quan trọng tham mưu giúp Đảng bộ tỉnh sửa đổi, bổ sung và ban hành chủ trương phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong tình hình hiện nay.

         Tạo điều kiện thuận lợi để các học viên tích cực học tập, học phải thực chất, đảm bảo chất lượng; tích cực tham gia trao đổi, thảo luận, phát huy tính chủ động, ý thức tự giác, học đi đôi với hành, gắn kiến thức cơ bản với kiến thức ứng dụng; Đảm bảo học viên sau khi tốt nghiệp có lập trường tư tưởng vững vàng; có trình độ lý luận chính trị sâu sắc, tư duy đổi mới, sáng tạo, thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; có tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước dân.

Với những đổi mới đó, cùng với sự quan tâm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các ngành, địa phương trong tỉnh, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sẽ tiếp tục được giữ vững và ngày càng nâng lên, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh trong giai đoạn mới./.

 

[1] Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tập 05, tr. 269

Đặng Văn Cử
Cựu học viên Trường Chính trị Bến Tre

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh