Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 06:39

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC C51, C52 (Điều chỉnh); từ ngày 16/6 đến ngày 05/9/2023