Lịch sử tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và trách nhiệm của đoàn viên chi đoàn Trường Chính trị trong giai đoạn hiện nay

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930, Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai họp từ ngày 20 đến 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng dưới sự chủ tọa của Tổng Bí thư Trần Phú. Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách và tăng cường thành phần công nhân trong Đảng. Cũng tại Hội nghị này, nhận thấy vai trò của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng nên đã đề ra quyết định “Cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn” và chỉ thị cho các tổ chức Đảng ở các địa phương quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên. Từ đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương ra đời.

Căn cứ vào thục tế lịch sử, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam lần thứ 11 (tháng 1 năm 1961) đã họp quyết định lấy ngày 26/3 (ngày cuối cùng của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ hai) là ngày kỷ niệm của Đoàn. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22 đến 25/3/1961 tại Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Trải qua 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, là hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Việc giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên, là mệnh lệnh đặc biệt của trái tim và khối óc của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên để xứng đáng với danh hiệu đoàn viên thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.

Vinh dự được mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thời gian qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã có mặt trên khắp mọi miền của đất nước, bằng tinh thần nỗ lực trong sáng, thanh niên đã thực sự hiến dâng đời mình cho đất nước. Hiện nay, trong xu thế toàn cầu hóa, đất nước ta đứng trước nhiều thuận lợi và khó khăn. Đoàn viên, thanh niên vẫn sẽ là đội ngũ tiên phong của Đảng trong thực hiện đường lối, chính sách phát triển của đất nước. Xác định được điều đó, các thế lực thù địch âm mưu, tìm cách tác động, lay chuyển tư tưởng chính trị của thanh niên, thúc đẩy tự chuyển hóa; lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, thế giới hóa thông tin, bằng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Twitter… để gieo rắt những luồng tư tưởng phản động, truyền bá lối sống thực dụng đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Thực tế đã xuất hiện một bộ phận thanh niên sống không có lý tưởng, sa vào các tệ nạn xã hội. Cá biệt có trường hợp bị kẻ địch, phần tử địch kích động, lôi kéo tham gia hoạt động chống phá chính quyền, nói xấu chế độ, rũ bỏ vai trò lịch sử của thanh niên trong tiến trình phát triển đất nước.

Trước thực tế đó, đoàn viên Trường Chính trị cần phải làm gì để phát huy vai trò, trách nhiệm lịch sử của mình?

Một là, xác định chỉ một lý tưởng sống duy nhất của đoàn viên, thanh niên là lý tưởng cộng sản. Đoàn viên, thanh niên cần hiểu lý tưởng cộng sản là ước mơ, hoài bão, là sự phấn đấu, nỗ lực không ngại hy sinh lợi ích riêng tư vì hạnh phúc chung của toàn dân tộc, là sự trung thành tuyệt đối vào con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn, đó là sự đóng góp cho công cuộc đổi mới đất nước và xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đây là nội dung quan trọng nhất mà người thanh niên hiện nay cần xác định, chỉ có như thế thanh niên chúng ta mới không chệch hướng phấn đấu, giúp cho thanh niên tự nâng cao sức đề kháng về bản lĩnh chính trị, tránh sự tác động, lôi kéo của các thế lực thù địch. Điều đó góp phần xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử Trường Đảng.

Hai là, cần phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện trau dồi kiến thức, tiếp thu và vận dụng sáng tạo vào các công việc cụ thể (cả trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ chính trị). Bởi vì, với sức trẻ, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo mới có thể tham gia một cách tích cực và hiệu quả nhất trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, là nhân tố cốt lõi quyết định sự thành công hay thất bại.

Ba là, phải có trách nhiệm tham gia các hoạt động phong trào Đoàn một cách nhiệt huyết, tự nguyện và tích cực nhất. Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đây vừa là môi trường rèn luyện cho các đoàn viên vừa chính là nơi đoàn kết tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn, do vậy bản thân mỗi đồng chí phải suy nghĩ và bằng hành động gì, để làm sao cho các phong trào được phát triển về cả nội dung lẫn hình thức, tạo sức thu hút, lan tỏa và đồng thuận.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII (tháng 12/2002) đã tổng kết những truyền thống vinh quang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam với các nội dung sau:

Một là, truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực tinh thần vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử gần 90 năm qua.

Hai là, truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo...để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thế hệ trẻ nước ta luôn nêu cao tinh thần hăng hái, sẵn sàng xung phong đến những nơi Tổ quốc cần, dù đó là biên cương hay hải đảo, dù công việc đó là mới mẻ hay khó khăn.
Ba là, truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, trong các tổ chức Đoàn, Hội; đoàn kết gắn bó với Nhân dân; thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, đặc biệt là những thời điểm phải đối mặt với kẻ thù hay thiên tai. Đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế luôn hòa quyện vào nhau, đồng cảm và đồng tâm hợp lực vì những mục tiêu cao cả của dân tộc và thời đại.

Bốn là, truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ, chính trị văn hóa, khoa học, kỹ thuật, quản lý và quân sự... say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, để cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng. Học ở nhà trường, học trong cuộc sống, học để làm người có ích cho xã hội, luôn được các thế hệ thanh niên phấn đấu, thực hiện ngày càng tốt hơn.

ThS. Nguyễn Thị Hiền
ĐUV, phụ trách Chi đoàn TCT

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh