Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ hai, 15 Tháng 8, 2022 - 17:01

Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học Trường Chính trị Đồng Tháp và Trường Chính trị Bến Tre phối hợp tổ chức Tọa đàm “Công tác quản lý đào tạo của Trường Chính trị”

Ngày 04/6/2022, tại Trường Chính trị Bến Tre, phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị Đồng Tháp và Trường Chính trị Bến Tre tổ chức tọa đàm với chủ đề “Công tác quản lý đào tạo của Trường Chính trị”.

Buổi tọa đàm nhằm giao lưu, trao đổi chuyên môn về công tác quản lý đào tạo của Trường Chính trị; trao đổi kinh nghiệm của Phòng QLĐT&NCKH của hai Trường về tổ chức thực hiện quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2021; công tác giải quyết nghỉ phép, học bổ sung, học lại, thi lại, thi bổ sung; về tổ chức viết khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp, chế độ, chính sách cho học viên và giảng viên...

Qua buổi tọa đàm, giúp cho hai đơn vị học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý đào tạo, tạo mối liên hệ gắn kết giữa hai bên. Thời gian tới có nhiều cơ hội hơn để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Đồng chí Võ Thị Tuyết Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Đồng Tháp
phát biểu tại buổi tọa đàm.
 

Đ/c Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Bến Tre 
Đ/c Võ Thị Tuyết Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Đồng Tháp
chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, giảng viên, viên chức hai Trường.
 
 
Nguyễn Thị Nguyên
Phòng QLĐT và NCKH

Tin khác