Dự toán ngân sách

Ngày Đăng :

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Trường Chính trị Bến Tre

Văn bản đính kèm:
du_toan_ngan_sach_2024_0001.pdf
Ngày Đăng :

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2022

Văn bản đính kèm:
t10_19-10-2022_0001.pdf
Ngày Đăng :

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2022

Văn bản đính kèm:
t7_19-10-2022_0001.pdf
Ngày Đăng :

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Chính trị Bến Tre

Văn bản đính kèm:
qd_330.pdf
Ngày Đăng :

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 3 tháng năm 2021

Văn bản đính kèm:
ns-quy1-2021.pdf

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh