Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ tư, 22 Tháng 3, 2023 - 22:50

Lịch nộp tiểu luận Phần học: Kinh tế chính trị về phương thức sản xuất TBCN và Kinh tế chính trị thời kỳ quá độ lên CNXH, Lớp TC LLCT GD30

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT GD30

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2022

Lịch nộp tiểu luận Phần học: Kinh tế chính trị về phương thức sản xuất TBCN và Kinh tế chính trị thời kỳ quá độ lên CNXH, Lớp TC LLCT GD30

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác