Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ sáu, 21 Tháng 1, 2022 - 20:45

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC A33, A34, từ ngày 20/4 đến 21/5/2021

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC A33

Danh sách môn học: 

Viết Tiểu luận tốt nghiệp, Thi tốt nghiệp

Năm học: 

2021

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC A33, A34, từ ngày 20/4 đến 21/5/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác