Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
1194-QĐ/TCT Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Bến Tre qd_1026.pdf , qd_1194_quy_che_web.pdf
0488-QĐ/TCT Quyết định ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu thực tế hằng năm của giảng viên, viên chức Trường Chính trị Bến Tre qd0488.pdf
469-QĐ/TCT Quyết định ban hành Quy chế hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên tại Trường Chính trị Bến Tre qd-469.pdf
421-QĐ/TCT Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre qd421signed.pdf , qcqldt_2019.pdf
04-QĐi/TCT Quy định về ứng xử văn hóa của Trường Chính trị Bến Tre qdi04.pdf

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh