Lịch tổng kết bế giảng lớp TC LLCT A39, A40 và A41 (13 giờ 30 phút, ngày 15/3/2024)

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A39
Học phần:
Tổng kết, bế giảng
Năm học
2024

Lịch tổng kết bế giảng lớp TC LLCT A39, A40 và A41 (13 giờ 30 phút, ngày 15/3/2024)

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh