CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 04:12

Một năm nhìn lại và một năm hướng đến

Cánh cửa” của năm 2020 khép lại, “ Khung trời” năm 2021 mở ra:

1. Nhìn lại một năm

1.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiều kết quả khả quan

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt, Đảng ủy Trường Chính trị đã lãnh đạo triển khai thực hiện song song với thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19 với tinh thần quyết tâm cao và đạt kết quả nổi bật: Thực hiện đào tạo 24 lớp, 1.686 học viên, trong đó Cao cấp lý luận chính trị: 5 lớp, 368 học viên; Trung cấp lý luận chính trị - hành chính: 19 lớp, 1.235 học viên, so với kế hoạch năm 2020, đã thực hiện 24/23 lớp, đạt 104,3%; Bồi dưỡng 22/17 lớp với học viên 2.041 học viên, so kế hoạch đạt 129,4%.

Ngoài ra, Trường còn phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia chiêu sinh, học bổ sung kiến thức và tổ chức ôn, thi tuyển sinh lớp cao học chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2020, qua đó đã tuyển chọn 02 giảng viên cử tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII - năm 2020. Hoàn thành và nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh:“Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre”. Ban hành ngân hàng đề thi hết phần học chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Xây dựng chương trình tham gia biên soạn tài liệu phục vụ các lớp bồi dưỡng “sau Đại hội” cấp cơ sở (Bồi dưỡng cấp ủy viên cơ sở; Bồi dưỡng Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp/khu phố; Bồi dưỡng bí thư cấp ủy cơ sở; Bồi dưỡng đảng viên…).

 Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 02 cuộc Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Vận dụng kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng Đảng trong 90 năm qua của Tỉnh ủy Bến Tre vào nhiệm vụ lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - góp phần xây dựng Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2020). Tổ chức tọa đàm cấp trường với chủ đề “Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ý nghĩa lý luận và thực tiễn” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020); phối hợp Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nhận thức và định hướng về công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong tình hình mới” cho đội ngũ giảng viên, viên chức và học viên nhà trường. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội thi kể chuyện cấp tỉnh về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Xuất bản 02 bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn”. Tiếp tục duy trì hoạt động trang thông tin điện tử Trường Chính trị Bến Tre (Website Trường Chính trị): Biên tập và đăng các bài viết lên website Trường nhân chào mừng kỷ niệm các ngày lễ và sự kiện lớn trong năm, có 55 bài nghiên cứu trao đổi và 68 bản tin.

Ngoài ra, Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo phát huy vai trò của lực lượng giảng viên của trường nghiên cứu, viết bài tuyên truyền và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xem đây là trọng trách, sứ mệnh đấu tranh trên mặt trận tư tưởng của đội ngũ giảng viên.

 Lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường chú trọng cả về trình độ chuyên môn, lý luận, kỹ năng, phương pháp và tinh thần, thái độ làm việc, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường và hướng tới đạt các tiêu chí “Trường Chính trị chuẩn”; thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu; bổ niệm lại Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học và tổ chức xét nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2020 cho 22 đồng chí; thực hiện chính sách nghỉ hưu cho 02 viên chức, chế độ thôi việc cho 01 viên chức. Bổ sung 20 bộ giáo trình Chuyên viên chính, 71 quyển sách, tiếp nhận 170 quyển sách do cá nhân, tổ chức tặng; phục vụ 303 bộ giáo trình Trung cấp LLCT - HC, 163 bộ giáo trình Chuyên viên chính cho học viên; duy trì và nâng chất “Đơn vị văn hóa”, phục vụ yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng của trường và hoạt động của lãnh đạo.

1.2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm sâu sắc

1.2.1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng được chú trọng, chất lượng và hiệu quả được nâng lên, góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” thông tin, những tâm tư, khó khăn trong đội ngũ đảng viên và viên chức, tạo nên sự thống nhất và đồng thuận cao trong nội bộ và quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ chung

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua đánh giá chất lượng đảng viên năm 2019.

Tổ chức quán triệt thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy Bến Tre và của Đảng ủy Khối về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; triển khai học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau học tập mỗi đảng viên, viên chức và người lao động nhà trường xây dựng kế hoạch tu dưỡng và nghiêm túc thực hiện theo nội dung đăng ký. Tập trung liên hệ chuyên đề năm 2020 để đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân và phương hướng phấn đấu, làm theo.

Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị nhiệm kỳ 2020 -2025, sau Đại hội, tư tưởng đảng viên, viên chức ổn định, khối đoàn kết nội bộ được giữ vững và tăng cường, nhanh chóng đưa Nghị quyết, Chương trình hành động vào thực hiện, tạo sự lan tỏa mạnh trong toàn Đảng bộ, cơ quan.

Tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu, góp ý những vấn đề cơ bản của Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động nhà trường. Sau học tập, đảng viên, viên chức, người lao động viết bài thu hoạch đầy đủ, nghiêm túc và đạt chất lượng.

Tổ chức 04 cuộc sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”, “Khát vọng, ý chí tuổi trẻ Bác Hồ và con đường cách mạng Việt Nam”, “Vận dụng bài học xây dựng Đảng trong Cách mạng Tháng Tám vào xây dựng đội ngũ đảng viên”, “Vai trò của Khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội trong Đảng bộ, kịp thời phản ánh để Đảng ủy lãnh đạo công tác tư tưởng đối với đảng viên, viên chức. Đặc biệt, Đảng ủy thành lập Tổ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và lãnh đạo định hướng tư tưởng trong toàn đảng bộ về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, duy trì và phát huy chuyên mục trên trang web để tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đặc biệt Đảng ủy, Ban Giám hiệu thực hiện tốt các đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối, Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thường xuyên lãnh đạo tổ chức các hoạt động “về nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” và giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn.

1.2.2. Chú trọng công tác tổ chức, thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn về quản lý đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể khâu tổ chức, cán bộ, tiến hành thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Trường.

Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, nhất là theo tinh thần Quy định số 213 QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Thực hiện đúng quy định về chuyển sinh hoạt đảng. Kết nạp 01 đảng viên lớp “Đồng khởi mới”, đang tiến hành thủ tục đề nghị kết nạp 01 đảng viên, giới thiệu 02 viên chức học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, cử 02 đảng viên học lớp đảng viên mới và phân công đảng viên giúp đỡ, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư khóa XII về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Duy trì nền nếp sinh hoạt đảng ủy, chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy và Đề án số 01-ĐA/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó lựa chọn chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học làm điểm xây dựng chi bộ tốt. Trong sinh hoạt, Đảng ủy luôn đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ (mở rộng có sự tham dự của Bí thư Đoàn thanh niên, các bí thư hoặc đại diện các chi ủy chi bộ học viên).

Thực hiện đúng yêu cầu, thủ tục trong xây dựng Quy hoạch cán bộ (Quy hoạch A3). Đảng ủy đề nghị với các cơ quan chức năng thẩm tra, kết luận quan hệ chính trị phục vụ cho công tác bổ nhiệm cán bộ, công tác tuyển dụng của nhà trường. Đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tâm tư của đảng viên và viên chức; giải quyết kịp thời có lý, có tình những vấn đề phát sinh.

1.2.3. Thường xuyên quan tâm thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật

Xây dựng và thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát và thông qua kế koạch được phân công các đảng ủy viên, các chi bộ thường xuyên giám sát các đối tượng, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những lệch lạc để không xảy ra sai phạm (nhất là các đảng viên mắc khuyết điểm, còn hạn chế). Thông qua các đảng ủy viên, báo cáo của các chi bộ và sinh hoạt Đảng ủy hàng tháng, Đảng ủy đã thường xuyên kiểm tra, định hướng đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy đảng cấp trên và của Đảng ủy; thường xuyên nhắc nhở việc chấp hành và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng… không để xảy ra vi phạm phải xử lý.

