Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án xây dựng Trường Chính trị Bến Tre trở thành trường chính trị chuẩn

Sáng ngày 05/6/2024, tại Trường Chính trị Bến Tre, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án xây dựng Trường Chính trị Bến Tre trở thành trường chính trị chuẩn (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1114) tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn, lộ trình đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1. 

Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 1114; đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Thành viên và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo cùng toàn thể viên chức, người lao động Trường Chính trị. 

Theo báo cáo đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án xây dựng Trường Chính trị Bến Tre trở thành trường chính trị chuẩn của Ban Chỉ đạo đến tháng 5/2024. Qua đối chiếu với các tiêu chí quy định tại Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Trường Chính trị Bến Tre đạt 49/55 tiêu chí, chiếm tỉ lệ 89,1%. Tổng số viên chức, người lao động hiện tại của trường là 40; trong đó, giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm là 23/38 (chiếm 60,5%). Đối chiếu với đánh giá các tiêu chí khi ban hành đề án, hiện nhà trường tăng 3 tiêu chí, gồm: có chứng chỉ bồi dưỡng kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (đối với lãnh đạo trường và đội ngũ giảng viên); đề xuất từ 3 đề tài khoa học cấp trường trở lên (đối với lãnh đạo khoa); giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên (đối với lãnh đạo phòng). 

Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; từ năm 2022 đến tháng 5/2024, nhà trường đã liên kết đào tạo và đào tạo được 41 lớp với 2.435 học viên; mở 87 lớp bồi dưỡng với 9.376 học viên. Thực hiện 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (cấp trường), nghiệm thu 8 đề tài, 2 đề tài đang triển khai. Hiện đang triển khai thực hiện một đề tài khoa học cấp tỉnh “Nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre”; tổ chức 5 cuộc Hội thảo khoa học cấp tỉnh… Đối chiếu với các tiêu chí quy định tại Quy định số 11-QĐ/TW nhà trường đạt 8/9 tiêu chí, tăng 2 tiêu chí so với khi ban hành Đề án là tiêu chí Báo cáo kiến nghị từ kết quả nghiên cứu đề tài cấp tỉnh, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh trở lên; tiêu chí xuất bản ít nhất 5 cuốn sách chuyên khảo, tham khảo hoặc kỷ yếu hội thảo khoa học. 

Trong quá trình triển khai, Trường được sự hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự lãnh đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành có liên quan. Đảng ủy, Ban Giám hiệu quan tâm lãnh đạo, điều hành, thường xuyên kiểm tra mọi hoạt động của nhà trường; hướng dẫn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; giảng viên, viên chức, người lao động đoàn kết, đồng thuận cao; thể hiện được tinh thần tự lực, tự cường trong thực hiện nhiệm vụ, quyết liệt cho quá trình xây dựng trường chính trị chuẩn. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 1114 ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Trường Chính trị Bến Tre trong việc phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh triển khai thực hiện đề án. Bên cạnh những tiêu chí, kết quả đạt được, vẫn còn một số tiêu chí trường chính trị chuẩn mức độ 1 chưa đạt, cần tiếp tục có sự tập trung, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm trong triển khai thực hiện. Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 1114 lưu ý một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức xét hoặc thi thăng hạng giảng viên (từ giảng viên lên giảng viên chính) để sớm đạt tiêu chí ít nhất 60% giảng viên giữ ngạch giảng viên chính. Các sở, ngành có liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất là công tác nghiên cứu khoa học, công tác tài chính, những nội dung liên quan đến lĩnh vực sở, ngành phụ trách để Trường Chính trị đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn và được công nhận đạt chuẩn mức 1 vào quý III, năm 2025. 

Trường Chính trị cần đẩy nhanh tiến độ và đề xuất giải pháp khả thi thực hiện đạt 7 tiêu chí còn lại của tiêu chí trường chính trị chuẩn mức độ 1. Trong đó, tập trung đào tạo chuyên môn (thạc sĩ và tiến sĩ) cho đội ngũ giảng viên để đảm bảo đạt tỷ lệ 90%. Rà soát lại đội ngũ viên chức là dự nguồn giảng viên để tiếp tục hỗ trợ, sớm thông qua bài giảng trước Hội đồng khoa học của Trường, nhằm bổ sung thêm giảng viên bảo đảm đạt tỷ lệ 75%. Bên cạnh đội ngũ giảng viên của Trường cần chú ý đến đội ngũ giảng viên ở các Trung tâm chính trị (đủ điều kiện, tiêu chuẩn) để bổ sung cho đội ngũ giảng viên của nhà trường còn đang thiếu. 

Huy động nguồn nhân lực, tập trung hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre” đúng tiến độ. Chủ động phối hợp, tham gia hoặc chủ trì các đề tài khoa học các cấp phục vụ cho xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp, nhất là những lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ và lợi thế của nhà trường; bảo đảm cuối năm 2024 có 2 đề án cấp tỉnh, 1 đề tài khoa học cấp tỉnh được nghiệm thu; phấn đấu giữa năm 2025 có thêm 2 đề tài khoa học cấp tỉnh được nghiệm thu. Kịp thời tổng hợp, đánh giá, đề xuất, báo cáo cho Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo về tiến độ, kết quả triển khai thực hiện đề án. Ban Giám hiệu và toàn thể giảng viên, viên chức Trường Chính trị phải xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai thực hiện và phối hợp, tham mưu thực hiện đề án một cách trách nhiệm, hiệu quả; phấn đấu đạt chuẩn mức 1 trong quý III, năm 2025. 

Dịp này Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đo đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Trường Chính trị Bến Tre; thấp hương tượng đồng chí Trần Trường Sinh, tham quan và ghi bút ký sổ lưu niệm phòng truyền thống.

 

Chủ trì cuộc họp

 

Quang cảnh cuộc họp

 

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi sổ lưu niệm phòng truyền thống Trường Chính trị

 

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm 

cùng Ban Giám hiệu tại phòng truyền thống Trường Chính trị

Tin, ảnh: Tấn Lộc

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh