Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 20:37

Tập huấn cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2023

Nhằm nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới. Trong 5 ngày (từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023), Trường Chính trị Bến Tre phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 73 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MMTQ Việt Nam cấp xã trong tỉnh.

Nội dung chương trình tập huấn gồm 09 chuyên đề: Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì; công tác về vận động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam. Công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, đối ngoại nhân dân, tôn giáo, dân tộc, kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Kỹ năng về công tác tuyên truyền, nắm và phản ánh dư luận xã hội, kỹ năng truyên truyền trên mạng xã hội; Một số nội dung cơ bản về Luật thực hiện dân chủ cơ sở.

Thông qua tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Trao đổi những kinh nghiệm, kỹ năng, giải pháp trong công tác giám sát, phản biện xã hội; nắm vững một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận; nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ Mặt trận, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, góp phần để MTTQ các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì và phối hợp thực hiện. Kết thúc lớp tập huấn 73 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng Mặt trận cơ sở năm 2023.

Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng

trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho các học viên.

Đồng chí Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

phát biểu bế giảng lớp tập huấn.

 

 

Tin, ảnh: Tấn Lộc

Tin khác