Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ năm, 22 Tháng 2, 2024 - 18:43

Thông tin thời sự tại Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre - từ góc nhìn của một báo cáo viên

Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến
                                                   Trưởng khoa NN và PL
 

Hàng tháng, theo lệ kỳ toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động nhà trường đều tập trung đúng thời gian quy định để dự nghe thông tin thời sự. Đây là một trong chuỗi hoạt động chính yếu của công tác tại Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre và được tập thể của Trường đánh giá cao về công tác này. Để có sự công nhận và ủng hộ từ tập thể, là một đảng ủy viên được Đảng ủy phân công phụ trách thông tin thời sự, tôi đã từng bước đúc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nhằm góp phần làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời thông tin đúng, đủ những vấn đề mà mỗi cuộc Hội nghị báo cáo viên theo lệ kỳ hoặc đột xuất do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoặc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

 Thực tiễn chứng minh sức mạnh của Đảng không chỉ phụ thuộc vào sự đúng đắn, sáng tạo của Cương lĩnh chính trị, đường lối, nhiệm vụ chính trị mà còn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và số lượng đội ngũ đảng viên. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm, mọi Nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành, mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng; mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện. Để lãnh đạo cách mạng Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên tốt”.(1)Từ đó mỗi đảng bộ, chi bộ phải tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên mạnh cả về số lượng và chất lượng, lấy đảng viên làm trung tâm trong sinh hoạt, công tác, phát triển của đơn vị, phải tăng cường giáo dục ý thức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là việc xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Để có điều này, một trong những công tác cơ bản của Đảng phải bắt đầu từ nhận thức đúng của mỗi đảng viên, của tổ chức cơ sở đảng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực. Chính công tác thông tin thời sự sẽ góp phần đáp ứng vấn đề trên.

Xét về vị trí, vai trò của báo cáo viên chính là cầu nối đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên; góp phần truyền bá sâu rộng về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những tinh hoa văn hoá dân tộc và nhân loại; là kênh thông tin chủ yếu và chính thống nhằm phổ biến, quán triệt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước; thông báo kịp thời và có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, các vấn đề nóng bỏng mà dư luận quan tâm. Thông tin thời sự còn góp phần to lớn vào việc xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng và phát huy nhân tố con người, nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Là vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Từ đó định hướng thông tin, tuyên truyền, vận động, góp phần định hướng suy nghĩ và hành động của mọi người theo đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là trọng trách mà  báo cáo viên có chuyên tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong việc học tập, quán triệt, triển khai và đưa các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Từ những yêu cầu trên, đòi hỏi báo cáo viên phải đảm bảo trình độ lý luận, chuyên môn; có năng lực, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; có phương pháp; thường xuyên trau dồi về kỹ năng, nghiệp vụ, được tập huấn về nội dung… Là người đảm nhận nhiệm vụ báo cáo viên của Đảng bộ, qua thời gian nhận nhiệm vụ hơn ba nhiệm kỳ, tôi rất tâm đắc việc mình làm và tích lũy thêm kinh nghiệm, giải pháp khi thực hiện:

- Về kinh nghiệm

Đây là hoạt động vừa đảm bảo tính khoa học và nghệ thuật. Khoa học về nội dung, về thời gian và chuẩn bị; nghệ thuật về đầu tư phương pháp khi thông tin, báo cáo. Với tôi, khi thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn đặt ra câu hỏi những thông tin gì sẽ tiếp nhận từ hội nghị? Thời gian báo cáo từng nội dung, tùy đối tượng, mở rộng cho cả quần chúng, người lao động hay chỉ tập trung là đảng viên. Nội dung nào cần báo cáo sâu hơn, phải biên soạn lại thế nào cho mọi người dự nghe có thể nắm đúng, đủ và phương pháp nào để mọi người không nhàm chán, để mọi người thấy nghe thông tin thời sự không chỉ là nhiệm vụ mà còn là nhu cầu. Với rất nhiều câu hỏi đặt ra, trong quá trình tham dự hội nghị từ được nghe báo cáo đến báo cáo ra Đảng bộ, cho toàn thể viên chức và người lao động đó là một quá trình đầu tư có trách nhiệm.

- Tôi xác định rằng trong thời đại công nghệ thông tin, cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường tôi dễ dàng có điều kiện tiếp cận các nghị quyết của Đảng bằng nhiều hình thức khác nhau như đọc qua các phương tiện báo chí, truyền thông, hay cán bộ, đảng viên có thể tự học, tự nghiên cứu. Mặt khác, có đồng chí khi thực hiện công tác chuyên môn qua giảng dạy đã đào sâu từng vấn đề liên quan đến các nghị quyết, những vấn đề mang tính thời sự sẽ đưa vào các bài học trên lớp. Do vậy có những giảng viên rất cần những thông tin chính thống, kịp thời và báo cáo viên nên xác định các đối tượng này để phục vụ lượng thông tin cho phù hợp.

- Phải có sự đầu tư khi thực hiện một buổi thông tin thời sự đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của người báo cáo viên. Việc đầu tư đúng khi xác định đúng đối tượng, nội dung, phương pháp, cách chọn lọc vấn đề, rà soát những nội dung tùy thuộc và phù hợp với đối tượng người dự nghe.

- Phải biên soạn nội dung, thông thường khi dự hội nghị báo cáo viên có những mảng thông tin có đề cương, có những thông tin phải tập trung ghi chép, có những thông tin nghe rất rõ, có thông tin cần rà soát và hỏi lại như số liệu, sự kiện. Do đó, việc biên soạn phải mang tính hệ thống, mạch lạc, rõ ràng để người nghe dễ hiểu, dễ nhớ và dễ ghi nhận là điều rất quan trọng. Có nhiều hình thức soạn nhưng phải phù hợp nội dung và được chọn lọc thật kỹ lượng thông tin và sát đối tượng.

- Phải thực hiện theo quy trình, nội dung thông tin cần báo qua cấp ủy nắm, nhất là những thông tin đặc biệt, nhạy cảm; phải thực hiện tốt công tác phối hợp các bộ phận thực hiện. Tại Trường Chính trị, công tác này rất tốt, mỗi bộ phận thực hiện tốt nhiệm vụ như Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu bố trí phòng, máy chiếu, âm thanh, ánh sáng…; Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học bố trí lịch học để toàn thể đảng viên, giảng viên, viên chức và người lao động cùng tham dự đầy đủ, (đôi lúc có những trường hợp không tham dự có lý do chính đáng, Bí thư Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức dự nghe lần hai). Từ cách làm khoa học cùng sự phối hợp nhịp nhàng nên thời gian qua công tác thông tin thời sự của Đảng bộ Trường Chính trị đạt 100% người tham dự, nội dung và phương pháp thông tin được tập thể đánh giá cao.

- Giải pháp

+ Đối với báo cáo viên

Phải có bộ tài liệu thông tin thời sự tập hợp và biên tập theo hệ thống, vì có những thông tin báo cáo thời gian sau lại liên quan đến nội dung thời gian trước. Việc tập hợp này giúp ích cho người báo cáo viên lưu giữ những thông tin cần thiết và bổ ích, mang tính liên tục.

Có thái độ nghiêm túc và tập trung lắng nghe, ghi chép những nội dung dự các cuộc hội nghị báo cáo viên

Biết lựa chọn phương pháp của từng khâu trong quá trình thực hiện nội dung thông tin

Cần có thái độ trọng thị người dự nghe, biết lắng nghe những góp ý từ nội dung đến phương pháp và rút kinh nghiệm qua những lần báo cáo để kịp thời bổ sung kiến thức, chỉnh sửa phương pháp, tạo mối quan hệ gắn kết từ hai phía người báo cáo và người dự nghe báo cáo.

Xác định đối tượng, thời gian, địa điểm, không gian, các điều kiện hỗ trợ khi thực hiện báo cáo. Phải đảm bảo tốt các yêu cầu mà người tham dự được đáp ứng: nội dung phải kịp thời, đúng, đủ; phương pháp phải nghe rõ, nhìn rõ, hiểu đúng.

Với những đối tượng cần cung cấp thêm thông tin, cần ghi chép, báo cáo viên nên trình bày chậm, thông tin phải rõ từ số liệu đến những vấn đề đối với người nghe là rất cần. Sau buổi thông tin, báo cáo viên quan tâm đến việc hỗ trợ những tư liệu liên quan trong phạm vi cho phép photo phục vụ công tác.

Báo cáo viên kịp thời nắm bắt tâm lý của người nghe, trạng thái mệt mỏi hay không tập trung khi nghe; có những biểu cảm gì, hài lòng hoặc không hài lòng để báo cáo viên kịp thời điều chỉnh phương pháp cho phù hợp.

+ Đối với người tham dự

Phải có sổ ghi chép khi dự nghe thông tin thời sự; sắp xếp thời gian, công việc và thực hiện theo kế hoạch của đơn vị để đảm bảo dự nghe thông tin đầy đủ; không nói chuyện riêng, làm việc riêng, sử dụng điện thoại hay thiếu nghiêm túc khi tham dự. Chủ động và trách nhiệm khi dự nghe thông tin thời sự bằng ghi nhận, đánh giá, góp ý, trao đổi với báo cáo viên hoặc những vấn đề chưa hài lòng, chưa rõ..

Tóm lại, trong quá trình thực hiện thông tin thời sự phải bắt nguồn từ hai phía người báo cáo và người dự nghe báo cáo nhất thiết phải bằng sự tôn trọng nhau và cùng mục đích chung là tiếp cận tốt nhất những buổi thông tin thời sự. Với một số kinh nghiệm và giải pháp như trên, phần nào đã tạo nên hiệu quả và chất lượng công tác của công tác thông tin thời sự tại Trường./.

  1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, H.1996, t 7, tr. 235-236.

Tin khác