1.2.4. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn tổ chức, bộ máy nhà trường đảm bảo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và định hướng xây dựng “Trường chính trị chuẩn”

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18, 19 HNTW6 và Nghị quyết số 26 HNTW7 khóa XII và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Giám hiệu Trường trong xây dựng, kiện toàn tổ chức, biên chế theo phương án được phê duyệt. Duy trì và nâng chất đơn vị văn hóa; thực hiện tốt văn hóa giao tiếp nơi công sở, thực hành tiết kiệm; thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đồng thời thực hiện các hoạt động tích cực chuẩn bị tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập trường vào năm 2022.

Lãnh đạo đảng viên,viên chức, người lao động nhà trường tích cực tham gia các phong trào thi đua do Tỉnh ủy, Cụm Thi đua, Khối Thi đua, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, cơ quan, công đoàn, Đoàn Khối cơ quan và Cụm thi đua các trường chính trị khu vực tổ chức.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn quan tâm lãnh đạo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn trong phạm vi nhà trường; để đảm bảo an ninh, an toàn trong Tết Nguyên đán; lễ 30/4, 1/5, 2/9..., nhất trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XI của tỉnh.

Lãnh đạo Công đoàn cơ sở và Chi đoàn Trường tổ chức sinh hoạt, phổ biến các văn bản và triển khai thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh và Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; đồng thời là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và thực hiện các phong trào thi đua trong trường

Động viên công chức, viên chức, người lao động nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hăng hái thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

Lãnh đạo đảm bảo thực hiện đúng các quy chế làm việc, quy chế phối hợp, quy chế dân chủ ở cơ quan. Phát huy và duy trì các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ và hưởng ứng tích cực các phong trào, các cuộc vận động do lãnh đạo cấp trên chỉ đạo, phát động.

Lãnh đạo đoàn viên công đoàn và chi đoàn chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào, các cuộc vận động do các cấp tổ chức. Duy trì thường xuyên việc thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng. Thực hiện tốt việc chăm lo cải thiện đời sống của đoàn viên và người lao động. Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn (17/01, 03/2, 30/4, 01/5, 19/5, 01/6…) phối hợp tổ chức các phong trào vui chơi, giải trí, rèn luyện thân thể bảo đảm sức khỏe phục vụ công tác, học tập; tổ chức luyện tập và tham gia thi đấu, giao lưu thể thao trong khuôn khổ “Hội thao các Trường Chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long” năm 2020 và đạt giải cao; tổ chức hội thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam; thực hiện quy trình bầu bổ sung các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Phó Chủ tịch và Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2022.

Hoạt động của Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, các phong trào do Đoàn khối, Đảng ủy chỉ đạo; tổ chức hội nghị học tốt, duy trì hoạt động Câu lạc bộ Giảng viên trẻ.

Năm 2020, Công đoàn và Chi đoàn Trường Chính trị đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhìn lại 01 năm - 2020, có thể khái quát thành những ưu điểm sau:

Một, Đảng ủy đã chủ động cụ thể hóa và thực hiện nhiệm vụ “đổi mới, nâng cao hiệu quả đào tạo của Trường Chính trị theo yêu cầu mới” theo tinh thần Đại hội X của Đảng bộ tỉnh thông qua nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng với phương châm “học thực chất, thi thực chất, kết quả thực chất”, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Hai, lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, góp phần từng bước nâng chất công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường và phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Ba, lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, hành chính, quản trị, xây dựng cơ bản bảo đảm kinh phí và phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường, duy trì và quan tâm nâng chất “Đơn vị văn hóa”. Tập trung xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trong sạch, vững mạnh đảm bảo vai trò lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Quan tâm tháo gỡ những “điểm nghẽn” về thông tin, phát huy trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu, xây dựng và củng cố khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, thông qua các hoạt động phong phú, thiết thực như: Sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thông tin, thời sự hàng tháng, tọa đàm khoa học và hoạt động “về nguồn”. Từ đó nâng cao nhận thức chính trị và ý thức trách nhiệm của từng đảng viên, viên chức. Giữ vững và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, các quy định trong sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ. Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đăng ký kết nạp đảng viên gắn với quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, uốn nắn những lệch lạc, không để xảy ra sai phạm phải xử lý kỷ luật. Phối hợp, lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể hoạt động theo đúng quy chế, điều lệ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các phòng trào, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đã nêu trên, trong năm 2020, hoạt động của Đảng bộ Trường Chính trị còn một số mặt hạn chế như sau:

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tuy hoàn thành chỉ tiêu số lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng tuy có nâng lên, nhưng chưa thật sự tương xứng với tiềm năng, viết bài cho bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” còn chậm, lực lượng tham gia chưa đều. Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học năm 2020 còn bị động, một số lớp không mở đúng tiến độ và phải điều chỉnh kế hoạch.

Việc nghiên cứu thực tế của một bộ phận giảng viên có lúc chưa thực hiện đúng quy chế về thời gian, việc khai thác vận dụng vào thực tiễn của trường, khoa nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy chưa đi vào chiều sâu.

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, song chưa tạo sự lan tỏa và tổ chức sở, tổng kết.

Trong sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy có duy trì thực hiện tự phê bình và phê bình trong chi bộ; đồng thời góp ý, phê bình đảng viên thuộc chi bộ khác thuộc Đảng bộ nhưng chưa đều khắp, còn tập trung vào một số đảng viên tham gia phát biểu.

Công tác kiểm tra, giám sát triển khai kế hoạch còn chậm so với chương trình nên chưa thật sự phát huy hiệu quả và phục vụ tốt cho yêu cầu công việc, vì vậy vẫn còn một vài đảng viên, viên chức chậm chuyển biến, còn “sức ỳ”, biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Từ những hạn chế nêu trên, Đảng ủy rút ra các nguyên nhân sau:

Về khách quan:

Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Côvid - 19 nên một số lớp thực hiện còn chậm tiến độ và có sự điều chỉnh kế hoạch. Nguồn nhân lực của Trường còn nhiều bất cập.

Kế hoạch thực hiện có sự thay đổi nên ảnh hưởng ít nhiều đến tiến trình, chất lượng hoạt động.

Về chủ quan:

Mặt bằng nhận thức của cán bộ, đảng viên không đồng đều; “sức ỳ” và những hạn chế do lịch sử để lại cần có thời gian, lộ trình mới có thể khắc phục triệt để. Một vài đảng ủy viên chưa tập trung cho công tác đảng, bị chi phối nhiều trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ảnh hưởng công tác lãnh đạo chung của Đảng ủy. Công tác tự phê bình và phê bình chưa thật sự phát huy hết vai trò, tác dụng trong sinh hoạt chi bộ.

Một số ít đảng viên và viên chức chưa thật sự năng động, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa hết lòng vì tập thể, vì sự nghiệp chung; chưa thật sự mạnh dạn, thẳng thắn trong đấu tranh, phê bình, góp ý.

2. Một năm hướng đến - 2021.               

2.1. Mục tiêu

Quán triệt triển khai thực hiện chủ đề, phương châm Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, năm 2021 thực hiện 02 thành tố “Đồng thuận - Sáng tạo” và phương châm của Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, hành động, hiệu quả”, Đảng bộ Trường Chính trị tập trung lãnh đạo toàn thể đảng viên, viên chức đoàn kết thống nhất, không ngừng phát huy dân chủ, trí tuệ, phấn đấu xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, góp phần đạt tiêu chí “Trường Chính trị chuẩn” vào năm 2025, tạo sự chuyển biến đột phá trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy Bến Tre và Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết của Đảng bộ Trường Chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 làm cơ sở cho những năm tiếp theo.

2.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

- Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học năm 2021 được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt, nhất là các “đầu việc” do Tỉnh ủy giao.

- Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị hướng đến đáp ứng tiêu chí “Trường Chính trị chuẩn”.

- Phấn đấu đạt chỉ tiêu: Học viên (là đảng viên chi bộ học viên) đạt 95% trở lên tốt nghiệp ra trường và rèn luyện xếp loại tốt.

- 100% đảng viên, trên 97% viên chức, người lao động tham gia học tập quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng và chuyên đề năm 2021.

-  Phấn đấu kết nạp 02 đảng viên mới đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng.

- Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Hàng năm kiểm tra 20% chi bộ trực thuộc, 20% đảng ủy viên, 20% đảng viên; giám sát chuyên đề và thường xuyên 20% chi bộ trực thuộc.

- Cuối năm, Đảng bộ đạt chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 01- 02 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ và bị xử lý kỷ luật.

- Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2.3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

2.3.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học năm 2021 do Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt; bảo đảm quản lý chặt chẽ theo quy chế đào tạo, chú trọng nghiên cứu lý luận - thực tiễn, thường xuyên cập nhật kiến thức, bổ sung nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào bài giảng, trong giảng dạy kết hợp phương pháp truyền thống với phương pháp tích cực và sử dụng phương tiện hiện đại.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trong toàn Đảng bộ.

Chú trọng nâng cao trình độ, bản lĩnh và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (ngăn chặn, đẩy lùi sự “suy thoái” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ).

Lãnh đạo đảng viên và viên chức duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, bám sát quy định, quy chế, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo” góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra.

Lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế

Lãnh đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, xuất bản bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập ở Trường và yêu cầu của lãnh đạo cấp trên; khắc phục tình trạng chậm tiến độ trong tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành đăng ký, triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021. Trên cơ sở Quy chế quản lý trang thông tin điện tử, nâng cao chất lượng các bài viết, viết bài thường xuyên phục vụ tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Phát huy vai trò của các thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp, Tổ phản bác của trường, nhất là đảng viên - giảng viên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các trang mạng xã hội.

Lãnh đạo tốt việc nghiên cứu thực tế hè 2021 và thực hiện nền nếp hoạt động nghiên cứu thực tế của đội ngũ đảng viên giảng viên gắn với thực hiện nghiêm quy chế nghiên cứu thực tế cuối khóa của học viên.

Lãnh đạo công tác tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Trên cơ sở Quy hoạch đã được phê duyệt, triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tạo điều kiện đảng viên, viên chức học tập nâng cao trình độ; thực hiện đúng các quy trình, thủ tục đánh giá viên chức cuối năm.

Công tác hành chính, thông tin, tư liệu bảo đảm kinh phí hoạt động, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ làm việc, giảng dạy, học tập.

 Thực hiện đầy đủ các quy định về công tác quản trị và thực hiện nghiêm Quy chế chi tiêu nội bộ được thông qua tại Hội nghị công chức, viên chức năm 2021.

Các bộ phận tiếp tục duy trì, cải tiến nâng cao hệ thống quản lý chất lượng phục vụ các mặt hoạt động của Trường.

2.3.2. Công tác xây dựng Đảng

Lãnh đạo công tác tư tưởng

Tập trung lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn đảng bộ, thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đảng viên và viên chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, viên chức để lãnh đạo và giải quyết kịp thời; góp phần phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần hợp tác, chủ động, sáng tạo trong công việc.

Kịp thời phổ biến, quán triệt để đảng viên và viên chức nắm vững và chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của tỉnh, của Trường.

Triển khai các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh cho đảng viên và viên chức.

Lãnh đạo đội ngũ đảng viên - giảng viên chủ động tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, quan điểm của Đảng viết bài phê phán những nhận thức và hành động sai trái, phản bác những luận điệu xuyên tạc và tích cực tuyên truyền nâng cao cảnh giác đấu tranh với những âm mưu và hành động lôi kéo phá hoại của các phần tử quá khích.

