Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ ba, 16 Tháng 4, 2024 - 18:40

Trường Chính trị Bến Tre tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề “Các tỉnh, thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Ngày 9/11/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Lục Quân tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Các tỉnh, thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại các điểm cầu: Trực tuyến điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II, III, IV và các Trường Chính trị cấp tỉnh khu vực phía Nam từ tỉnh Quảng Bình trở vào.

Chủ trì Hội thảo tại các điểm cầu gồm các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; PGS. TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tướng, PGS.TS Hoàng Văn Minh - Giám đốc Học viện Lục quân; PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; PGS.TS Đoàn Triệu Long - Quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; TS Phan Công Khanh - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 146 tham luận của các cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Lục quân, các Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ, các trường chính trị các tỉnh phía Nam và một số trường đại học, cao đẳng trong khu vực.

Mục đích của Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm các Ban Tuyên giáo, các trường chính trị cấp tỉnh và một số cơ quan, đơn vị, nhà trường có liên quan đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm rõ những yêu cầu đặt ra trong đổi mới công tác tuyên giáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các địa phương, Học viện, nhà trường nhằm phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Từ đó, xác định những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các địa phương, Học viện, nhà trường trong công tác này.

Hội thảo tập trung làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, Hội thảo đã làm rõ được những vấn đề lý luận cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các góc độ tiếp cận đã chỉ ra những vấn đề có tính tất yếu có tính nguyên tắc, các phương hướng, quan điểm và giải pháp chung trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đặc biệt là trong tình hình hiện nay gắn với tính đặc thù của từng khu vực, từng địa phương từ tỉnh Quảng Bình cho đến tỉnh Cà Mau.

Hai là, Hội thảo đã làm rõ vai trò quan trọng, thuận lợi, khó khăn của các tỉnh, thành phố nói chung, của các Ban Tuyên giáo, các Học viện, nhà trường, Trường Chính trị tỉnh, thành phố phía Nam nói riêng trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ba là, Hội thảo đã làm rõ kết quả đạt được, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại các địa phương, các Học viện, nhà trường ở các tỉnh, thành phố phía Nam; kinh nghiệm tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của một số lực lượng nòng cốt của các tỉnh, thành phố. Những kinh nghiệm này rất có ý nghĩa và cần được tiếp tục nghiên cứu, phát huy, nhân rộng.

Bốn là, nhiều tham luận đã đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại các địa phương, Học viện, trường Đại học, Trường Chính trị tỉnh, thành phố phía Nam. Chúng tôi cho rằng những giải pháp, kiến nghị trên là có tính khả thi và có thể triển khai trên thực tiễn.

Trên cơ sở các bài tham luận, các ý kiến thảo luận, trao đổi tại hội thảo, các đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tham dự Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo sẽ chắt lọc để tham mưu, tư vấn cho Ban Chỉ đạo 35 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng chương trình phối hợp, liên kết giữa Học viện với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; giữa Học viện với các các Bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang; giữa các trường chính trị cấp tỉnh trên cả nước trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Qua đó đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt được những hiệu quả tốt nhất./.

Ảnh: Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo, giảng viên, viên chức
Trường Chính trị Bến Tre tham dự Hội thảo.

 

Nguồn: Học viện Chính trị Khu vực II

Tin khác