Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý I, năm 2024

Nhằm tiếp tục cụ thể hoá thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường nâng cao hiệu quả công tác giáo dục liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ngày 21/3/2024, Đảng ủy Trường Chính trị tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I, năm 2024 cho toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động trong Đảng bộ. Đồng chí Dương Quốc Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành (UVBCH) Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị chủ trì hội nghị.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề gồm: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về văn hóa liêm chính, xây dựng ý thức thực hành đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ; Thực hiện các quy định của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, về kiểm soát quyền lực, góp phần thực hiện văn hóa liêm chính tại Trường Chính trị Bến Tre; Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra nội bộ, bảo đảm thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, góp phần thực hiện văn hóa liêm chính tại Trường Chính trị Bến Tre; Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật, góp phần thực hiện văn hóa liêm chính, xây dựng ý thức thực hành đạo đức công vụ cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Trường Chính trị.

Buổi sinh hoạt diễn ra thực chất, cụ thể, sát chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên; chú trọng phát huy vai trò nêu gương, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”. Góp phần thực hiện và phát huy các giá trị “Văn hóa trường Đảng”, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Quốc Hoàng, UVBCH Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh,
Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.
 

Quang cảnh hội nghị.

 

 

Tin, ảnh: Tấn Lộc

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh