Giải pháp nâng chất các phong trào hành động cách mạng tại Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre

  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, dưới sự rèn luyện, lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có nhiều đóng góp đáng kể vào thắng lợi vĩ đại của đất nước. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Trong xây dựng Đoàn, nội dung đặc biệt quan trọng đó là tổ chức các phong trào hành động cách mạng nhằm cổ vũ, phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng.

       Phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn là hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội lôi cuốn đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia. Đây là đặc trưng nổi bật của tổ chức đoàn, thể hiện vai trò đi đầu, xung kích của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

       Hiện nay, toàn Đoàn đang triển khai thực hiện “3 phong trào hành động cách mạng”: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”;  “3 chương trình đồng hành với thanh niên”: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” được phát động tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (12/2017).

       Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre là Chi đoàn cơ sở thuộc Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh luôn tích cực, chủ động triển khai các phong trào hành động cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đến từng đoàn viên. Từ năm 2017 đến nay, Chi đoàn đã thực hiện rất nhiều phong trào mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho đoàn viên, tiêu biểu như: Xây dựng 03 công trình thanh niên, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại cơ quan; tổ chức thành công 02 tọa đàm: “Giải pháp nâng cao chất lượng rèn luyện đoàn viên”, “Đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị với hoạt động soạn giảng và trở thành giảng viên dạy giỏi” qua đó, đoàn viên được rèn luyện, trau dồi kỹ năng viết và trình bày tham luận; Chi đoàn đã thành lập Câu lạc bộ Giảng viên trẻ tạo môi trường để đoàn viên là viên chức tập sự, giảng viên tập sự rèn luyện kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục duy trì hoạt động dán bảng tạo nguồn quỹ hoạt động cho Chi đoàn; trong năm 2020, Chi đoàn đã tổ chức thành công Hội nghị học tốt để chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, khơi gợi sự hứng thú trong học tập, đẩy mạnh phong trào tự học, tự nghiên cứu, nâng cao chất lượng học tập Lý luận chính trị - hành chính cho đoàn viên Chi đoàn khung và Phân đoàn[1] nói riêng, cũng như đến tất cả các học viên nói chung. Đồng thời, Hội nghị tạo diễn đàn giúp các học viên có điều kiện bày tỏ những khó khăn, trở ngại, đề xuất những giải pháp giúp học viên ngày càng học tập tốt hơn;…

       Trong quá trình tổ chức các phong trào hành động cách mạng, Chi đoàn luôn được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời từ phía Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, của Đoàn cấp trên. Đồng thời, Ban Chấp hành Chi đoàn luôn giữ vững khối đoàn kết thống nhất, phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo, đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện các phong trào. Đoàn viên luôn tự giác, chủ động, tích cực và không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản thân; nâng cao bản lĩnh, vững vàng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong thực hiện phong trào Đoàn.

       Bên cạnh những thành tích nổi bật, trong tổ chức thực hiện các phong trào hành động cách mạng, Chi đoàn vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định: Một số phong trào còn mang tính hình thức chưa thu hút được sự tham gia tích cực của đoàn viên; triển khai thực hiện nhiều hoạt động cùng lúc, trong thời gian gấp rút khó điều động đoàn viên tham gia; đoàn viên chưa phát huy hết khả năng sáng tạo trong đề xuất các phong trào; tính thiết thực, hiệu quả và sức lan tỏa của một số phong trào chưa cao. Điều này, ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thực hiện các phong trào hành động cách mạng của Chi đoàn.

       Do đó, trong thời gian tới để góp phần nâng chất lượng các phong trào hành động cách mạng, cần:

       Thứ nhất, tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự hỗ trợ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và Đoàn cấp trên. Ban Chấp hành Chi đoàn tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện từ phía Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường về kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, thời gian, nguồn lực khác và định hướng nội dung tổ chức các phong trào Đoàn; cũng như sự lãnh, chỉ đạo của Đoàn cấp trên trong việc triển khai thực hiện các phong trào.

       Thứ hai, đổi mới các phong trào Đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đoàn viên. Tập hợp, phát huy sự sáng tạo của đoàn viên trong việc triển khai thực hiện các phong trào bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả cao. Chẳng hạn: Tổ chức các cuộc thi viết ý tưởng tạo ra các mô hình hay, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Chi đoàn; tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ trong triển khai thực hiện các hoạt động của Chi đoàn; duy trì và nâng chất các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Giảng viên trẻ để rèn luyện kỹ năng cần thiết gắn với nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học của đoàn viên Chi đoàn;…

       Đẩy mạnh các chương trình đồng hành với đoàn viên trong học tập, nghiên cứu khoa học thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép vào các hoạt động của Câu lạc bộ Giảng viên trẻ, như: Tổ chức các cuộc thi viết bài nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày sinh nhật Đoàn, các sự kiện đánh dấu mốc son trong lịch sử dân tộc; lồng ghép việc giới thiệu sách hay vào mỗi quý đến đoàn viên cùng nghiên cứu; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đặt hàng bài tham luận với đoàn viên cùng tham gia thảo luận;... Qua đó, tạo môi trường tốt cho đoàn viên cùng nhau chia sẻ, trao đổi và rèn luyện, phát triển các kỹ năng cần thiết.

       Thứ ba, tổ chức phong trào hành động phải tinh gọn, tránh hình thức, rườm rà. Trong thực hiện các chương trình, công trình thanh niên, phần việc thanh niên luôn chủ động, linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng, uyển chuyển từ khâu lên ý tưởng, chuẩn bị kế hoạch, đến triển khai thực hiện đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực thu hút được sự tham gia của đoàn viên, tránh bị động về thời gian, lực lượng tham gia. Những công trình thanh niên sau khi triển khai thực hiện, được nghiệm thu cần có kế hoạch cụ thể để duy trì, phát triển và đảm bảo tính bền vững, thậm chí đầu tư nâng cấp, phát triển những mô hình đó thành mô hình điểm, nhân rộng mô hình trong Đoàn khối, trong Tỉnh đoàn. Bên cạnh đó, Chi đoàn tiếp tục giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về các mô hình hay, cách làm hiệu quả của Chi đoàn bạn vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào Chi đoàn một cách phù hợp nhất.

       Thứ tư, không ngừng nâng chất đội ngũ cán bộ đoàn. Chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm. Bởi vì, cán bộ đoàn là những đoàn viên tiên phong, giữ vai trò chủ chốt, đi đầu trong thực hiện các phong trào hành động của Chi đoàn. Chính vì vậy, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có chất lượng, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn trước hết phải thật sự gương mẫu, đoàn kết, gần hơn với từng đoàn viên từ đó sâu sát hơn tình hình thực tế của từng đoàn viên để tạo sợi dây kết nối, gắn kết các đồng chí với nhau. Qua đó, khơi nguồn ý tưởng, thu hút sự tham gia, phát huy sự sáng tạo “nghĩ đúng, làm hiệu quả” của đoàn viên góp phần làm mới nội dung và hình thức thực hiện các phong trào hành động của Chi đoàn.

       Thứ năm, chú trọng quá trình rèn luyện, phấn đấu, tính chủ động của đoàn viên trong Chi đoàn. Một trong những nhân tố quan trọng không kém quyết định đến chất lượng các phong trào hành động cách mạng của Chi đoàn đó là đoàn viên. Cho dù ý tưởng thực hiện các công trình thanh niên, phần việc thanh niên có thiết thực, có ý nghĩa đến đâu nhưng không nhận được sự đồng thuận từ phía đoàn viên thì ý tưởng đó chỉ dừng lại là ý tưởng, khó có thể thực hiện được trên thực tế. Chính vì vậy, mỗi đoàn viên cần tiếp tục rèn luyện, phát triển bản thân; luôn nêu cao tinh thần tự giác, nhiệt tình tham gia đóng góp, xây dựng Chi đoàn với tinh thần đoàn kết, cầu thị, chia sẻ và cộng đồng trách nhiệm.

       Thứ sáu, không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết. Bởi, đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc, là đức tính cơ bản cần có ở bất kỳ ai; đoàn kết là hạt nhân, là trung tâm để phát huy sức mạnh của tập thể. Khi mỗi đoàn viên đều nêu cao tinh thần đoàn kết thì góp phần tạo nên một tập thể Chi đoàn thống nhất, tạo được sự đồng thuận cao từ đó phát huy được tính năng động, sáng tạo, nhiệt huyết trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng.

       Thứ bảy, phát động nhân rộng phong trào viết chính luận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có lực lượng đoàn viên. Hơn nữa, đây chính là nhiệm vụ gắn liền với nhiệm vụ chính trị của đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị. Do đó, mỗi đoàn viên trước hết cần tự giác, nghiêm túc, đầu tư nghiên cứu trong học tập lý luận chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị; Chi đoàn thường xuyên khuyến khích đoàn viên tích cực viết bài với nội dung Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đăng website của Trường. Ngoài ra, Chi đoàn và Câu lạc bộ Giảng viên trẻ có thể tổ chức các cuộc thi viết theo chủ đề của từng quý và lồng ghép thêm các chủ đề về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây, vừa là môi trường giúp đoàn viên thường xuyên trau dồi kỹ năng viết bài chính luận, vừa là bước chuẩn bị tốt để tham gia các cuộc thi viết chính luận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá. Từ đó, có thể nhân rộng phong trào viết chính luận đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá đến các Chi đoàn bạn trong Cụm, Đoàn Khối.

       Tóm lại, mỗi đoàn viên Chi đoàn và tập thể Chi đoàn cần chủ động, tích cực, hăng hái chung tay, đồng lòng cùng thực hiện thành công các công trình, phần việc thanh niên. Đồng thời, mỗi đoàn viên không ngừng phát huy tính sáng tạo trong việc đề xuất nhiều mô hình, cách làm mới đưa các phong trào hành động cách mạng của Chi đoàn ngày càng thiết thực hơn./.


[1] Từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, có hai phân đoàn học viên: Phân đoàn Lớp TC LLCT-HC A33 (Phân đoàn A33) và Phân đoàn lớp TC LLCT-HC A34 (Phân đoàn A34).

CN. Lê Thị Huỳnh Thu Hà
Viên chức khoa Nhà nước và pháp luật

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh