ĐỀ DẪN TỌA ĐÀM "Những đóng góp của đồng chí Trần Trường Sinh đối với sự nghiệp giáo dục lý luận, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ tỉnh Bến Tre"

Thầy Trần Trường Sinh, cán bộ lãnh đạo của tỉnh, Giám đốc đầu tiên của trường huấn luyện cán bộ tỉnh. Đồng chí sinh năm 1914, tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, bí danh Việt Hùng, bút hiệu Lê Khanh, xuất thân từ gia đình nông dân nghèo, rồi trở thành người lao động tha hương, đi kiếm sống ở Hải Phòng, Hà Nội, giác ngộ, tham gia hoạt động cách mạng, được kết nạp Đảng năm 1941 tại Hà Nội. Năm 1942, đồng chí bị địch bắt đưa về giam giữ tại nhà giam Hỏa Lò, địch kết án đồng chí thuộc loại tù chính trị án nặng nên đã đày đi Côn Đảo. Từ “chốn địa ngục trần gian” này, với chủ trương “biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng” của tổ chức Đảng trong nhà tù, các lớp học được diễn ra, đồng chí Trần Trường Sinh được trưởng thành từ trường “Đại học” đặc biệt như thế.

Năm 1945, đồng chí Trần Trường Sinh được Xứ ủy Nam Bộ phân công về công tác tại Bến Tre, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phụ trách công tác tuyên huấn, Giám đốc Trường Cán bộ Việt Minh. Trong giai đoạn hoạt động ngắn ngủi tại Bến Tre, đồng chí đã để lại nhiều dấu ấn rất đậm nét trong đội ngũ những người làm công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ của tỉnh, với chương trình và nội dung hết sức thiết thực; trọn vẹn tấm gương người thầy giáo Trường Đảng, người cán bộ lãnh đạo tỉnh nhà.

Để góp phần nghiên cứu, làm sáng tỏ hơn những giá trị lý luận và thực tiễn, đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp giáo dục lý luận, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ tỉnh Bến Tre. Hôm nay Trường Chính trị Bến Tre tổ chức cuộc tọa đàm, để đảm bảo nội dung yêu cầu và thời gian (trong buổi sáng nay), thay mặt chủ trì tọa đàm đề nghị các thành viên tham dự nghiêm túc lắng nghe các ý kiến, mạnh dạn phát biểu thảo luận, tranh luận,… tập trung vào những vấn đề chính để cuối cùng đi đến thống nhất nội dung Kế hoạch đã đề ra làm cơ sở tiếp tục tuyên truyền sâu rộng góp phần giáo dục các thế hệ giảng viên tiếp bước noi theo và kế thừa sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh nhà ngày càng vững vàng về bản lĩnh chính trị, có ý chí vươn lên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

Cuối cùng xin chúc các đồng chí và quý vị đại biểu mạnh khỏe, thành đạt; chúc buổi toạ đàm thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn quý đại biểu và các đồng chí./.

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh