Hội thảo khoa học cấp trường “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Nhằm tuyên truyền và giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động về bản lĩnh, trí tuệ, lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã quy tụ, tập hợp, khơi dậy và phát huy cao độ lòng yêu nước của dân tộc. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nhà trường phát huy giá trị tinh thần đoàn kết, kết tinh trí tuệ, bản lĩnh kiên cường và truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc Việt Nam; cùng với đó là những nghệ thuật quân sự và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Sáng ngày 14/5/2024, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024). Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Dương Quốc Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành (UVBCH) Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Nga, Trưởng khoa Xây dựng Đảng; cùng với sự tham gia của các đại biểu là giảng viên, viên chức nhà trường.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, tập trung phân tích sâu một số vấn đề mang tính giá trị lịch sử có tính lý luận và thực tiễn sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ; đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược, những nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva, bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng tháng Tám; giá trị lý luận và thực tiễn của Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi trong thời đại Hồ Chí Minh với đường lối đúng đắn, nghệ thuật quân sự sáng tạo; lòng yêu nước của Nhân dân là cội nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng…

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Dương Quốc Hoàng, UVBCH Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ trì hội thảo thống nhất kết luận: Qua phân tích, tổng kết, tất cả các tham luận và những ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội thảo đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là kết quả của nhiều yếu tố hợp thành, mà ngọn nguồn sâu xa chính là bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh được thể hiện qua đường lối kháng chiến, đường lối quân sự độc lập, đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.Tinh thần của chiến thắng vĩ đại này đã được quân và dân ta tiếp nối, phát huy cao độ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lập nên những chiến công hiển hách, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và làm nên những thành tự to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Kế thừa và phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết dân tộc, tự lực, tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong Chiến thắng Điện Biên Phủ; tiếp thêm sức mạnh từ tinh thần chiến thắng đó vào cuộc “Đồng khởi mới”, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nhà trường tiếp tục nghiên cứu sâu để có kiến thức đầy đủ, toàn diện; chủ động vận dụng các nội dung ý nghĩa Chiến thắng Điện Biên Phủ phục vụ công tác giảng dạy, viết bài nghiên cứu, đặc biệt trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng thời, gắn hào khí Chiến thắng Điện Biên Phủ với truyền thống cách mạng địa phương lan tỏa trong phong trào “Đồng khởi mới”, tích cực hưởng ứng kế hoạch phát động cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” năm 2024 của Tỉnh ủy, của nhà trường; vận dụng, tinh thần, sức mạnh này trong xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của nhà trường, góp phần đáp ứng yêu cầu của cán bộ lãnh đạo trong sự nghiệp phát triển và xây dựng trường chính trị chuẩn trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội thảo

Đồng chí Dương Quốc Hoàng, Chủ trì Hội thảo phát biểu kết luận hội thảo

Tin, ảnh: Tấn Lộc

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh