Nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Thứ hai, 27 Tháng 9, 2021 - 10:56

Tọa đàm “Bổ sung những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh vào giảng dạy lý luận tại Trường Chính trị trong thời gian tới”

Nhằm kịp thời cập nhật, bổ sung và vận dụng những điểm mới theo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh vào các bài giảng chương trình Trung cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Trường Chính trị Bến Tre, chiều ngày 23/4/2021, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Bổ sung những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh vào giảng dạy lý luận tại Trường Chính trị trong thời gian tới”. Đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng đồng chủ trì tọa đàm cùng toàn thể giảng viên, viên chức các khoa tham dự.

Tại buổi tọa đàm các đại biểu, giảng viên, viên chức tập trung thảo luận phân tích về sự cần thiết phải bổ sung, cập nhật Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào bài giảng, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân, giải pháp phù hợp với từng phần học, từng bài giảng trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính đảm bảo việc cập nhật bổ sung những chủ trương, quan điểm mới của Nghị quyết vào bài giảng đúng định hướng, đúng trọng tâm, giúp học viên hiểu rõ các nội dung nghị quyết, biết vận dụng vào thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Cao Văn Dũng, Hiệu trưởng chủ trì Tọa đàm đánh giá buổi tọa đàm đã hoàn thành những nội dung, chương trình đề ra, đồng thời yêu cầu các khoa chuyên môn cần tập trung thống nhất những vấn đề, nội dung cần cập nhật vào bài giảng như sau:

Thứ nhất, tập trung phân tích làm rõ sự cần thiết phải bổ sung, cập nhật những nội dung mới trong văn kiện, nghị quyết vào bài giảng của giảng viên Trường Chính trị, đó được xem là yêu cầu bắt buộc, vừa là vấn đề mang tính cấp thiết vừa mang tính lâu dài, có tính chất sống còn của trường Đảng, Trường Chính trị để góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ hai, những nội dung quan trọng và định hướng cần cập nhật Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào bài giảng các phần học chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; làm rõ và phát triển kiến thức, khẳng định chân lý thời đại, những giải pháp, chủ trương định hướng phát triển mới của Nghị quyết.

Thứ ba, hoàn chỉnh các bài viết, tham luận có thẩm định của Trưởng khoa, Ban Giám hiệu, sau đó phát hành thành tài liệu tham khảo chính thức phục vụ nghiên cứu, giảng dạy tại trường.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

 

Tin, Ảnh: Tấn Lộc

Tin khác