Duy trì chế độ thông tin thời sự, phát huy hiệu quả các cuộc sinh hoạt chuyên đề và phản ánh dư luận xã hội để định hướng tư tưởng cho đảng viên, viên chức và học viên của nhà trường.

Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện đúng theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được Đảng ủy thông qua.

Lãnh đạo việc nhận xét đánh giá viên chức đúng thực chất, dân chủ, công khai, đúng quy trình; tiếp tục thực hiện chủ trương tuyển dụng viên chức đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và tiêu chuẩn chính trị để phát triển đảng viên nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, khoa.

Kết hợp thực hiện nghiêm túc các giải pháp theo tinh thần NQTW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời chú trọng phát huy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong “tự soi, tự sửa” và tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp của tập thể sau kiểm điểm.

Nâng cao vai trò chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt chi bộ. Lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt lệ kỳ, cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê và phê bình, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng.

Tiếp tục bồi dưỡng, tạo điều kiện và giúp đỡ, giáo dục nguồn kết nạp Đảng, đảm bảo đúng kế hoạch và chất lượng. Tăng cường công tác quản lý đảng viên cả nơi công tác và nơi cư trú; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đầy đủ các quy định về quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, chính sách, chế độ đãi ngộ… không để xảy ra tiêu cực, sai phạm.

Công tác kiểm tra, giám sát

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở đảng viên và viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảm bảo thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng. Chú trọng phổ biến, quán triệt và thực hiện tốt các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng như: Quy định 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW.

Tập trung và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy và lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 với việc phân bổ thời gian phù hợp, cân đối, không tập trung vào những tháng cuối năm và thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao; kết hợp thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, chi bộ với kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đăng ký công việc của đảng viên và thực hiện theo yêu cầu “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và viên chức, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra tình trạng tố cáo, khiếu nại vượt cấp; xử lý kịp thời đảng viên có dấu hiệu vi phạm, không để xảy ra tình trạng đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.

2.3. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh

Lãnh đạo xây dựng cơ quan

Phối hợp Ban Giám hiệu Trường xác định các “đầu việc”, “khâu đột phá” năm 2021 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Chú trọng phát huy vai trò Cụm phó Cụm Thi đua số 9 - Các trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tập trung triển khai việc tuyển dụng viên chức với kiện toàn tổ chức, bộ máy, đáp ứng tiêu chuẩn “Trường Chính trị chuẩn”. Tiếp tục quan tâm thực hiện việc cân đối kinh phí hoạt động của cơ quan, cải tạo cảnh quan môi trường.

Quan tâm duy trì và nâng chất đơn vị văn hóa theo nội dung đăng k‎ý và theo tinh thần Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công nhận, thu hồi các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre; thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính định kỳ; thường xuyên kiểm tra nhắc nhở ý thức cảnh giác của công chức, viên chức và học viên của nhà trường nhằm đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn cơ quan. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tăng cường giữ vững an ninh, bảo vệ cơ quan trước những tình huống phức tạp.

Lãnh đạo xây dựng đoàn thể

Lãnh đạo Công đoàn cơ sở và Chi đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của từng đoàn thể quy định. Phát huy thành tích và ưu thế hoạt động Công đoàn cơ sở và sự phấn đấu, nỗ lực của Chi đoàn để giữ vững đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Động viên công chức, viên chức, người lao động nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hăng hái thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

Lãnh đạo đảm bảo thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế phối hợp, quy chế dân chủ ở cơ quan. Phát huy và duy trì các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ và hưởng ứng tích cực các phong trào, cuộc vận động do lãnh đạo cấp trên chỉ đạo, phát động.

Thành công của năm 2020, niềm tin và khát vọng hướng đến năm 2021 là “tài sản quí giá” của Đảng bộ Trường Chính trị mà mỗi đảng viên, viên chức, người lao động chung tay góp sức làm nên – “ Khi cùng nhau, không gì là không thể”./.

Thông tin hoạt động của Đảng ủy: 

Tin khác