TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ sáu, 25 Tháng 6, 2021 - 04:53

Trường Chính trị Bến Tre tổ chức các lớp Bồi dưỡng cấp ủy viên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 250-KH/TCT, ngày 10/9/2020 của Trường Chính trị Bến Tre về mở các lớp Bồi dưỡng cấp ủy viên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho các đồng chí mới tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trong đó, Trường Chính trị sẽ tổ chức mở 06, lớp thứ nhất được khai giảng và bắt đầu vào học từ ngày 21/9/2020, lớp thứ 06 dự kiến khai giảng ngày 09/11/2020, với số lượng đăng ký dự học của các huyện và thành phố là 521 học viên.

Thời gian bồi dưỡng cho mỗi lớp được tổ chức trong 04 ngày, nội dung chương trình gồm 07 chuyên đề: Nền tảng tư tưởng của Đảng – Vận dụng sáng tạo và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới; Công tác tư tưởng và đấu tranh phòng chống sự “suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay ở cơ sở; Tổ chức cơ sở đảng và công tác của cấp ủy và người bí thư cấp ủy cơ sở; Công tác tổ chức của cấp ủy người bí thư cấp ủy cơ sở; Công tác dân vận của cấp ủy và người bí thư cấp ủy cơ sở; Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Mục đích của chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng, nội dung và phương thức tiến hành công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật và công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở; đấu tranh phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay; giúp cho cấp ủy viên cơ sở vận dụng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ mới. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cấp ủy viên cơ sở./.

Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng
phát biểu bế giảng lớp Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở khóa 1
 
 
Đại biểu và học viên dự tổng kết, bế giảng lớp Bồi dưỡng.
 
 
Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng
trao chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên.

 

Tin, Ảnh: Tấn Lộc

Tin khác