Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 05:46

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Chính trị Bến Tre

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Chính trị Bến Tre

Năm/ Kỳ báo cáo: 

2021

Biểu mẫu: 

BM02 kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC

Số QĐ công bố: 

330

Ngày công bố: 

Thứ ba, 11 Tháng 1, 2022

Văn bản đính kèm: 

Tin khác