Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ sáu, 21 Tháng 1, 2022 - 21:52

Lịch nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 25/11 đến 03/12/2020

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C43

Danh sách môn học: 

Báo cáo thực tế

Năm học: 

2020

Lịch nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch Lớp TCLLCT-HC C43, từ ngày 25/11 đến 03/12/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác