TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ hai, 21 Tháng 6, 2021 - 13:39

Tín hiệu vui - 100% đảng viên, viên chức và người lao động Trường Chính trị Bến Tre dự nghe thông tin thời sự, báo cáo chuyên đề năm 2018

Thạc sĩ Nguyễn Thị Yến
                                                        Trưởng khoa Dân vận

100% một con số tròn của toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động dự nghe thông tin thời sự và các báo cáo chuyên đề. Đây là một trong những thành công của Đảng bộ Trường Chính trị trong năm 2018. Từ đâu có được thành công này? Đây là nỗi trăn trở, là câu hỏi đặt ra vào cuối năm 2017 của Đảng ủy Trường cần thiết phải có giải pháp thực thi hiệu quả chất lượng cho năm 2018 và những năm sau. Bởi với môi trường chính trị, không thể chấp nhận mãng thông tin thời sự thành phần tham dự không đạt 100%.

Thông tin thời sự đây là một trong những hình thức hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên. Để thực hiện tốt hoạt động này, mỗi báo cáo viên Trường Chính trị phải nhận thức rõ trách nhiệm công tác tuyên truyền miệng là một phương thức tiến hành trong công tác tư tưởng của Đảng, là loại hình đặc biệt, là kênh thông tin chính thống, trực tiếp truyền bá sâu rộng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng… của tỉnh nhà, đồng thời định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động của đảng viên, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Kết quả được đánh giá 100% đảng viên, viên chức, người lao động Trường dự nghe thông tin thời sự và các báo cáo chuyên đề được thực hiện theo các giải pháp sau:

1. Về thông tin thời sự

Căn cứ từ kế hoạch hội nghị báo cáo viên hàng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức, Bí thư Đảng ủy chỉ đạo các báo cáo viên phải tham dự đầy đủ và ghi chép rõ ràng, cụ thể, có trách nhiệm đảm bảo lượng thông tin đúng, chuẩn xác.

Các đơn vị phòng, khoa phối hợp chặt chẽ để xếp lịch cho đảng viên, viên chức và người lao động tham dự đầy đủ, nếu vắng có lý do chính đáng sẽ tập hợp các đồng chí này và mở đợt thông tin sau (dự nghe bổ sung) để đảm bảo 100% tỷ lệ tham dự và không bỏ sót một ai nhưng phải đảm bảo thời gian qui định.

Báo cáo viên phải có trách nhiệm biên tập, soạn, điều chỉnh hình thức, nội dung phù hợp, rõ ràng bằng nhiều phương pháp khác nhau để người dự nghe dễ dàng tiếp cận, không nhàm chán và thấy được ý nghĩa của buổi thông tin thời sự gắn với nhận thức và hành động đúng đắn của bản thân. Một trong những yêu cầu đặt ra cho người báo cáo viên là sự thỏa mãn, đáp ứng yêu cầu người nghe, qua đó để mọi người thấy được đây là hoạt động có ý nghĩa, là nhu cầu cần thiết.

Trong mỗi đợt họp Đảng ủy hàng tháng, báo cáo viên phải kịp thời báo cáo, thông tin hoặc đề xuất những vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền, thông tin thời sự để Đảng ủy có những chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời.

Đối với lịch thông tin thời sự đã được hai phòng: phòng Đào tạo và Tổ chức - Hành chính - Quản trị phối hợp với sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Đảng ủy Trường thống nhất xếp gắn với họp chi bộ, tùy vào chức năng của từng bộ phận đã tạo điều kiện thuận lợi cho báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ. Do vậy hoạt động thông tin thời sự và họp chi bộ của Đảng bộ Trường Ch1inh Chính trị Bến Tre thực hiện rất nghiêm túc, không bỏ qua cuộc họp nào trong tháng và người tham dự có ý thức cao trong dự nghe thông tin.

2. Về báo cáo chuyên đề

Ngay từ đầu năm, Bí thư Đảng ủy đã chỉ đạo và xác định những chuyên đề cần báo cáo trong từng quý của năm; tùy mỗi chuyên đề mà phân công người thực hiện, phần lớn người báo cáo là thủ trưởng cơ quan, từ đó tạo hiệu ứng tích cực với thành phần tham dự trong việc thảo luận, viết thu hoạch hoặc cam kết và cơ bản nhất là thực hành theo nội dung đã cam kết… năm qua, hoạt động này ngày càng đi vào thực chất.

Trong tổ chức triển khai từng chuyên đề, Đảng ủy chỉ đạo từng chi bộ khung trường nắm chắc số lượng tham dự, tinh thần dự học, quan tâm khuyến khích phát biểu ý kiến thảo luận đóng góp các nội dung gắn với công tác, nhiệm vụ chuyên môn. Từ các nội dung cam kết hoặc bài thu hoạch, Bí thư chi bộ đưa vào trong mỗi kỳ họp của một số đảng viên để rà soát nội dung thực hiện… Đây là những việc làm cần thiết, vừa kịp thời nắm thông tin, nhận thức, tâm tư, tình cảm… của từng đảng viên. Ngoài ra chi ủy, Đảng ủy kịp thời tháo gỡ và giải quyết những trường hợp đang cần sự quan tâm chia sẻ của lãnh đạo, đồng nghiệp để mỗi cá nhân trong cơ quan an tâm công tác.

3. Những nguyên nhân đưa đến kết quả trên

Đảng ủy đã rà soát lại những hạn chế tồn tại thời gian qua và kịp thời tìm nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục. Trong đó giải pháp thuyết phục và thành công nhất là sự lãnh đạo của Bí thư Đảng ủy Trường về việc đả thông tư tưởng cho toàn thể đảng viên, viên chức toàn cơ quan tập trung dự đầy đủ, nghiêm túc các buổi thông tin thời sự, triển khai chuyên đề, trừ những trường hợp đặc biệt có lý do chính đáng. Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị phải xếp lịch để tổ chức các đợt học bổ sung (đối với những trường hợp xin vắng) những chuyên đề, thông tin thời sự… về viết cam kết, thu hoạch phải đúng thời gian quy định, không trùng lắp, không sao chép và có chất lượng.

Đối với báo cáo viên, ngoài phương pháp cần có trong từng khâu chuẩn bị đến khi triển khai, báo cáo, cơ bản nhất là nội dung mang tính bắt buộc báo cáo viên khi dự nghe các buổi hội nghị trực tuyến; hội nghị báo cáo viên hàng tháng,… phải đầy đủ, nghiêm túc, phải có trách nhiệm thực hiện đảm bảo triển khai đúng, kịp thời, chất lượng.

Sau mỗi buổi thông tin thời sự hoặc triển khai chuyên đề, đảng ủy viên phụ trách công tác tuyên huấn có nhiệm vụ báo cáo tình hình tổ chức, triển khai,… đến Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Trường nắm để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên, viên chức, người lao động của trường khi tham dự đã tuân thủ tốt những yêu cầu nội dung triển khai. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản góp phần cho hoạt động thông tin thời sự, triển khai chuyên đề thành công.

Công tác phối hợp giữa các bộ phận trong cơ quan đã tạo điều kiện cho buổi báo cáo về cơ sở vật chất, về ấn định lịch làm việc hàng tháng để mọi người tham dự đầy đủ. Từ đó cho thấy, kết quả từ 100% tỷ lệ các đảng viên, viên chức và người lao động tham dự trong năm 2018  rất đáng tự hào, điều này cho thấy sự đồng tâm nhất trí từ vai trò lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và ý thức của mỗi cá nhân đang công tác tại trường./.

 

Tin khác