Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 19:39

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Chính trị Bến Tre

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Chính trị Bến Tre

Năm/ Kỳ báo cáo: 

2021

Biểu mẫu: 

BM02 kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC

Số QĐ công bố: 

330

Ngày công bố: 

Thứ ba, 11 Tháng 1, 2022

Văn bản đính kèm: 

Tin khác