Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ ba, 21 Tháng 5, 2024 - 15:08

Lịch nghiên cứu thực tế lớp TC LLCT A41, từ ngày 03/4 đến ngày 13/4/2023